Weber startar färgbrytning i Kungsbacka

Weber startar färgbrytnin...

Weber startar färgbrytning av sina våta ytputser och fasadfärger vid sin anläggning i Kungsbacka.

License Creative Commons Attribution
Download
Size

1726 x 1419 px

Webers färgbrytning

Webers färgbrytning

Weber startar upp en färgbrytningsenhet i Kungsbacka, utöver den befintliga enheten i Sala, för att vara närmare sina kunder på västkuste...

License Creative Commons Attribution
Photographer / Source Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB
Download
Size

2272 x 1704 px

Therm 312 MTB - fäste till Weber fasadsystem Serporoc

Therm 312 MTB - fäste til...

Therm 312 MTB - fäste till Weber fasadsystem Serporoc. Anpassat till fasadsystem med tjockare isolering.

License Creative Commons Attribution
Download
Size

1.9 MB • 3456 x 2304 px

Serpomin MK3 EF-Riv Fasasystem från Weber

Serpomin MK3 EF-Riv Fasas...

Min 209 rivputs EF är en ny rivputs till fasadsystemet Serpomin MK3 EF-Riv, för fasader utsatta för stor påfrestning av väder och vind.

License Creative Commons Attribution
Photographer / Source Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB
Download
Size

4752 x 3168 px

Weber lanserar P-märkta fasadsystem

Weber lanserar P-märkta f...

Nu lanserar Weber det första P-märkta fasadsystemet med mineralull och traditionell puts. Det är fasadsystemet Serporoc som certifierats ...

License Creative Commons Attribution
Photographer / Source Saint-Gobian Byggprodukter AB, Weber
Download
Size

9.82 MB • 1584 x 2160 px