Beräkna och spara energi med Weber Serporoc Fasadsystem

Beräkna och spara energi med Weber Serporoc Fasadsystem

Press Releases   •   Sep 06, 2012 08:24 CEST

Weber har mer än 30 års erfarenhet av långsiktigt hållbara putsade fasader som är fuktsäkra, robusta, estetiska och energibesparande.

maxit Renovate - skräddarsydda och energibesparande renoveringar för fasader, balkonger, våtrum och golv.

maxit Renovate - skräddarsydda och energibesparande renoveringar för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Press Releases   •   Feb 20, 2009 14:40 CET

maxit erbjuder i konceptet Renovate kompetens och kunskap i de omfattande frågeställningar som idag står högt på agendan hos alla som renoverar.

30 års erfarenhet av beprövade putsfasader

30 års erfarenhet av beprövade putsfasader

Press Releases   •   Oct 21, 2008 15:19 CEST

maxit AB har det senaste året inventerat, simulerat, provat och verifierat maxits beprövade putslösningar och kan idag med säkerhet säga att maxits fasadsystem är fuktsäkra, robusta, funktionella, estetiska, energibesparande och förlåtande.

Weber lämnar konceptet Säker Fasad

Weber lämnar konceptet Säker Fasad

Press Releases   •   Feb 09, 2017 12:31 CET

Weber har beslutat att lämna konceptet Säker Fasad. Weber strävar efter att underlätta för marknadens aktörer att säkerställa fasaders funktion och beständighet i hela kedjan från projektering till förvaltning.

Weber tar funktionsansvar för fasader renoverade med Serporoc

Weber tar funktionsansvar för fasader renoverade med Serporoc

Press Releases   •   Feb 06, 2017 08:50 CET

2015 var vi först på marknaden med 10-årigt funktionsansvar för vårt P-märkta fasadsystem Serporoc. Nu utökas ansvaret till att även gälla fasader renoverade med Serporoc. Det innebär att Weber tar ansvar för systemet i 10 år efter renoveringen. Funktionsansvaret är förbehållet arbeten utförda av Certifierade Weber Fasadentreprenörer, samarbetspartners som vi vet har en god kunskap om våra system.

Webers rivputs för eleganta och robusta fasader

Webers rivputs för eleganta och robusta fasader

Press Releases   •   Sep 07, 2012 08:20 CEST

Min 209 rivputs EF är en ny rivputs till fasadsystemet Serpomin MK3 EF-Riv, för fasader utsatta för stor påfrestning av väder och vind.

Framgång på Nordbygg 2014 för Hållbart Byggande på riktigt

Framgång på Nordbygg 2014 för Hållbart Byggande på riktigt

Press Releases   •   Apr 17, 2014 08:11 CEST

Nordbygg 2014 blev en succé för Weber och övriga bolag inom Saint-Gobain företag i montern. Hållbara relationer är i sin tur den viktigaste förutsättningen för att skapa ett brett förtroende mellan kollegor och därmed de bästa förutsättningar för en förändring mot ett hållbart samhällsbyggande, säger Per Redtzer, marknadsdirektör på Weber.

Nya möjligheter med Webers beprövade fasadsystem Serporoc

Nya möjligheter med Webers beprövade fasadsystem Serporoc

News   •   Apr 17, 2018 08:00 CEST

Weber adderar nu möjligheten med inslag av tegel till fasadsystemet Serporoc. ”Den här typen av lösning passar särskilt bra till sockelvåningar och balkonger som är mer utsatta för slitage”, säger Stefan Kanda, Konceptchef Fasad.

Weber lanserar Serporoc Prefab- prefabricerade betongväggar för enklare fasadmontering

Weber lanserar Serporoc Prefab- prefabricerade betongväggar för enklare fasadmontering

News   •   Feb 15, 2017 08:45 CET

För att bidra till effektivisering på byggarbetsplatsen lanserar Weber ett nytt system, Serporoc Prefab. Det är prefabricerade betongväggar som monteras med hjälp av ett nytt fäste, webertherm 314 PB. Fästet är anpassat att sättas i våt betong och möjliggör montering av fäste, isolering och nät i fabrik.

Weber lanserar instruktionsfilmer för P-märkta fasadsystem

Weber lanserar instruktionsfilmer för P-märkta fasadsystem

News   •   Aug 27, 2014 07:29 CEST

Under året har Weber lanserat 4st P-märkta Serporoc fasadsystem. P-märkningen är en kvalitetsmärkning som ger kunder bättre möjligheter att ställa krav på utförande och rätt funktion när det gäller putsade fasader. För att tydliggöra alla delmoment som krävs för en godkänd p-märkt fasad har Weber tagit fram 13 st steg-för-steg filmer som i detalj visar hur arbetsmomenten ska utföras.

Energieffektiv isolering i Webers nya fasadsystem

Energieffektiv isolering i Webers nya fasadsystem

News   •   Apr 22, 2013 08:00 CEST

Weber lanserar nu en ny isolering i Serporoc systemet, weber.therm 371 Premium, en glasullsisolering med lågt lambdavärde, vilket gör Serporoc systemet till en av marknadens energieffektivaste tjockputslösningar.

Nytt fäste från Weber för fasadsystem med tjockare isolering

Nytt fäste från Weber för fasadsystem med tjockare isolering

News   •   Apr 26, 2010 14:31 CEST

Serporoc – marknadens pålitligaste fasadsystem med puts på isolering – utvecklas i takt med marknadens behov och efterfrågan. Nu i april har vi släppt ett nytt fäste anpassat för tjockare isolering.

Weber öppnar färgbrytning i Kungsbacka

Weber öppnar färgbrytning i Kungsbacka

News   •   Apr 02, 2012 07:00 CEST

För att minimera våra transportsträckor öppnar vi färgbrytning i Kungsbacka, utöver Webers befintliga färglabb i Sala.

Fin struktur på putsade Serporoc fasader

Fin struktur på putsade Serporoc fasader

Blog posts   •   Nov 01, 2017 08:29 CET

Henrik Jönsson på AB Karlssons Fasadrenovering har weberterhm 342 fasabruk som sin Weber-favorit. "Produkten används som utstockningsbruk för Serporoc fasadsystem, är smidig att jobba med och man får en fin struktur när man våfflar ytan ".

Putsat fasadsystem som håller länge och inte kostar mer

Putsat fasadsystem som håller länge och inte kostar mer

Blog posts   •   Mar 01, 2017 08:34 CET

Serporoc MK2 är ett putsat fasadsystem som används som fasadbeklädnad och ger hållbara fasader. Fasadsystemet håller längre och ger ett mer rationellt byggande. Det blir inte heller dyrare än andra liknande fasader", säger Niclas Ek på Malmö Mur & Puts.

Varför P-märkning?

Varför P-märkning?

Blog posts   •   May 28, 2014 06:30 CEST

Efter att fuktproblem i enstegstätade putsfasader med träregelstomme uppdagades efterfrågade flera parter i branschen kvalitetssäkring i form av P-märkningsregler för putsfasader/ytterväggar. Därför har Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tagit fram dessa P-märkningsregler.

Vad är P-märkning?

Vad är P-märkning?

Blog posts   •   May 27, 2014 07:12 CEST

P-märkning av byggprodukter får alltmer betydelsen som intyg av att krav i svenska byggregler uppfylls när gaffelmärket successivt fasas ut till förmån för CE-märket. Weber har både p-märkta fasadsystem och golvavjämning.

Serporoc Premium 32s isolering är inte dränerande

Serporoc Premium 32s isolering är inte dränerande

Blog posts   •   May 16, 2013 14:37 CEST

Det har påpekats att informationen i vårt pressmeddelande felaktigt kunde tolkas som att det var Therm 371 Premium isolering som hade god dräneringsförmåga. Det är hela systemet Serporoc Premium 32 som har god dräneringsförmåga, inte själva isoleringsskivan.