Skip to main content

Projektanpassa Saint-Gobain Silent Wall med nytt digitalt verktyg

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 14:18 CEST

Digitalt verktyg för prestandaberäkning

2016 lanserades Saint-Gobain Silent Wall, en utfackningsvägg som gör det möjligt att bygga bostäder i trafikbullerutsatta områden. Väggen består av premium-lösningar och produkter från Gyproc, ISOVER och Weber som tillsammans tagit fram helhetslösningen. Nu lanserar Saint-Gobain ett digitalt verktyg som gör det enkelt att anpassa Silent Wall beroende på projekt.

Saint-Gobain Silent Wall är robust, brand- och fuktsäker och har mycket god energiprestanda. Väggens vikt är en fjärdedel av vikten för en motsvarande vägg i betong och spar både miljö, tid och transporter. Nu finns ett digitalt verktyg som är byggt för att kunna projektanpassa Silent Wall och enkelt simulera dess prestanda.

Prestandaberäkning utifrån projektförutsättningar

Med hjälp av verktyget kan användaren, utifrån projektförutsättningar avseende utvändig bullernivå och krav på energiprestanda, ta fram just den vägg som passar det egna projektet. Det görs genom att välja typ av väggstomme och variera tjocklek för väggens olika skikt. Byggnadens stomme, som väggen ansluts mot, kan vara i betong, massivträ eller en klassisk trästomme. Det är också möjligt att definiera fönsterprestanda, ange fönsterandel och beskriva hur anslutningarna mot befintlig stomme ser ut. Prestandaberäkningen sammanfattar sedan:

  • Förväntad ljudprestanda inomhus utifrån angiven utvändig bullernivå
  • U-värde för väggen och Um-värde per våningsplan
  • Väggens tjocklek
  • Vertikalsektion
  • De förutsättningar som ligger till grund för resultatet

”Verktyget är utvecklat efter kundernas önskemål”, säger Patrik Andersson, Business Development Director ISOVER. ”Eftersom projektförutsättningarna för en kund skiljer sig från fall till fall är tanken att skapa flexibilitet för kunden och kunna optimera verktyget efter kundens behov”.

Verktyget finns tillgängligt på webbplatsen för Saint-Gobain Silent Wall.

Sunda system och produkter för hållbart byggande 

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber utvecklar, tillverkar och säjer produkter och system för bygg och anläggning inom mur- och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® block, -husgrunder och -element. www.weber.se

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med ca 170 000 anställda. I Sverige bidrar drygt 800 anställda till en omsättning på ca 3 miljarder SEK.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy