Skip to main content

Jordbrukande kvinnor nyckel till minskad fattigdom

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 08:00 CEST

För att utrota fattigdom och hunger – världssamfundets största utmaning – måste det satsas mer på kvinnliga jordbrukare. Det säger biståndsorganisationen Kooperation Utan Gränser i en ny rapport, där man bland annat kräver fler kvinnliga jordbruksrådgivare.

Rapporten visar att omkring 700 miljoner bondkvinnor och deras döttrar lever i extrem fattigdom och bor på landsbygden i utvecklingsländerna. De har ”världens tuffaste jobb”.

- Om inte deras situation förbättras kommer millenniemålen om halverad fattigdom och hunger inte att nås, säger Camilla Lundberg Ney, kommunikatör på Kooperation Utan Gränser.

I Afrika producerar kvinnorna upp till 80 procent av den mat som konsumeras lokalt. Men de äger eller kontrollerar bara ett par procent av marken. De vanligtvis manliga jordbruksrådgivarna ägnar sig i huvudsak åt att ge råd till andra män. I böndernas egna intresseorganisationer och i lokala kooperativ saknar ofta kvinnor makt och inflytande.

Det saknas inte policydokument och faktasammanställningar – ibland tjocka som tegelstenar – om hur man bör stödja kvinnliga jordbrukare i utvecklingsländerna. Ändå händer så lite.

I Sverige har vi just haft val. Den regeringen som nu ska ta vid måste se till att ord blir handling när det gäller stöd till bondekvinnor i utvecklingsländerna. Rapporten ”Världens tuffaste jobb” visar att det ibland handlar om att angripa komplexa strukturella problem. Men det behövs också konkreta insatser som går att se och mäta. Kooperation Utan Gränser kräver att alla jordbruksrådgivare som är verksamma i projekt som stöds av Sverige får utbildning om jämställdhet och att det sker en särskild satsning för att öka antalet kvinnliga jordbruksrådgivare.

- Inom fyra år anser vi i Kooperation Utan Gränser att det ska gå att räkna till minst tusen kvinnliga jordbruksrådgivare i biståndsprojekt den svenska staten finansierar, säger Camilla Lundberg Ney, kommunikatör på Kooperation Utan Gränser.

Förutom att det är en fråga om mänskliga rättigheter saknas det inte bevis på att det lönar sig att satsa på kvinnliga jordbrukare när man vill minska fattigdom och trygga försörjningen av livsmedel. Tvärtom visar en rad studier att familjernas inkomster ökar mer när det är kvinnorna som får utbildning och möjligheter att utveckla jordbruket. Barnen får mer näring och bättre hälsa när kvinnornas inkomster ökar, i jämförelse med när männens inkomst ökar.


Kl 14:00 den 5 oktober presenterar Kooperation Utan Gränser rapporten Världens tuffaste jobb i LRF-huset, Franzéngatan 6, Stockholm (T-bana Stadshagen).

För mer information:
Camilla Lundberg Ney, 08-120 371 12

Kooperation Utan Gränser arbetar med biståndsprojekt i fler än 20 länder, främst i Afrika och Centralamerika. Konceptet är ”hjälp till självhjälp”. Genom utbildning och rådgivning får fattiga bondefamiljer ökade skördar och mer mat på bordet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy