WEREL LANSERAR KOMPLETT LEASING-PAKET FÖR SOLKRAFT MED LAGRING OCH DELNINGSEKONOMI

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:00 CET

Werels Nordic Light Package är den första kompletta plug-and-play lösningen för produktion, lagring och delning av solenergi i Sverige. Werel planerar att sälja och installera 10 000 paket för leasing till hushåll i Norden med start 2017.

WEREL LAUNCHING LEASING PACKAGE FOR SOLAR ENERGY WITH STORAGE AND SHARING ECONOMY

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:00 CET

Werel is introducing the Nordic Light Package, the first complete leasing offer for production, storage and sharing of solar energy in Sweden. Werel is estimated to deliver and install 10,000 units for leasing to households in Sweden, starting in 2017.

”THE TOOLS ARE IN PLACE”

Blogginlägg   •   Dec 13, 2016 20:15 CET

We continue to develop Werel to become Scandinavia's most interesting electricity company. In October, we launched a website and an app with significantly expanded functionality. The next step for us is to launch a special offer for homeowners who want to invest in solar power.

"VERKTYGEN PÅ PLATS"

Blogginlägg   •   Dec 13, 2016 20:15 CET

Vi fortsätter att utveckla Werel för att bli Nordens mest intressanta elbolag. I oktober lanserade vi en webbplats och en app med väsentligt utbyggd funktionalitet. Nästa steg för oss är att sjösätta ett paket för villaägare som vill satsa på solel.

”VI GÖR OSS REDO FÖR TAKE OFF”

Blogginlägg   •   Sep 20, 2016 16:30 CEST

​Vårt arbete med att bygga framtidens elbolag fortsatte under andra kvartalet. Fokus under kvartalet var att sätta ​strukturen för den organisation som ska kunna hantera en väsentligt större affärsvolym än den vi har idag.

”WE'RE GETTING READY FOR TAKE-OFF”

Blogginlägg   •   Sep 20, 2016 16:30 CEST

During the quarter, we continued our efforts to build the future’s electricity company. Our focus in the quarter was to set an organizational structure that can handle a much larger business volume than what we have today.

"On the way to the future electricity company"

Blogginlägg   •   Jun 30, 2016 15:26 CEST

Werel wants to build the future electric company, a company that customers appreciate and seek out. It will require us to do things in an entirely new way. And so will. We want to form a tribe in which people are inspired by new technology and by each other. A lot will happen going forward. Not everything is likely to go as planned, but we want to invite people to take part on the journey ahead.

"På väg mot framtidens elbolag"

Blogginlägg   •   Jun 30, 2016 15:19 CEST

​Werel vill bygga framtidens elbolag, ett bolag som kunderna uppskattar och söker sig till. Det kommer att kräva att vi gör saker på ett helt nytt sätt. Och det kommer vi också att göra. Vi vill bygga en ”tribe” där människor inspireras av ny teknik och av varandra. Det kommer att hända mycket hos oss framöver. Och vi vill bjuda in människor att vara med på resan.

Sandberg och Ungheanu till Werels styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:00 CEST

Max Sandberg och Daniel Ungheanu har utsetts till nya styrelseledamöter i elbolaget Werel AB. Stämman återvalde även Patrik Wadheden som ordförande och VD Peter Swartling som ledamot.

Max Sandberg är Vice President och investeringsspecialist på Larmag Group och har tidigare verkat som managementkonsult.

Daniel Ungheanu är Director of Analytics på Energy Everything Investments och Investment Banking Consultant på 555 Capital Advisors. Daniel har även varit Managing Director på ABS Management Group och har specialistkompetens inom kapitalmarknad, investment banking och privatkapital.

Tidigare ledamot Magnus Thorén har avböjt omval.

För mer information, vänligen kontakta
Peter Swartling, medgrundare och VD Werel AB
Tel: 077 – 117 81 00
E-post: peter@werel.net

Om Werel

WEREL är ett elbolag som genom att sätta fokus på livsstil och sociala funktioner utmanar traditionella elleverantörer. Affärsmodellen är designad för att passa den omvandling av branschen som teknikskiften nu möjliggör. WERELs kunder erbjuds att köpa el till nettopris och bjuds in till ny teknik för att enkelt kunna göra smarta val.

WEREL förser idag 40 000 hushåll med el. Huvudkontoret ligger i Stockholm och i Silicon Valley finns ett nav för “Tech & Business Monitoring” som fångar upp intressanta tech-innovationer, samarbeten och partnerskap.

Namnet WEREL är en förkortning av WE ARE ELECTRICITY.

Max Sandberg och Daniel Ungheanu har utsetts till nya styrelseledamöter i elbolaget Werel AB. Stämman återvalde även Patrik Wadheden som ordförande och VD Peter Swartling som ledamot.

Läs vidare »

Sandberg and Ungheanu to Werels Board

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:00 CEST

Max Sandberg and Daniel Ungheanu has been appointed to the Board of Directors of the electric power company Werel AB. The AGM also re-elected Patrik Wadheden as Chairman and CEO Peter Swartling as Board Member.

Max Sandberg is Vice President and investment specialist at Larmag Group and has previously worked as a management consultant.

Daniel Ungheanu is Director of Analytics at Energy Everything Investments and Investment Banking Consultant at 555 Capital Advisors. Daniel has also been Managing Director of ABS Management Group and has special expertise in capital markets, investment banking and private equity.

Magnus Thoren declined re-election.

For more information, please contact:
Peter Swartling, co-founder and CEO Werel AB
Telephone: + 46 77 117 81 00
Email: peter@werel.net

About Werel

WEREL is an Electric Power Company with a lifestyle oriented approach and a community based set-up, aiming to challenge the traditional electricity providers. The business model is adapted to the transforming business environment, capitalizing on innovation. WEREL’s customers are offered electricity at wholesale cost and invited to leverage emerging technology to make smart choices.

Headquartered in Stockholm, WEREL provides electricity to 40 000 households in the Nordics. The US Tech & Business Monitoring office in Menlo Park, California seeks out collaborations and partnerships keeping an eye on the most interesting tech-innovations.

The name WEREL is a short for WE ARE ELECTRICITY.

Max Sandberg and Daniel Ungheanu has been appointed to the Board of Directors of the electric power company Werel AB. The AGM also re-elected Patrik Wadheden as Chairman and CEO Peter Swartling as Board Member.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om WE®EL

Adress

  • WE®EL
  • BOX 69
  • 645 21 Strängnäs
  • Sverige