Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

WEREL LAUNCHING LEASING PACKAGE FOR SOLAR ENERGY WITH STORAGE AND SHARING ECONOMY

WEREL LAUNCHING LEASING PACKAGE FOR SOLAR ENERGY WITH STORAGE AND SHARING ECONOMY

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:00 CET

Werel is introducing the Nordic Light Package, the first complete leasing offer for production, storage and sharing of solar energy in Sweden. Werel is estimated to deliver and install 10,000 units for leasing to households in Sweden, starting in 2017.

WEREL LANSERAR KOMPLETT LEASING-PAKET FÖR SOLKRAFT MED LAGRING OCH DELNINGSEKONOMI

WEREL LANSERAR KOMPLETT LEASING-PAKET FÖR SOLKRAFT MED LAGRING OCH DELNINGSEKONOMI

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:00 CET

Werels Nordic Light Package är den första kompletta plug-and-play lösningen för produktion, lagring och delning av solenergi i Sverige. Werel planerar att sälja och installera 10 000 paket för leasing till hushåll i Norden med start 2017.

"VERKTYGEN PÅ PLATS"

"VERKTYGEN PÅ PLATS"

Blogginlägg   •   Dec 13, 2016 20:15 CET

Vi fortsätter att utveckla Werel för att bli Nordens mest intressanta elbolag. I oktober lanserade vi en webbplats och en app med väsentligt utbyggd funktionalitet. Nästa steg för oss är att sjösätta ett paket för villaägare som vill satsa på solel.

”THE TOOLS ARE IN PLACE”

”THE TOOLS ARE IN PLACE”

Blogginlägg   •   Dec 13, 2016 20:15 CET

We continue to develop Werel to become Scandinavia's most interesting electricity company. In October, we launched a website and an app with significantly expanded functionality. The next step for us is to launch a special offer for homeowners who want to invest in solar power.

”WE'RE GETTING READY FOR TAKE-OFF”

”WE'RE GETTING READY FOR TAKE-OFF”

Blogginlägg   •   Sep 20, 2016 16:30 CEST

During the quarter, we continued our efforts to build the future’s electricity company. Our focus in the quarter was to set an organizational structure that can handle a much larger business volume than what we have today.

”VI GÖR OSS REDO FÖR TAKE OFF”

”VI GÖR OSS REDO FÖR TAKE OFF”

Blogginlägg   •   Sep 20, 2016 16:30 CEST

​Vårt arbete med att bygga framtidens elbolag fortsatte under andra kvartalet. Fokus under kvartalet var att sätta ​strukturen för den organisation som ska kunna hantera en väsentligt större affärsvolym än den vi har idag.

"On the way to the future electricity company"

"On the way to the future electricity company"

Blogginlägg   •   Jun 30, 2016 15:26 CEST

Werel wants to build the future electric company, a company that customers appreciate and seek out. It will require us to do things in an entirely new way. And so will. We want to form a tribe in which people are inspired by new technology and by each other. A lot will happen going forward. Not everything is likely to go as planned, but we want to invite people to take part on the journey ahead.

"På väg mot framtidens elbolag"

"På väg mot framtidens elbolag"

Blogginlägg   •   Jun 30, 2016 15:19 CEST

​Werel vill bygga framtidens elbolag, ett bolag som kunderna uppskattar och söker sig till. Det kommer att kräva att vi gör saker på ett helt nytt sätt. Och det kommer vi också att göra. Vi vill bygga en ”tribe” där människor inspireras av ny teknik och av varandra. Det kommer att hända mycket hos oss framöver. Och vi vill bjuda in människor att vara med på resan.

Sandberg and Ungheanu to Werels Board

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:00 CEST

Max Sandberg and Daniel Ungheanu has been appointed to the Board of Directors of the electric power company Werel AB. The AGM also re-elected Patrik Wadheden as Chairman and CEO Peter Swartling as Board Member.

Sandberg och Ungheanu till Werels styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:00 CEST

Max Sandberg och Daniel Ungheanu har utsetts till nya styrelseledamöter i elbolaget Werel AB. Stämman återvalde även Patrik Wadheden som ordförande och VD Peter Swartling som ledamot.

WEREL appoints Markus Winfridsson Chief Sales Officer

WEREL appoints Markus Winfridsson Chief Sales Officer

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 08:00 CEST

WEREL has appointed entrepreneur and business executive Markus Winfridsson as Chief Sales Officer with the task to lead the company’s organic growth in the Nordic region.