Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Sandberg and Ungheanu to Werels Board

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:00 CEST

Max Sandberg and Daniel Ungheanu has been appointed to the Board of Directors of the electric power company Werel AB. The AGM also re-elected Patrik Wadheden as Chairman and CEO Peter Swartling as Board Member.

Sandberg och Ungheanu till Werels styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:00 CEST

Max Sandberg och Daniel Ungheanu har utsetts till nya styrelseledamöter i elbolaget Werel AB. Stämman återvalde även Patrik Wadheden som ordförande och VD Peter Swartling som ledamot.

WEREL appoints Markus Winfridsson Chief Sales Officer

WEREL appoints Markus Winfridsson Chief Sales Officer

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 08:00 CEST

WEREL has appointed entrepreneur and business executive Markus Winfridsson as Chief Sales Officer with the task to lead the company’s organic growth in the Nordic region.

Nyheter 2 träffar

WEREL LAUNCHING LEASING PACKAGE FOR SOLAR ENERGY WITH STORAGE AND SHARING ECONOMY

WEREL LAUNCHING LEASING PACKAGE FOR SOLAR ENERGY WITH STORAGE AND SHARING ECONOMY

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:00 CET

Werel is introducing the Nordic Light Package, the first complete leasing offer for production, storage and sharing of solar energy in Sweden. Werel is estimated to deliver and install 10,000 units for leasing to households in Sweden, starting in 2017.

WEREL LANSERAR KOMPLETT LEASING-PAKET FÖR SOLKRAFT MED LAGRING OCH DELNINGSEKONOMI

WEREL LANSERAR KOMPLETT LEASING-PAKET FÖR SOLKRAFT MED LAGRING OCH DELNINGSEKONOMI

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:00 CET

Werels Nordic Light Package är den första kompletta plug-and-play lösningen för produktion, lagring och delning av solenergi i Sverige. Werel planerar att sälja och installera 10 000 paket för leasing till hushåll i Norden med start 2017.

Blogginlägg Visa alla 6 träffar

"VERKTYGEN PÅ PLATS"

"VERKTYGEN PÅ PLATS"

Blogginlägg   •   Dec 13, 2016 20:15 CET

Vi fortsätter att utveckla Werel för att bli Nordens mest intressanta elbolag. I oktober lanserade vi en webbplats och en app med väsentligt utbyggd funktionalitet. Nästa steg för oss är att sjösätta ett paket för villaägare som vill satsa på solel.

”THE TOOLS ARE IN PLACE”

”THE TOOLS ARE IN PLACE”

Blogginlägg   •   Dec 13, 2016 20:15 CET

We continue to develop Werel to become Scandinavia's most interesting electricity company. In October, we launched a website and an app with significantly expanded functionality. The next step for us is to launch a special offer for homeowners who want to invest in solar power.

”WE'RE GETTING READY FOR TAKE-OFF”

”WE'RE GETTING READY FOR TAKE-OFF”

Blogginlägg   •   Sep 20, 2016 16:30 CEST

During the quarter, we continued our efforts to build the future’s electricity company. Our focus in the quarter was to set an organizational structure that can handle a much larger business volume than what we have today.

”VI GÖR OSS REDO FÖR TAKE OFF”

”VI GÖR OSS REDO FÖR TAKE OFF”

Blogginlägg   •   Sep 20, 2016 16:30 CEST

​Vårt arbete med att bygga framtidens elbolag fortsatte under andra kvartalet. Fokus under kvartalet var att sätta ​strukturen för den organisation som ska kunna hantera en väsentligt större affärsvolym än den vi har idag.

Dokument Visa alla 8 träffar

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016

Dokument   •   2016-12-13 20:15 CET

Vi fortsätter att utveckla Werel för att bli Nordens mest intressanta elbolag. I oktober lanserade vi en webbplats och en app med väsentligt utbyggd funktionalitet. Nästa steg för oss är att sjösätta ett paket för villaägare som vill satsa på solel.

WEREL AB - INTERIM REPORT JAN-SEP 2016

WEREL AB - INTERIM REPORT JAN-SEP 2016

Dokument   •   2016-12-13 20:15 CET

We continue to develop Werel to become Scandinavia's most interesting electricity company. In October, we launched a website and an app with significantly expanded functionality. The next step for us is to launch a special offer for homeowners who want to invest in solar power.

WEREL AB - INTERIM REPORT JAN-JUN 2016

WEREL AB - INTERIM REPORT JAN-JUN 2016

Dokument   •   2016-09-20 16:30 CEST

During the quarter, we continued our efforts to build the future’s electricity company. Our focus in the quarter was to set an organizational structure that can handle a much larger business volume than what we have today.

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016

Dokument   •   2016-09-20 16:30 CEST

Vårt arbete med att bygga framtidens elbolag fortsatte under andra kvartalet. Fokus under kvartalet var att sätta strukturen för den organisation som ska kunna hantera en väsentligt större affärsvolym än den vi har idag.