Skip to main content

Blogginlägg 4 träffar

”WE'RE GETTING READY FOR TAKE-OFF”

”WE'RE GETTING READY FOR TAKE-OFF”

Blogginlägg   •   Sep 20, 2016 16:30 CEST

During the quarter, we continued our efforts to build the future’s electricity company. Our focus in the quarter was to set an organizational structure that can handle a much larger business volume than what we have today.

”VI GÖR OSS REDO FÖR TAKE OFF”

”VI GÖR OSS REDO FÖR TAKE OFF”

Blogginlägg   •   Sep 20, 2016 16:30 CEST

​Vårt arbete med att bygga framtidens elbolag fortsatte under andra kvartalet. Fokus under kvartalet var att sätta ​strukturen för den organisation som ska kunna hantera en väsentligt större affärsvolym än den vi har idag.

"On the way to the future electricity company"

"On the way to the future electricity company"

Blogginlägg   •   Jun 30, 2016 15:26 CEST

Werel wants to build the future electric company, a company that customers appreciate and seek out. It will require us to do things in an entirely new way. And so will. We want to form a tribe in which people are inspired by new technology and by each other. A lot will happen going forward. Not everything is likely to go as planned, but we want to invite people to take part on the journey ahead.

"På väg mot framtidens elbolag"

"På väg mot framtidens elbolag"

Blogginlägg   •   Jun 30, 2016 15:19 CEST

​Werel vill bygga framtidens elbolag, ett bolag som kunderna uppskattar och söker sig till. Det kommer att kräva att vi gör saker på ett helt nytt sätt. Och det kommer vi också att göra. Vi vill bygga en ”tribe” där människor inspireras av ny teknik och av varandra. Det kommer att hända mycket hos oss framöver. Och vi vill bjuda in människor att vara med på resan.

Dokument 4 träffar

WEREL AB - INTERIM REPORT JAN-JUN 2016

WEREL AB - INTERIM REPORT JAN-JUN 2016

Dokument   •   2016-09-20 16:30 CEST

During the quarter, we continued our efforts to build the future’s electricity company. Our focus in the quarter was to set an organizational structure that can handle a much larger business volume than what we have today.

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016

Dokument   •   2016-09-20 16:30 CEST

Vårt arbete med att bygga framtidens elbolag fortsatte under andra kvartalet. Fokus under kvartalet var att sätta strukturen för den organisation som ska kunna hantera en väsentligt större affärsvolym än den vi har idag.

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2016

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2016

Dokument   •   2016-06-30 09:00 CEST

Vad denna rapport visar är att Werel tagit ett rejält kliv upp i storlek genom fjolårets förvärv av den finska verksamheten i september 2015. Vi gick då från 10 000 kunder till 43 000 kunder. Trots att vi i denna rapport jämför kvartalet med helårssiffrorna för 2015 är de allra flesta därför högre. Att Werel blir större är en förutsättning för att vi ska kunna skapa en sund affär.

WEREL AB – INTERIM REPORT JAN-MAR 2016

WEREL AB – INTERIM REPORT JAN-MAR 2016

Dokument   •   2016-06-30 09:00 CEST

What this report shows, is that Werel has taken a huge leap up in size by the acquisition of the Finnish operations in September 2015. That took us from 10,000 customers to 43,000 customers. Although we in this report compare the quarter with the full-year numbers for 2015, most of them are consequently higher. Getting bigger is a prerequisite for us to be able to create a healthy business.