Skip to main content

Piper väljer Westander i kampanj mot Shells fossilgas

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 14:40 CET

Greve Carl Piper har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser opinionsbildning och lobbying för att stoppa Shells utvinning av fossilgas i Skåne. Samarbetet syftar även till att få till stånd en ändring av minerallagen så att markägare, kommuner och länsstyrelser kan säga nej till prospektering och utvinning.

– Klimatförändringarna bör mötas med investeringar i förnybar energi och satsningar på energieffektivisering, inte med ökad utvinning av fossila bränslen. Jag vill lyfta det engagemang som vuxit fram mot Shells utvinning av fossilgas i Skåne till den nationella nivån och det tror jag att Westander kan hjälpa mig att göra, säger Carl Piper.

I arbetsgruppen på Westander Klimat och Energi ingår Jean-Daniel Maurin, kundansvarig pr-konsult, Henrik Westander, grundare av pr-byrån Westander samt Ylva Rylander, pr-konsult.

– Det finns en mycket stark opinion mot gasutvinningen på Österlen, där provborrningar inletts. Vi hoppas kunna bidra till att kanalisera denna opinion till beslutsfattare i riksdag och regering, säger Jean-Daniel Maurin, kundansvarig på Westander.

Greve Carl Piper är ordförande i nätverket Heaven or sHell, som arbetar för att stoppa Shells utvinning av fossilgas i Skåne. Piper har ett långt och väldokumenterat miljöengagemang. Bland annat har han tilldelats priset Utmärkt Miljöledarskap 2007 av föreningen Näringslivets Miljöchefer.


För mer information, kontakta:

Carl Piper, 0708-74 01 95

Jean-Daniel Maurin, projektledare på Westander, 070-699 96 50
jean-daniel.maurin@westander.se 


Westanders pr-handbok 2009 kan beställas kostnadsfritt i enstaka exemplar via
pr-handboken@westander.se eller laddas ner från www.westander.se


Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander avviker i flera avseenden från den rådande branschlogiken: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Folksam, Hjärt-Lungfonden, Kronans Droghandel, Michelin, Previa, Statoil, Stim och Återvinningsindustrierna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy