Skip to main content

Klimatklivet – ett stöd till lokala och regionala klimatsatsningar

Nyhet   •   Jan 20, 2017 15:53 CET

Sedan år 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar. Fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas. Läs gärna mer på Naturvårdsverkets hemsida om vilka typer av åtgärder som kan få stöd samt vilka som kan söka stödet. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med din ansökan till Klimatklivet.

Fördelaktigt att elda med bioolja - både miljömässigt och ekonomiskt!

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om exempelvis byte av fossil olja till biobränsle.

Wibax har erhållit stöd via Klimatklivet – Under 2016 har Wibax sökt och erhållit ekonomiskt stöd via Klimatklivet för konvertering från fossil uppvärmning till eldning av bioolja på tre av våra terminaler där vi lagrar produkter som kräver varmhållna cisterner. Wibax jobbar aktivt på flera fronter för att minimera våra emissioner och detta bidrag ger ett större incitament att bli fossilfri då investeringskostnaden inte behöver bli så stor.

Fördelaktigt att konvertering till bioolja – En statlig åtgärd för att minska användningen av fossila bränslen är en successiv minskning av skattereduktionen, där skattelättnaden har sjunkit till endast 20 procent år 2016. Detta samtidigt som oljepriset, som legat på en historiskt låg nivå, är på väg upp. Detta slår hårt och betyder mycket för totalekonomin, där det vid sidan om miljöfördelarna även ger ekonomiska incitament för konvertering till bioolja.

Wibax erbjuder helhetskoncept för konverteringar - För att möjliggöra eldning av bioolja hos våra kunder så erbjuder Wibax ett helhetskoncept, där förutom leverans av bioolja, även konvertering av anläggning ingår. Tillsammans med kunden analyserar vi produktbehov och hjälper till med installation, igångkörning, optimering, utvärdering samt provbränningsutrustning till industrier och företag som planerar att komma ifrån sitt fossila beroende.

Kontakta oss gärna för mer information! Vi hjälper även till med din bidragsansökan till Klimatklivet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy