Skip to main content

Ökat intresse för strukturerad omvärldsanalys

Nyhet   •   Nov 10, 2011 12:09 CET

Det är mycket som händer i världen för tillfället. Vi står inför en utveckling som är väldigt svår att förutsäga. Företag behöver bilda sig en uppfattning om hur det aktuella omvärldsläget kan komma att utvecklas.

Att arbeta strukturerat med omvärldsanalys och systematiskt följa omvärlden gör att man kan börja se skeenden och skönja trender, dra paralleller mellan olika händelser och skapa sig en uppfattning om vart vi skulle kunna vara på väg. På så sätt skapar man en framförhållning i förhållande till omvärldens förändringar och därmed en handlingsfrihet

Vi märker tydligt ett ökat intresse för strukturerad omvärldsanalys. Femtio representanter från ett 30-tal företag i olika branscher deltog idag på Wide narrows frukostseminarium där Veronica Byfield Sköld, Director Strategic Marketing på Elekta Neuroscience, beskrev hur de skapat en företagsgemensam process till stöd för ett mer proaktivt beslutsfattande.  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera