Skip to main content

Väsby är ”Sveriges IT-kommun 2011”

Nyhet   •   Nov 17, 2011 15:42 CET

Upplands Väsby kommun mottog i tisdags utmärkelsen Sveriges IT kommun 2011 på kvalitetsmässan i Göteborg.  

Juryn motiverade utmärkelsen med bland annat att ”Upplands Väsby värnar om transparens, enkelhet och öppenhet, såväl mot medborgarna som i den interna styrningen. Med hjälp av IT skapas den röda tråden som går genom all styrning – från omvärldsanalys till verksamhet, från kommunledningens mål till uppnådda resultat.”

-       Det här är resultatet av flera års arbete, i vilket arbetet med strukturerad omvärldsanalys utgör en av komponenterna. Med systemstöd och metod från Wide narrow har vi byggt fungerande informationsflöden, som bidrar till målfokus och helhetssyn. Det har även gett kommunledningen skarpare och bättre beslutsunderlag, säger Johannes Wikman, kommunstrateg på Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby kommun och Wide narrow inledde samarbetet kring strukturerad omvärldsanalys 2009. Kommunen hade under en längre tid arbetet med omvärldsbevakning. När organisationen reformerades, framstod ett behov av en modern och resultatinriktad omvärldsanalys. Upplands Väsby fastnade för Wide narrow PERSPECTIVE tack vare den systematiska strukturen. Processen bygger på en löpande omvärldsbevakning och en strukturerad omvärldsanalys vilken resulterar i faktabaserade och regelbundna beslutsstöd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera