Skip to main content

Ny öppen lärresurs på nätet placerar elever på kartan

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2016 06:00 CET

Hur kan elever och lärare tillsammans skapa en förståelse för delakultur, källkritik och kopplingen mellan den fysiska och digitala platsen i ett samhälle i ständig förändring? Frågan kommer att besvaras av Wikimedia Sverige, Stockholmskällan och Riksantikvarieämbetet genom innovationsprojektet “Välkommen till min plats - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid". Projektet finansieras av Vinnova och den första klassen startar i april.

Inom ramen för projektet kommer man att ta fram en öppen lärresurs (OER - Open Educational Resource) som för samman tre stora digitala plattformar till en pedagogisk och metodologisk helhet där utgångspunkten är elevers fysiska närmiljö. Plattformarna är Wikipedia/Wikimini, Stockholmskällan och Riksantikvarieämbetets webbplats för berättelser och minnen, Platsr.

- Ungdomar utvecklar medie- och informationskomptens genom att ta steget förbi en passiv konsumtion av media till att bli aktiva producenter av digitalt material och det är något som dessa plattformar erbjuder och vi vill genom projektet visa och sprida möjligheterna för det, säger projekledare Sara Mörtsell från Wikimedia Sverige.

Elever med olika bakgrund och ålder kommer att få förmåga och möjlighet att dela sin värld med omvärlden med hjälp av digitala verktyg. Det kommer dels att ge dem en starkare demokratisk röst och dels skapa mervärde i form av att andra kan ta del av materialet som de skapar. De pedagogiska vinsterna är många. Eleverna kommer att lära sig mer om sin lokalhistoria och sitt kulturarv. De kommer också att bli vana vid att hantera källmaterial och utveckla de språkliga strategier som krävs för att delta i det offentliga samtalet om dessa.

- Bekanta platser i skolans närområde förenar alla elever, oavsett bakgrund. Att utgå ifrån dem för att utforska dåtid, nutid och framtid ger en djupare förståelse av att historien är ständigt pågående, att vi alla är en del av den och är med och skapar den, säger Frida Starck Linfors från Stockholmskällan som är projektets koordinator.

I april drar den första pilotklassen i gång. Det är elever i årskurs fyra i Bagarmossen Brotorps skolor. Sedan lärdomar dragits ur pilotprojektet kommer man sedan att fortsätta utveckla projektet i ett samarbete med ytterligare tre klasser i låg- och mellanstadiet samt två gymnasieklasser.

Bild: Sara Mörtsell. Licens: CC-BY-SA 4.0.

Kontakt:

Sara Mörtsell
Wikimedia Sverige
073-383 26 70
sara.mortsell@wikimedia.se

Frida Starck Lindfors
Stockholmskällan
076-1233595
frida.lindfors@stockholm.se

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på över 280 språk och har över 23 miljoner artiklar totalt och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.