Skip to main content

Stockholms konstverk finns nu i Wikimedia Sveriges databas över offentlig konst

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 14:47 CEST

I Sverige byggs det nu för första gången en nationell databas med information om konstverk på allmän plats. Databasen kommer att bli till nytta för både kommunerna, allmänheten och för forskare och inte minst på Wikipedia. De koordinatsatta konstverken går att beskåda på www.offentligkonst.se.

Wikimedia Sverige, med stöd från Vinnova, håller på att bygga en öppen databas för offentlig konst i Sverige. Syftet med projektet är att information om offentliga konstverk på allmän plats, både inom- och utomhus, sammanställs i en databas under en fri licens. Databasen har ett öppet API vilket gör det möjligt att utveckla olika typer av online-verktyg och spännande applikationer som använder databasen, för alla som är intresserade.

De senaste veckorna har ett omfattande arbete pågått med att färdigställa databasstrukturen och data om de konstverk som finns i Stockholms kommun finns nu inlagt. Arbetet fortsätter med att lägga in den data Wikimedia Sverige mottagit från andra kommuner samt kontakta fler kommuner angående deras konstdata.

“Vi har överlag fått en mycket god respons från kommunerna. fast många är osäkra vad öppna data innebär och hur de ska gå tillväga. Vi hoppas att projektet ska kick-starta diskussionerna hos kommunerna och få dem att inse det stora intresset som finns ute i samhället för deras data”, säger Dr. André Costa som arbetar med projektet.

Samtidigt kan allmänheten göra databasen bättre genom att på Wikipedia lägga till exempelvis koordinater  och annan information som ofta saknas i den officiella informationen. Den användarskapade informationen förs därefter automatiskt över till databasen. Även länkar till fritt licenserade bilder kommer att inkluderas i databasen. Att använda den officiella informationen som grund men förädla databasen med information från allmänheten ökar värdet och antalet användningsområden markant.

Målet är att databasen ska kunna användas av forskare för att urskilja trender och inriktningar, eller av kommunerna för att kunna samordna underhåll. För allmänheten blir det enklare att få en överblick över konsten som finns i samhället. Databasen  kommer även att kunna användas för att skapa listor på Wikipedia över den konst som finns i kommunerna.

Idén till databasen uppkom under förberedelser av den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art som Wikimedia Sverige för första gången anordnade under maj månad 2013. Tävlingen bygger på att folk tar fotografier av offentliga konstverk och då behöver man veta vilka konstverk som har bilder och som ännu saknar dem. “När vi började förberedelserna inför Wiki Loves Public Art insåg vi att det saknades en nationell databas för offentlig konst i Sverige, och bestämde oss då för att bygga en databas på egen hand”, säger projektledaren John Andersson.

För mer information kontakta:

John Andersson, Wikimedia Sverige
Telefon: +46 (0)733965189
Email: john.andersson@wikimedia.se

Om Wikimedia

Wikimedia Foundation är en internationell icke vinstdrivande stiftelse, som driver Wikipedia och dess systerprojekt. Wikimedia Foundation har 39 lokala stödföreningar i ett växande antal länder varav Wikimedia Sverige är en.

Om Wikipedia

Wikipedia och de relaterade sajterna som styrs av Wikimedia Foundation har över 500 miljoner unika besökare per månad, vilket gör det till den 6:e mest populära webbsidan i hela världen. Wikipedia finns tillgängligt på 285 språk och innehåller över 23 miljoner artiklar.