Skip to main content

Unika bilder av hotat kulturarv släpps fria till allmänheten

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2016 15:38 CEST

Bild: Gianfranco Gazetti. Licens: CC by-sa 4.0 International

Närmare 450 unika bilder av hotat kulturarv i Syrien finns nu för första gången tillgängligt för allmänheten. Genom ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Wikimedia Italia och Gruppo Archeologico Romano (GAR) har bilderna laddats upp under en fri licens på Wikimedia Commons, den fria mediadatabasen som bland annat innehåller de bilder som används på Wikipedia.

- Att vi kan göra detta viktiga bildmaterial tillgängligt är något jag är väldigt glad över. Bilderna avbildar kulturarv som i många fall har förstörts eller skadats under det fruktansvärda inbördeskriget i Syrien, säger John Andersson, projektledare för projektet Kopplat Öppet Kulturarv.

Bilderna har tagits av italienska arkeologer som under flera år har rest till Syrien för att jobba med kulturarvet där. När de fick reda på förstörelsen av kulturarv i landet beslutade de sig för att deras värdefulla bildmaterial borde spridas. De kontaktade Wikimedia Italia för att se om Wikipedia vore en lämplig plattform för att nå ut och kom fram till att så är fallet.

- Att experter delar världsunika bilder på detta sätt är beundransvärt och har stor betydelse för att utbilda allmänheten och lyfta behovet av bevarande av kulturarvet, säger Anna Troberg, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige höll samtidigt på att initiera projektet Kopplat Öppet Kulturarv, vilket finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, och kunde därigenom erbjuda teknisk expertis runt massuppladdningen av bilderna till Wikimedia Commons. Några månader senare har arbete i detta internationella samarbete avslutats och bilderna finns nu tillgängliga för att användas vitt och brett.

- Utan Wikimedia Sveriges initiativ hade ovärderligt kulturarv från många olika platser i världen riskerat att helt gå förlorat, säger Angelica Månsson-Gerde, General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Vi är stolta över att stötta Wikimedia Sverige som i samarbeten med såväl professionella som amatörer över hela världen, skapar förutsättningar för att inte bara bevara kulturarv som riskerar att förstöras och försvinna, utan gör det tillgängligt för både allmänheten och forskningen.

Bilderna kommer inkluderas i en kommande internationell fotoutställning om hotat kulturarv och hur Wikimedia-rörelsen kan hjälpa till med digitalt bevarande av världens kulturarv.

- Vi hoppas att bilderna kommer att komma till användning i många Wikipedia-artiklar och att bilderna och utställningen inspirerar fler volontärer att skriva om Syriens stolta kulturarv, säger John Andersson.

Ett urval av bilderna:

Kolonnaden i Palmyra skadades då Palmyra okuperades av ISIS. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmira_Panorama_-_GAR_-_3-01.JPG Alternativ bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmira_Via_Colonnata_-_GAR_-_3-01.JPG

Ma‘bad Bal totalförstördes av ISIS 2015. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmira_Tempio_di_Baal_-_GAR_-_7-04.jpg

Triumfarken i Palmyra förstördes år 2015 av ISIS. Planer finns på att återuppbygga den. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PALMYRA_Arco_di_Trionfo_-_GAR_-_6-091.jpg

Många av museerna i Syrien har plundrats eller förstörts. Bilden från museet i Aleppo som i juli 2016 bombades. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleppo_Museo_-_GAR_-_10-02.jpg

Barnen och kulturarvet har drabbats hårt under stridigheterna i Syrien. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burji_Hadar_-_GAR_-_9-04.JPG

Samtliga bilder https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_from_Gruppo_Archeologico_Romano

Om projektet

Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK) är ett nyskapande projekt med syfte att samla in och tillgängliggöra unik digital information om olika kulturarv runt om i världen. Projektet finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Ett av projektets huvudmål är att samla in och digitalt tillgängliggöra 100 000 kulturarvsbilder under fria licenser samt officiell data om kulturarvet från världens länder som för första gången sammanförs till en enorm resurs.


Projektet drivs och koordineras av Wikimedia Sverige i samarbete med UNESCO, Kulturarv utan gränser och Wikimedia Italia. Man kommer dessutom att ha ett omfattande samarbete med museum, bibliotek, arkiv och myndigheter i ett tiotal länder.

Kontakt:

John Andersson
Projektledare, Kopplat öppet kulturarv
Wikimedia Sverige

073-396 51 89
john.andersson@wikimedia.se

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på över 294 språk och har över 40 miljoner artiklar totalt och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.