Skip to main content

Wikimedia och UNESCO fördjupar samarbetet

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2017 07:45 CEST

Världsarvet Palmyra, som delvis förstörts av ISIS. Bild uppladdad av UNESCO på Wikimedia Commons under fri licens, CC-BY-SA 4.0. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmira._Tetrapilo_-_DecArch_-_1-99.jpg>

18 april inträffar Världsarvsdagen. Det innebär även att första upplagan av skrivtävlingen UNESCO Challenge inleds på Wikipedia. Därefter kommer den att pågå i en månad, till 18 maj.

UNESCO Challenge organiseras av UNESCO, Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet, och syftar till att förbättra artiklar om världsarven. Framförallt de världsarv som riskerar att skadas eller förstöras av någon anledning. För att artiklarna skall bli så bra och intressanta som möjligt har UNESCO släppt ett stort antal bilder och många texter med fri licens om världsarven, vilka går att använda i tävlingen. Detta material går nu för första gången att använda på Wikipedia.

“Att UNESCO tillgängliggör så mycket nytt material är ett fantastiskt exempel på hur en organisation aktivt kan bidra till Wikipedia, inom ett ämne de bryr sig extra mycket om. Det underlättar mycket för volontärer som arbetar med artiklarna att ha tillgång till dessa nya resurser. Alla vinner på det”, säger John Andersson, operativ chef på Wikimedia Sverige.

Tävlingsupplägget är väldigt enkelt: sätt dig ner med din dator, välj ut några världsarv – helst de mest hotade – och börja skriv, på vilket språk du vill. Ju mer du skriver, desto mer poäng får du. Ju mer poäng du får, desto större är sannolikheten att du vinner. Alla världsarv hittar du här (en svensk variant hittar du här), och de mest hotade här (samt i en svensk variant). Specialpriser finns för de som skriver om de svenska världsarven.

Wikimedia Sverige och UNESCO driver tillsammans projektet Kopplat Öppet Kulturarv. Flera av världsarven är akut hotade: krig, klimatförstörelse och bristande underhåll är bara några anledningar. För att åtminstone informationen ska finnas bevarad i efterhand samlar vi tillsammans in så mycket data, bilder och information vi bara kan om världsarven, för att bättre kunna bevara dem digitalt för eftervärlden.

Wikimedia Sverige har i många år nära samarbetat med Riksantikvarieämbetet för att synliggöra svenskt kulturarv på Wikipedia. Världsarven är en central del av det svenska kulturarvet, men det är första gången ett specifikt fokus lagts på att utveckla just dem.

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på 295 språk och har över 44 miljoner artiklar totalt (2017) och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.