Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

KTH:s studenter översätter programvaran bakom Wikipedia

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2014 14:16 CET

Wikimedia Sverige anordnar den 27 november ett öppet evenemang för studenterna på KTH för att bl.a. översätta den programvara som driver Wikipedia från engelska till svenska. Dessa s.k. översättningssprint är en ny typ av evenemang för att ytterligare stärka öppen programvara och nå nya engagerade personer. Studenterna får lära sig om den enorma Wikimedia-rörelsen och knyta nya kontakter.

Umeå universitets studenter översätter programvaran bakom Wikipedia

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2014 13:50 CEST

Wikimedia Sverige arbetar tillsammans med Institutionen för informatik vid Umeå universitet med översättning av programvaran som driver Wikipedia.