Skip to main content

Willis Towers Watson genomför förändringar med anledning av fusionen

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 12:09 CEST

Willis och Towers Watson fusionerades den 5:e januari och bildade gemensamt det nya bolaget Willis Towers Watson (”WTW”). Ur ett svenskt perspektiv innebär det att de två tidigare bolagen, Willis AB och Towers Watson AB, idag är en organisation med ett delat varumärke.

WTW är globalt organiserat i fyra segment; Corporate Risk and Broking (sak), Human Capital and Benefits (HR och liv / pension), Exchange Solutions (handelsplattform för hälsoförmåner) samt Investment, Risk and Reinsurance (investeringsrådgivning, risk och återförsäkring). Av dessa är alla utom Exchange Solutions representerade i Sverige.

Med anledning av fusionen kommer verksamheterna i Sverige och Finland att knytas närmare varandra. För att främja detta samt anpassas till den nya globala organisationen har följande förändringar skett;

Johan Forsgård har utsetts till regionalt ansvarig för WTW Sverige /Finland samt för segmentet Corporate Risk and Broking. Johan som arbetat 11 år inom WTW har de senaste 4,5 åren varit vd för Willis AB, en formell roll som han bibehåller i tillägg till övriga ansvarsområden. Johan ingår även i Max Matthiessens ledningsgrupp med ansvar för den saksatsning som sker där.

Ilkka Pöllänen fortsätter som vd för WTW i Finland. Ilkka har arbetat inom WTW i 11 år, innan det var Ilkka verksam inom Sampo och If gruppförsäkringsbolag.

Madeleine Kraft har utsetts till ansvarig för Marknad och Kommunikation inom WTW Sverige /Finland. Madeleine har arbetat inom WTW i 1 år och innan det som marknadschef inom IT-sektorn.

Human Capital and Benefits är idag organiserat i tre affärsområden; Retirement, Talent & Reward samt Global Solutions & Services. Respektive affärsområde leds av;

Albert Bergendal som har utnämnts till Nordiskt ansvarig för affärsområdet Retirement. Albert fortsätter även ha huvudansvaret för Global Solutions & Services inom Human Capital and Benefits. Albert har verkat inom WTW sedan 2012 och var innan det bland annat ansvarig för aktuarie- och pensionsrådgivningsverksamheten på EY.

Anders Tapper fortsätter som försäljningansvarig inom affärsområdet Talent & Reward, även här med ett nordiskt perspektiv. Anders har arbetat inom WTW sedan 1991 och har en lång karriär inom ersättningsrelaterade- och vidare HR-frågor.

Camilla Forsling fortsätter som ansvarig för Data Services Norden inom vilket Compensation Surveys (löneundersökningar) och Technology ingår som en del av Talent & Reward. Camilla har verkat inom WTW sedan 2001 och ansvarar för Data Services sedan 2013.

Corporate Risk and Broking i Sverige är idag organiserad inom fem affärsområden; Risk Solutions, Affinity, Commercial, Aerospace samt Offentlig Sektor. Rådgivning tillhandahålls från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad. Inom segmentet har följande personalförändringar genomförts;

Mats Englesson har lämnat rollen som affärsområdeschef för Risk Solutions. Mats kommer nu att övergå till en roll som kundansvarig för ett antal större kunduppdrag inom WTW i Sverige.

Henric Gard har inträtt i en ny roll som Chief Broking Officer för Corporate Risk and Broking i Sverige och Finland. Henric Gard får i denna roll det övergripande ansvaret för relationerna till försäkringsbolagen som WTW samarbetar med inom regionen. Henric har tidigare verkat som försäljningschef för storkundsegmentet. Henric har i olika roller arbetat nästan 20 år inom WTW.

Fredrik Elmlund har utnämnts till chef för avdelningen Risk Solutions i Stockholm. Avdelningen arbetar primärt med att leverera avancerad rådgivning och försäkringslösningar mot större internationella företag, det som traditionellt kallas Risk Management segmentet. Fredrik har arbetat med försäljning inom WTW sedan 2013 och har sedan dess byggt upp en mycket bra förståelse för vårt totala kunderbjudande. Innan WTW har Fredrik arbetat inom försäkringsbolag samt hos andra försäkringsförmedlare.

Fredrik Schöld som tidigare varit ansvarig för våra Client Executives inom Risk Solutions Stockholm har övergått till en central roll inom affärsutveckling för WTW Sverige. Fredrik kommer, i denna för WTW nya roll, arbeta övergripande med utveckling av arbetsprocesser och rutiner för hela sakförmedlingsverksamheten.

Frida Engvall har utsetts till ansvarig för det nybildade segmentet Commercial. Inom avdelningen inryms ansvaret för att utveckla och sälja försäkringsprodukter som WTW erbjuder det mindre och mellanstora företagssegmentet i Sverige. Commercial är även nära knytet till Max Matthiessens saksatsning i Sverige. Avdelningen ingår i Affinity Sverige som sedan tidigare leds av Johan Lindvall. Frida Engvall har sedan 2012 varit verksam i olika roller inom WTW och innan det bland annat som försäljningschef inom Euro Accident.

Investment, Risk and Reinsurance är ett globalt segment som har en närvaro i Norden genom affärsområdet Risk Consulting and Software (RCS) i Stockholm och Reinsurance med anställda i Köpenhamn och Olso. Affärsområdet RCS fokuserar på att hjälpa försäkringsbolag inom strategi, risk, finans och ekonomi. Expertis finns både inom liv- och sakförsäkring och täcker hela den Nordiska marknaden. Verksamheten leds av:

Christian Clemmensen som ansvarig för sakförsäkringsområdet som han har lett sedan 2011 inom WTW i Norden. Christian har tidigare erfarenhet från industrin och har arbetat på flera stora Nordiska bolag bland annat som chefsaktuarie och inom risk.

Marcus Granstedt som ansvarig för livförsäkringsområdet som han har lett sedan 2014 inom WTW i Norden. Marcus har också arbetat som konsult inom WTW i London och har dessutom mångårig erfarenhet av arbete som aktuarie på olika försäkringsbolag.

Willis Towers Watson och Max Matthiessen fortsätter att verka som systerbolag på den svenska marknaden. Ambitionen är att över tid samla verksamheterna och säkerställa maximal kundnytta genom vårt omfattande totalerbjudande lokalt och globalt. I nuläget har vi samlokaliserat våra respektive verksamheter i Stockholm, Göteborg och Karlstad.

- Jag ser verkligen fram emot att med ett breddat totalerbjudande kunna driva utvecklingen vidare i Sverige och Finland. Förändringarna som nu skett skall öka det kommersiella fokuset samtidigt som vi får tydligare segmentsindelning som skall underlätta att ge ännu mer relevant service och erbjudanden till olika kundkategorier. Det är dock ett arbete som vi jobbar kontinuerligt med och jag är övertygad om att vi under året kommer att presentera ytterligare nyheter kring hur vi avser att vidareutveckla vår affärsmodell och kunderbjudande, säger Johan Forsgård.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Forsgård
Willis Towers Watson
Tel: 08-463 89 01
Mail: johan.forsgard@willistowerswatson.com

Willis Towers Watson är ett ledande globalt försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag.

Med rötter tillbaka till 1828 verkar Willis Towers Watson idag på samtliga kontinenter med mer än 39 000 anställda i 120 länder. Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, belöning och övrigt humankapital. Vi har erfarenhet från alla branschsegment och verksamhetsområden – över hela världen. 

I Sverige inleddes verksamheten 1979 och idag är vi en av landets ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och försäkringsförmedling inom sakförsäkringsområdet. Verksamheten finns på fyra orter – Stockholm (huvudkontor), Göteborg, Malmö och Karlstad - med totalt ca 185 medarbetare.

Willis Towers Watson är dessutom tillsammans med Max Matthiessen, Nordens ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare. Välkommen att läsa mer på www.willistowerswatson.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy