Skip to main content

Vad efterfrågar generation Y på arbetsplatsen?

Blogginlägg   •   Aug 26, 2015 10:15 CEST

Generation Y, eller generation Why som den också kallas, är krävande och kritiska men också toleranta och flexibla. Forskning visar att de har andra krav för att prestera och trivas på arbetsplatsen. 

Vi istället för jag
Arbetet ska präglas av en vi-anda mot gemensamma och transparenta mål. Generation Y vill känna tillhörighet med sin arbetsplats.

Fler korta möten
Fler avstämningar med chef och kollegor förtydligar arbetet.

Ge mer feedback
Generation Y vill ha mer återkoppling och beröm i sitt arbete.

Jobba mot samma mål
Alla ska ta del av företagets tydliga mål. Det gör företaget konkurrenskraftigt och ökar medarbetarnas prestationer.

Ge dina anställda fler utmaningar
Att klara av nya utmaningar är ett bevis på den egna kompetensen.

Varierande arbetsuppgifter
Generation Y vill inte ha samma enformiga arbetsuppgift. Generation Y efterfrågar kontinuerlig uppföljning, meningsfullhet, transparens och tydlighet. 

Och det är bland annat dessa insikter som ligger till grund för Winningtemp.
Winningtemp är ett nytt digitalt verktyg som specialiserat sig på att möta de nya kraven som ställs på arbetsplatser. Genom att mäta olika parametrar, unika för varje arbetsplats, kan man i ett tidigt skede lokalisera om, och var, det finns ett problem i organisationen.

– Vårt mål är att få fler att må bra på arbetet genom att företaget nu kan agera proaktivt istället för reaktivt. Något som verkligen behövs för att möta de efterfrågningar som generation Y har på sin arbetsplats, säger Mathias Hansson, teknisk chef på Winningtemp.

Inlägget är en sammanställning av följande forskning:
- Kandidatuppsats i psykologi från vt 2014. Stockholms Universitet. Författare: Fredrika Östanskog-Rothoff
- En empirisk studie om arbetsvärden och motivation. Linnéuniversitetet, institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Författare: Linda Claeson och Linda Reinholdsson ht 2012
- En studie om hur chefer uppfattar och legitimerar maktutövning av Alexander Eliasson vid Stockholms Universitet. Kandidatuppsats i sociologi ht 2014.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy