Skip to main content

Datadrivna beslut vägen till framgångsrik CRM visar årets CRM Barometer rapport

Nyhet   •   Apr 05, 2017 16:07 CEST

För tredje året i rad har Wiraya tillsammans med partners tagit fram Sveriges mest heltäckande rapport inom Customer Relationship Management. CRM växer sig allt starkare i Sverige och det är därför extra roligt att få presentera insikter om var företagen befinner sig idag och vilka utmaningar och prioriteringar de har.

Det finns ett oändligt antal definitioner av CRM och vi har i den här rapporten tagit utgångspunkt i att det är en affärsstrategi kombinerad med teknik för att effektivt hantera hela kundlivscykler med fokus på arbetet med befintliga kunder.

En intressant reflektion i årets rapport är att de verksamheter som tar datadrivna beslut i större utsträckning når sina mål, anser att CRM-arbetet är mer lönsamt och har större stöd från ledningen. De arbetar också tydligare efter processer och automatiserar i högre utsträckning sin marknadsföring och kommunikation med exempelvis triggerbaserade aktiviteter. Trots det är det fortfarande många som inte arbetar datadrivet fullt ut.

Ladda ner 2017 års CRM Barometer rapport här: https://www.wiraya.com/sv/kunskapsbank/crm-barometern-2017/