Skip to main content

Fem krav som alla VD:ar borde ställa på marknadschefen

Nyhet   •   Feb 22, 2017 14:26 CET

Hetsjakten på nya kunder parat med framväxten av en mängd nya digitala kanaler har gjort att många som jobbar med marknadsföring enligt min mening tyvärr har tappat bort sina trogna kunder i ett ständigt pågående kommunikationskaos.

Vi bombarderar dem med budskap, mer eller mindre relevanta. Vi är dessutom ofta dåliga på att anpassa budskapet och kommunikationssättet till mottagaren. Det här leder till att vi tröttar ut kunderna och riskerar att tappa förtroendet att få kommunicera med dem alls.

Och förlorad kommunikation och en dålig kundupplevelse betyder naturligtvis förlorade kunder på sikt. Det vet alla vi som jobbar med marknadsföring.

Det här är ett problem som riskerar att kosta stora pengar för många företag eftersom det är mycket dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig. En vanlig siffra som ofta citeras är att det kostar ungefär 5-6 gånger mer.

Här behöver marknadschefen och marknadsavdelningen ta ett större ansvar och jag anser att många VD:ar behöver bli bättre på att ställa rätt krav på sin marknadschef.

Här är mina tips på fem krav som behöver ställas under 2017.

1.Vi måste bli bättre på att förstå kunderna.

I den gamla världen var vi tvungna att göra omfattande marknadsundersökningar för att förstå vad kunderna ville ha. I den digitala världen har vi allt svart på vitt. All kommunikation som vi gör genererar mängder av data. Det svåra är bara att ta oss tid att verkligen analysera detta och lära oss hur vi kan bli bättre. Men det är värt det. insikterna kan hjälpa oss att förstå vilken typ av kommunikation som kunderna vill ha i olika delar av köpresan vilket kan göra oss mer relevanta. Ställ krav på att vi under 2017 ska bli mycket bättre på att följa upp, förstå och agera på insikter från kund- och marknadsföringsdata.

2. Vi måste sluta kommunicera bara för kommunikationens egen skull.

Alltför ofta hör jag fortfarande att “informationen måste ut”. Måste den verkligen det? Behöver alla våra kunder samma information? Vad vill de ha och hur? Här behöver marknadschefen enligt min mening ta ett mycket större ansvar att fungera som gatekeeper och se till att kommunikationen segmenteras mycket bättre, så att rätt information kommuniceras till rätt kunder. Här kan insikter från vår kunddata tillsammans med modern marknadsföringsteknik spela en stor roll som möjliggörare. Marknadsavdelningarna måste bli mycket bättre på att skicka rätt kommunikation till rätt kunder vid rätt tillfälle under 2017.

3.Du måste ta ett större ansvar för att koordinera kommunikationen.

Vi kan inte längre ha vattentäta skott mellan marknad, sälj, produkt och kundservice. Kunderna rör sig inte linjärt i kontakten med vårt företag och vi måste bli mycket bättre på att koordinera och förenkla kommunikationen med kunderna i olika faser i kundresan. Det låter självklart, men är inte alltid helt lätt att få till. Det första steget här handlar att kartlägga kundens resa, skapa en gemensam kommunikationsprocess, ett gemensamt språk och gemensamma mätpunkter. Här bör marknadschefen ta en ledande roll som sammankallande för att få detta att hända. Marknadschefens jobb blir mycket större och svårare, men det är nödvändigt.

4.Tänk inte för länge, bygg istället en kultur med kontinuerlig förändring.

Ett stort dilemma i den digitala världen är att utvecklingen går med raketfart. Ibland hinner vi inte ens bli klara med en plan eller en kampanj förrän den är inaktuell. Därför måste vi våga tänka på nya sätt och bli bättre på det som jag kallar för agil marknadsföring. Istället för att jobba med årsplaner måste vi acceptera att kommunikationen behöver förändras i realtid. Vi måste bli bättre på att avgränsa kommunikationsprojekt i form av test- och pilotprojekt. Komma igång snabbt och lära oss av resultatet och jobba med betydligt kortare planeringshorisonter. Det här är ett sätt som vi på Wiraya ofta framgångsrikt använder oss av tillsammans med kunder och som jag varm kan rekommendera till andra.

5. Våga satsa på framtiden.

Alla pratar just nu om Artificiell Intelligens och hur tekniken kommer att revolutionera kommunikationen. AI och prediktiv analys kommer att vara oerhört viktigt för kommunikationen, men det behöver bli mer konkret kring vad det tillför ur ett kundperspektiv. Min poäng och mitt löfte är att jag som marknadschef lovar att spendera minst 10% av min tid på att lära mig mer om framtiden och vilka möjligheter som ny teknik kan ge oss och jag kommer ställa samma krav på mina medarbetare. Den frågan som jag hela tiden kommer att ställa de teknikleverantörer som vi pratar med är hur tekniken på riktigt kan göra upplevelsen bättre för våra kunder. Det är det enda som räknas i slutändan.

Jag har själv bett min chef Oskar som är VD på Wiraya att följa upp med mig under året och påminna om dessa viktiga frågor och jag vill uppmana alla er som läser detta att göra detsamma med era respektive chefer och styrelser.