Checklista för arbetsgivare med anledning av coronautbrottet

Nyheter   •   Mar 19, 2020 14:04 CET

Coronavirusets framfart har blivit allt mer påtaglig på flera plan för företag. Vi har utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv sammanställt viktig information från bland annat Datainspektionen, Arbetsgivarverket och Regeringskansliet för arbetsgivare att ta stöd av för att navigera i de olika frågeställningarna, av både juridisk och icke juridisk natur, som kan uppkomma.

Regeringen föreslår möjlighet till digitala stämmor

Nyheter   •   Maj 14, 2020 15:57 CEST

Helt digitala stämmor (till skillnad från så kallade hybrid-stämmor) har hittills inte varit en möjlighet i Sverige trots att detta varit en internationell trend sedan en tid tillbaka. Till exempel har Danmark sedan tidigare infört möjlighet till digitala stämmor och förra året höll 248 bolag i USA helt virtuella stämmor (av bland annat kostnads- och klimatskäl).

Förstärkt egendomsskydd vid prövning av dispenser enligt miljöbalken

Nyheter   •   Maj 14, 2020 14:51 CEST

Wistrand har biträtt Strawberry Publishing vid försäljning till Bonnier

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 14:49 CEST

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Strawberry Publishing AS (Strawberry) vid försäljning av dess verksamheter i Sverige och Danmark till Bonnier Books (Bonnier).

Boverkets förtydligande angående statligt stöd för hyresrabatter

Nyheter   •   Apr 30, 2020 17:47 CEST

Regeringen utfärdade den 16 april 2020 en förordning om stöd för statliga hyresrabatter till vissa utsatta branscher. Förordningen bringar emellertid inte fullständig klarhet i fråga om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att stöd ska utbetalas. Dessbättre har Boverket nu publicerat kompletterande information som bringar viss klarhet i hur förordningen bör tillämpas.

Wistrand biträder SBB vid försäljning av lägenheter för 1500 miljoner

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 15:33 CEST

​Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid försäljning av en större bostadsportfölj om totalt 1 259 lägenheter.

Skatteöverväganden vid kapitaltillskott till fåmansbolag

Nyheter   •   Apr 20, 2020 11:03 CEST

​Nu behöver många fåmansföretag tillskott för att stärka sitt kapital och sin kassa. I denna artikel tittar vi på vissa skattemässiga effekter av några vanliga alternativ för ägarfinansiering. Artikeln riktar sig till ägare som är privatpersoner och vars aktier utgör kvalificerade andelar (alltså 3:12-aktier).

Statens krispaket innehåller åtgärder för att minska hyreskostnader

Nyheter   •   Mar 27, 2020 15:47 CET

I det stödpaket som regeringen presenterade ingår en möjlighet för hyresvärdar att erhålla kompensation för viss del av sådana hyresrabatter vilka beviljas hyresgäster som verkar i utsatta branscher (bland annat hotell och restaurang). Syftet med stödet är att främja frivilliga överenskommelser om hyresrabatter mellan hyresvärdar och hyresgäster.

​Risk för sanktionsavgift vid förberedande åtgärder inför byggnation

Nyheter   •   Mar 27, 2020 13:33 CET

Mark- och miljööverdomstolen har i tidigare praxis slagit fast att reglerna om byggsanktionsavgift inte ska tolkas extensivt. I två avgöranden från januari i år gör dock Mark- och miljööverdomstolen en mer extensiv tolkning än tidigare. Trots att de förberedande åtgärderna inte ansågs bygglovspliktiga i sig fann Mark- och miljööverdomstolen att byggsanktionsavgift skulle tas ut.

Fem saker att tänka på inför årets deklaration

Nyheter   •   Mar 27, 2020 10:55 CET

Den 4 maj är sista datum för privatpersoner att lämna in sin inkomstdeklaration. Frågan är om det finns några nya avdrag att se över eller om det är bäst att bara godkänna deklarationen snabbt och enkelt via Skatteverkets digitala kanaler? Vi har listat 5 saker du bör se över innan du godkänner deklarationen.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadskoordinator
 • niysnawk.pmyustukaqdr@dcwipwstlurawfndin.sdvecy
 • +46 709 37 92 55

 • Presskontakt
 • Marknadskoordinator
 • krzwiseqtiwinaux.ltlyseptaind@wxwikqstuhrabandeq.soqexj
 • 0709507237

Om Wistrand Advokatbyrå

Rådgivning inom svensk och internationell affärsjuridik

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer. Sedan 1915 har vi levererat högkvalitativa affärsjuridiska tjänster till klienter inom ett brett spektra av olika branscher. Våra 200 medarbetare i Stockholm och Göteborg delar övertygelsen att tillgänglighet, engagemang och hög kompetens bidrar till att göra Wistrand till en av Sveriges främsta advokatbyråer.

Adress

 • Wistrand Advokatbyrå
 • Regeringsgatan 65
 • Box 7543 103 93 Stockholm
 • Sverige

Länkar