Skip to main content

Taggar

Skatterätt

Miljö & energi

Nyheter på Wistrand

Tvistlösning

Företagsöverlåtelser (M&A)

Fastighetsrätt

Bank & Finans

Immaterialrätt

Medie- & marknadsrätt

Offentlig upphandling

Bolagsrätt & kommersiella avtal

Nyheter på Wistrand 151 Medie- & marknadsrätt 136 juridik 115 rådgivning 112 Fastighetsrätt 66 Företagsöverlåtelser (M&A) 62 Skatterätt 30 Miljö & energi 21 processrätt 8 Tvistlösning 7 Immaterialrätt 7 Bolagsrätt & kommersiella avtal 7 henrik nordling 5 eu-rätt 5 henrik saalman 4 förvärv 4 nordic choice hotels 4 personuppgifter 4 Bank & Finans 4 jörgen larsson 3 hovrätten 3 högsta domstolen 3 Rekonstruktion & obestånd 3 Offentlig upphandling 3 peter brandt 2 sigillet 2 handelshögskolan 2 hotellaffär 2 mattias boqvist 2 göteborg 2 martin wedén 2 förvaltningsdomstol 2 företagande 2 företagstransaktion 2 home properties 2 fastighetsbranschen 2 eu-domstolen 2 pbl 2 malin hurtig 2 skadestånd 2 martin weden 2 skiljeförfarande 2 strandskydd 2 it-entreprenör 1 gäldenär 1 pantamera 1 koncernbidrag 1 sävenäs 1 gröna investeringar 1 innovationer 1 företagsbesiktning 1 oecd 1 schibsted 1 lotta lundgren 1 social hållbarhet 1 processer 1 pierre olsson 1 intraprenörskap 1 revisor 1 fastighetsförsäljning 1 testamente 1 revision avtal 1 radisson blu 1 mutor 1 sisjön 1 innovationsprocesser 1 straffrätt 1 petter stordalen 1 påminnelse 1 nya 1 förvaltningsdom 1 styrelseansvar 1 tvistelösning 1 internetdagarna 1 profi 1 tingsrätten 1 niam 1 lösöre 1 likvidation 1 gästrike återvinnare 1 priveq 1 tingsrätt 1 fredrik thor 1 peter sandberg 1 privatkapital 1 företagshemligheter 1 personuppgiftshantering 1 slutbesiktning 1 favonius 1 mutbrott 1 fastighetstransaktioner 1 mark- och miljööverdomstolen 1 institutet mot mutor 1 medierätt 1 idd 1 tobias bengtsson 1 handpenning 1 internet discovery day 1 it-rätt 1 executive forum 1 johan jörgensen 1 ohim 1 gröna obligationer 1 maria sundqvist 1 safe harbour 1 tillståndsplikt 1 företagsskattekommittén 1 frebaco 1 global advertising lawyers alliance 1 transaktionsjuridik 1 martina wallin 1 jennifer michelson 1 inventiveboard 1 scandinavian property fund 1 green obligations 1 johan gregow 1 näringslivskoden 1 quizmästare 1 jörgen wistrand 1 misslisibell 1 kapitalbrist 1 hotellexpansion 1 preskription 1 licenssystem 1 konkurrensklausuler 1 min friskvård 1 magnus forssman 1 humlans minilager 1 limhamnshus 1 hagmans kemi 1 skiljerätt 1 södergatan malmö 1 otium as 1 preskriptionstid 1 rebot ab 1 kemikalieregler 1 lagvalsklausul 1 prevex ab 1 glooko 1 hendrik kangasmuukko 1 hyrestillägg 1 inkråmsöverlåtelse 1 tove rosen johansson 1 tvistfinansiering 1 förfogandebegränsande 1 informationsskyldighet 1 nya Penningtvättslagen 1 styrelsearvoden 1 Carl Näsholm 1 regulatoriska frågor 1 nätverk 1 sjö- och transporträtt 1 rekrytering 1 innovation 1 gåva 1 kollektivavtal 1 Arbetsrätt 1 företag 1 patent 1 konkurrens 1 malmö 1 plan- och bygglagen 1 företagsrekonstruktion 1 nätverkande 1 lo 1 helsingborg 1 förvaltning 1 personuppgift 1 personaloptioner 1 fazer 1 näringsliv 1 länsstyrelsen 1 sökmotor 1 konsument 1 svenskt näringsliv 1 gala 1 europadomstolen 1 konsult 1 förnybar energi 1 hemnet 1 krav 1 regeringen 1 revision 1 havsbaserad vindkraft 1 offshore 1 relationsmarknadsföring 1 kronofogdemyndigheten 1 skanska 1 grundfos 1 sekretess 1 skatterättsnämnden 1 g20 1 konkurrensverket 1 kronofogden 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Regeringen föreslår möjlighet till digitala stämmor

Regeringen föreslår möjlighet till digitala stämmor

Nyheter   •   Maj 14, 2020 15:57 CEST

Helt digitala stämmor (till skillnad från så kallade hybrid-stämmor) har hittills inte varit en möjlighet i Sverige trots att detta varit en internationell trend sedan en tid tillbaka. Till exempel har Danmark sedan tidigare infört möjlighet till digitala stämmor och förra året höll 248 bolag i USA helt virtuella stämmor (av bland annat kostnads- och klimatskäl).

Förstärkt egendomsskydd vid prövning av dispenser enligt miljöbalken
Wistrand har biträtt Strawberry Publishing vid försäljning till Bonnier

Wistrand har biträtt Strawberry Publishing vid försäljning till Bonnier

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 14:49 CEST

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Strawberry Publishing AS (Strawberry) vid försäljning av dess verksamheter i Sverige och Danmark till Bonnier Books (Bonnier).

Boverkets förtydligande angående statligt stöd för hyresrabatter

Boverkets förtydligande angående statligt stöd för hyresrabatter

Nyheter   •   Apr 30, 2020 17:47 CEST

Regeringen utfärdade den 16 april 2020 en förordning om stöd för statliga hyresrabatter till vissa utsatta branscher. Förordningen bringar emellertid inte fullständig klarhet i fråga om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att stöd ska utbetalas. Dessbättre har Boverket nu publicerat kompletterande information som bringar viss klarhet i hur förordningen bör tillämpas.

Wistrand biträder SBB vid försäljning av lägenheter för 1500 miljoner

Wistrand biträder SBB vid försäljning av lägenheter för 1500 miljoner

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 15:33 CEST

​Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid försäljning av en större bostadsportfölj om totalt 1 259 lägenheter.

Skatteöverväganden vid kapitaltillskott till fåmansbolag

Skatteöverväganden vid kapitaltillskott till fåmansbolag

Nyheter   •   Apr 20, 2020 11:03 CEST

​Nu behöver många fåmansföretag tillskott för att stärka sitt kapital och sin kassa. I denna artikel tittar vi på vissa skattemässiga effekter av några vanliga alternativ för ägarfinansiering. Artikeln riktar sig till ägare som är privatpersoner och vars aktier utgör kvalificerade andelar (alltså 3:12-aktier).

Statens krispaket innehåller åtgärder för att minska hyreskostnader

Statens krispaket innehåller åtgärder för att minska hyreskostnader

Nyheter   •   Mar 27, 2020 15:47 CET

I det stödpaket som regeringen presenterade ingår en möjlighet för hyresvärdar att erhålla kompensation för viss del av sådana hyresrabatter vilka beviljas hyresgäster som verkar i utsatta branscher (bland annat hotell och restaurang). Syftet med stödet är att främja frivilliga överenskommelser om hyresrabatter mellan hyresvärdar och hyresgäster.

​Risk för sanktionsavgift vid förberedande åtgärder inför byggnation

​Risk för sanktionsavgift vid förberedande åtgärder inför byggnation

Nyheter   •   Mar 27, 2020 13:33 CET

Mark- och miljööverdomstolen har i tidigare praxis slagit fast att reglerna om byggsanktionsavgift inte ska tolkas extensivt. I två avgöranden från januari i år gör dock Mark- och miljööverdomstolen en mer extensiv tolkning än tidigare. Trots att de förberedande åtgärderna inte ansågs bygglovspliktiga i sig fann Mark- och miljööverdomstolen att byggsanktionsavgift skulle tas ut.

Fem saker att tänka på inför årets deklaration

Fem saker att tänka på inför årets deklaration

Nyheter   •   Mar 27, 2020 10:55 CET

Den 4 maj är sista datum för privatpersoner att lämna in sin inkomstdeklaration. Frågan är om det finns några nya avdrag att se över eller om det är bäst att bara godkänna deklarationen snabbt och enkelt via Skatteverkets digitala kanaler? Vi har listat 5 saker du bör se över innan du godkänner deklarationen.

Nytt krispaket - tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter

Nytt krispaket - tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter

Nyheter   •   Mar 27, 2020 10:35 CET

I det krispaket som aviserades den 25 mars föreslår regeringen en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020.

Wistrand rådgivare när Aim’n tar in kapital om 60 miljoner kronor

Wistrand rådgivare när Aim’n tar in kapital om 60 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2020 13:01 CET

​Wistrand har biträtt grundarna av Aim Apparel AB (Aim’n) i samband med att private equity bolaget eEquity går in som minoritetsägare i bolaget.

Amorteringskravet och corona

Amorteringskravet och corona

Nyheter   •   Mar 20, 2020 09:23 CET

Använd möjligheten att välja konkursförvaltare

Använd möjligheten att välja konkursförvaltare

Nyheter   •   Mar 20, 2020 08:27 CET

Den samlade avvecklingen av en juridisk eller fysisk persons tillgångar genom konkurs är en naturlig och självklar del av affärslivet, även om förfarandet förstås medför avsevärda konsekvenser för de inblandade aktörerna.

Sammanställning - åtgärder och förslag vidtagna av regeringen med anledning av coronavirusutbrottet

Sammanställning - åtgärder och förslag vidtagna av regeringen med anledning av coronavirusutbrottet

Nyheter   •   Mar 20, 2020 07:53 CET

Med anledning av det pågående coronavirusutbrottet och dess följdeffekter har regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att lindra dess långtgående effekter på samhället.

Angående coronaviruset och hinder i byggentreprenader
Likviditetsförstärkning via skattekontot

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Nyheter   •   Mar 20, 2020 06:55 CET

Regeringen har föreslagit att företag som har fått likviditetsproblem med anledning av coronavirusets framfart kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företagsrekonstruktion - ett alternativ för lönsamma företag i ekonomisk kris

Företagsrekonstruktion - ett alternativ för lönsamma företag i ekonomisk kris

Nyheter   •   Mar 19, 2020 17:35 CET

Rättsfiguren företagsrekonstruktion erbjuder företag med en lönsam affärsidé, men i ekonomisk kris, rådrum att finansiellt och strukturellt rekonstruera företaget. Trots att denna möjlighet finns använder sig få av Sveriges företag i ekonomisk kris av detta rättsmedel.

Coronaviruset - legala aspekter

Coronaviruset - legala aspekter

Nyheter   •   Mar 19, 2020 16:37 CET

Vi befinner oss i en tid av osäkerhet och stark prövning för både människor, företagande och samhället i stort med anledning av det pågående coronavirusutbrottet. Hälsoaspekter kommer givetvis i första hand men det går inte heller att bortse ifrån att den uppkomna situationen även kommer att få andra negativa effekter på individuell och strukturell nivå.

Coronaviruset och beskattning av utsänd personal

Coronaviruset och beskattning av utsänd personal

Nyheter   •   Mar 19, 2020 16:12 CET

Svenska företag har för närvarande tusentals arbetstagare utsända utomlands. Tanken om dessa bör återvända hem till Sverige kan antas ha slagit såväl arbetsgivare som arbetstagare. Finns det eventuella skattekonsekvenser av att utsänd personal återvänder hem? Såväl arbetsgivare som arbetstagare har tvingats ta ställning till en rad frågor för att hantera konsekvenserna av virusets spridning.

Det nya coronaviruset och Force Majeure

Det nya coronaviruset och Force Majeure

Nyheter   •   Mar 19, 2020 16:03 CET

I syfte att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna av virusets spridning har många företag börjat undersöka vilka avtalsmässiga åtgärder som kan vidtas. Det har uppstått många frågor om force majeure-klausuler, vilka i vissa fall kan befria företag från sina avtalade skyldigheter att prestera.