Skip to main content

KO tar bloggare till domstol

Nyhet   •   Nov 22, 2016 10:08 CET

Konsumentombudsmannen (KO) har på senare tid riktat allt mer fokus på marknadsföring i bloggar och sociala medier. Ett vanligt problem är avsaknaden av tydlig annonsmärkning och sändarangivelse i samband med kommersiella budskap som sprids i kanalerna, så kallad smygreklam. Kravet på annonsmärkning och sändarangivelse framgår klart och tydligt av marknadsföringslagen men någon vägledande praxis kring hur detta ska utformas i sociala medier finns inte.

Konsumentverket har tidigare utfärdat riktlinjer för marknadsföring genom bloggar.


Nu har KO väckt talan mot bloggaren Kissies bolag och hennes samarbetspartner Tourn Media AB. Detta för att klargöra gränserna för hur det ska framgå att ett budskap i sociala medier är reklam och vem som står bakom denna. Prövningen blir intressant att följa eftersom avgörandet antagligen får stor inverkan på bedömningen av marknadsföring i sociala medier framöver.

Erik Ullberg, erik.ullberg@wistrand.se, +46 31 771 21 76