Skip to main content

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Nyhet   •   Mar 20, 2020 06:55 CET

Regeringen har föreslagit att företag som har fått likviditetsproblem med anledning av coronavirusets framfart kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars enligt regeringen kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder. Vid medgivet anstånd tas ränta ut på skattekontot med 1,25 procent samt en anståndsavgift om 0,3 procent av anståndsbeloppet för varje påbörjad månad. Januaripartierna undersöker nu möjligheten att sänka räntan i krispaketet

Skatteverket har i skrivande stund ännu inte utarbetat några särskilda blanketter eller rutiner i övrigt beträffande anstånd eller återbetalning enligt det nya förslaget från regeringen. Tills vidare gäller blanketten för begäran om anstånd med betalning av skatt p.g.a. tillfälliga betalningssvårigheter (SKV 4305).

Glöm inte bort att se över din debiterade preliminärskatt (F-skatt). Effekterna av coronavirusets spridning kommer i många fall leda till minskade intäkter jämfört med vad som var förväntat, vilket i sin tur kan innebära att din F-skatt är för hög. Ansökan om att ändra F-skatten kan ske genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst och lämna in nytt underlag eller fylla i och skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration (SKV 4313). Glöm inte att den nuvarande F-skatten gäller till dess Skatteverket har fattat beslut om en ny.