Skip to main content

Sammanställning - åtgärder och förslag vidtagna av regeringen med anledning av coronavirusutbrottet

Nyhet   •   Mar 20, 2020 07:53 CET

Med anledning av det pågående coronavirusutbrottet och dess följdeffekter har regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att lindra dess långtgående effekter på samhället.

Under måndagens presskonferens, den 16 mars 2020, presenterades ytterligare förslag till åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet.1 Dessa förslag kommer nu att överlämnas till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen torsdagen den 19 mars. Denna sammanställning är baserad på nuvarande information från regeringskansliet samt berörda departement och återger en ögonblicksbild över tidigare beslut och framlagda förslag vid tidpunkten för färdigställandet av sammanställningen (18 mars 2020).

Sammanställning av tidigare beslut och föreslagna åtgärder i korthet

 • Beslut om slopat karensavdrag 2
  För att minska smittspridningen i samhället har karensavdraget slopats för den första sjukdagen. Detta gäller mellan den onsdagen den 11 mars och söndagen den 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Det innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning retroaktivt från Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.
 • Förslag att temporärt upphäva kravet på läkarintyg 3
  Regeringen har förslagit att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Regeringen kommer att presentera lagförslaget för riksdagen för beslut.

Förslag till åtgärder presenterade vid presskonferens måndagen den 16 mars 2020

 • Korttidspermittering införs måndag den 16 mars 2020 4
  Förslagets innebörd är att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft tisdagen den 7 april och gälla under 2020, men det tillämpas från och med måndagen den 16 mars.

Exempel:
Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

 • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
  Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.
 • Likviditetsförstärkning via skattekontot 5
  För information om likviditetsförstärkningen läs mer här.

Övriga åtgärder

 • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
 • Riksbanken ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.
 • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
 • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.

1 Regeringen (Finansdepartementet). 2020. Krispaket för svenska företag och jobb. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/ (Hämtad 2020-03-16).2 Regeringen (Socialdepartementet). 2020. Tillfälligt slopat karensavdrag. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalligt-slopat-karensavdrag/ (Hämtad 2020-03-16).
3 Regeringskansliet (Socialdepartementet). 2020. Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/upphavt-krav-pa-lakarintyg-under-sjukloneperioden/ (Hämtad 2020-03-16).4 Regeringskansliet (Finansdepartementet). 2020. Om förslaget korttidspermittering. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/ (Hämtad 2020-03-16).
5 Regeringskansliet (Finansdepartementet). 2020. Förslag om likviditetförstärkning via skattekontot.https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/ (Hämtad 2020-03-16).