Skip to main content

Wistrand har biträtt Sigillet i tre förvärv

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 10:59 CET

Wistrand har biträtt Sigillet Fastighets AB (publ) i samband med tre förvärv av fastigheter.

Sigillet har förvärvat fastigheten Inom Vallgraven 19:3 – belägen på Drottninggatan i Göteborg – av Kollberg & Hansson Förvaltnings AB och fastigheterna Lunden 4:10 och Lunden 4:12 – innefattande bland annat Hotel Örgryte på Danska Vägen i Göteborg – av den före detta ägarfamiljen till hotellet. Samtliga tre förvärv har skett i bolagsform.

Förvärvade fastigheter har en sammanlagd uthyrningsbar yta på cirka 4 800 kvadratmeter varav 750 kvadratmeter kontor, 1 530 kvadratmeter bostäder och 2 520 kvadratmeter hotell.

Sigillet äger cirka 65 fastigheter i Stockholm och Göteborg till ett värde av cirka 3,5 miljarder kronor.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av Henrik Saalman och Per Dalemo (ansvarig delägare).

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-post: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer. Sedan 1915 har vi levererat högkvalitativa affärsjuridiska tjänster till klienter inom ett brett spektra av olika branscher. Våra 200 medarbetare i Stockholm och Göteborg delar övertygelsen att tillgänglighet, engagemang och hög kompetens bidrar till att göra Wistrand till en av Sveriges främsta advokatbyråer.