Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 43 träffar

Wistrand biträder SBB vid riktad emission av stamaktier av serie D till Phoenix samt avtal om återköp av hybridobligationer

Wistrand biträder SBB vid riktad emission av stamaktier av serie D till Phoenix samt avtal om återköp av hybridobligationer

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2018 15:36 CET

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med att bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 10 209 678 stamaktier av serie D till ett pris om 31,00 kronor per aktie. De emitterade aktierna har tecknats av Phoenix Insurance Company.

Wistrand biträder SBB vid avyttring av bostadsfastigheter till ett JV med KlaraBo

Wistrand biträder SBB vid avyttring av bostadsfastigheter till ett JV med KlaraBo

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 17:55 CET

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med försäljningen av 1 600 lägenheter på sex orter i Sverige till ett till ett joint venture (JV) samägt med KlaraBo.

Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i samband med ytterligare ett hotelltorn i Arlanda

Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i samband med ytterligare ett hotelltorn i Arlanda

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 14:22 CET

Wistrand har agerat legal rådgivare till Nordic Choice Hotels i samband med att Quality Hotel Arlanda Airport utökas med ytterligare ett hotelltorn.

Wistrand biträder SBB vid förvärv av samhälls- och bostadsfastigheter i Höganäs

Wistrand biträder SBB vid förvärv av samhälls- och bostadsfastigheter i Höganäs

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 14:22 CEST

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av två samhällsfastigheter samt åtta bostadsfastigheter till ett totalt fastighetsvärde om 289 mkr.

Nyheter Visa alla 10 träffar

Företagslägenheter och korttidsuthyrning – möjligheter till högre hyresintäkter

Nyheter   •   Sep 21, 2017 13:14 CEST

Den svenska hyresmarknaden är föremål för ett omfattande regelverk. Ur hyresvärdsperspektiv medför regelverket en rad begränsningar inom områden såsom hyressättning och uppsägning av hyresgäster. I stora delar är regelverket en skyddslagstiftning vars syfte är att skydda (den svaga) hyresgästen mot (den starka) hyresvärden. Särskilt starkt är skyddet i fråga om bostäder.

Avskattning, schablonintäkt och retroaktiva effekter i en ogynnad bransch

Nyheter   •   Apr 11, 2017 10:27 CEST

​Möjligheten att överlåta fastigheter indirekt genom en skattefri aktieförsäljning, s.k. paketering, har utretts och föreslås slopas. Den 11 juni 2015 tillsatte regeringen en utredning (Dir 2015:62) vilken hade till uppdrag att presentera en översyn av möjligheterna att paketera fastigheter. Syftet är att säkerställa att skattereglerna inte gynnar vissa branscher eller bolag inom samma bransch

Fastighetsägare – vad kan du göra om du påverkas av störningar?

Nyheter   •   Feb 28, 2017 09:16 CET

Stora infrastruktursatsningar är aktuella på många håll i landet. Men vad kan du som är fastighetsägare göra om du eller dina hyresgäster störs av dessa projekt? Och när har man rätt till ersättning? Wistrand Advokatbyrås miljö- och fastighetsexperter belyser här några frågeställningar.

​​Vilka hyrestillägg kan en hyresvärd och hyresgäst avtala om?

Nyheter   •   Okt 05, 2016 09:51 CEST

I början av juli kom en dom från Svea hovrätt i en tvist mellan en hyresvärd – ägaren av ett köpcentrum – och en hyresgäst. Tvisten handlade i stort om hyresvärden hade rätt att ta ut hyrestillägg för vissa av sina kostnader för köpcentrumet.

Bilder 1 träff

fastigheter

fastigheter

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

1,01 MB • 800 x 533 px