Skip to main content

Unik träfasad som skyddar mot brand.

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 06:20 CEST

Det är med stor glädje Woodsafe Timber Protection presenterar den enda typgodkända träpanelen på marknaden som upprätthåller SP-Fire 105 och Europeisk beständighetsnorm CEN/TS15912 DRF EXT, genom beständig vakuum tryck-impregnering.

Denna framgång innebär att trä och byggindustrin kan säkerställa nationella brandkrav som ställs på flervåningshus och träfasader överstigande 2våningar. Nu kan arkitekter, brandkonsulter, beställare och byggare använda trä som ser ut som trä, men med unika egenskaper mot brand och framför allt beständiga brandegenskaper. Woodsafe träpanel har sådana unika egenskaper mot brand, att  byggare kan bygga fler än 8våningar. Endast räddningstjänsten stegbil och släcknings kapacitet begränsar användandet av träpanel som fasadbeklädnad. Woodsafe fasadbeklädnad innebär även 4sidigt brandskydd, vilket ofta glöms bort då fasadbeklädnad monteras med luftspalt, vilket ställer krav på åtgärd även i luftspalten. Detta brand och egenskaps krav i luftspalt är redan löst genom att använda Woodsafe exteriör träpanel.

Det är mycket viktigt för byggare, brandkonsulter och arkitekter att förstå vikten av certifierade egenskaper. Det räcker inte med ett brandprov, slutprodukten och tillverkningsprocessen måste vara certifierad såsom CE certifiering hänvisad till produktstandard eller typgodkännandebevis för nationell bygglagstiftning bl.a. PBL.

Mer information, vänligen kontakta Woodsafe Timber Protection support avdelning +46 707 420420 eller besök www.woodsafe.se


Om Woodsafe:

Woodsafe Timber Protection har sedan 2002 utfört legoimpregnering av träprodukter med brandtekniska egenskaper som B-s1,d0 , SP-Fire 105, K210/B-s1,d0, CEN/TS15912 DRF EXT med flera. Woodsafe Timber Protection har samarbete med flertalet ledande industripartner i Norden och Europa. Tillverkningen är certifierad och godkänd enligt EU:s byggproduktförordning CPR 305/2011, tillverkningen är certifierad, enligt prestandakrav harmoniserad standard EN14915, EN13986 mfl. Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera