This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pedagogiskt kort att använda i undervisning

Bild -

Pedagogiskt kort att använda i undervisning

  • Licens: Icke kommersiell användning
  • Av: Odla lärandet
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 444 x 523, 64,9 KB
Ladda ner

Ämnen

Taggar


Woodworks målsättning är att hitta kreativa och hållbara lösningar, anpassade efter varje kunds individuella förutsättningar och önskemål. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för en inspirerande, utvecklande och hållbar utemiljö. Vi vill att våra produkter ska locka både barn och vuxna till samvaro och aktivitet. Och framför allt - det ska vara roligt att använda dom!

Presskontakt