Media no image

WSPs metod för bioekonomi blir underlag för nationell definition

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 09:21 CEST

WSP fick i uppdrag att ta fram en metod för att beskriva storleken på bioekonomin i Region Skåne.  Det blev starten på en metod som bildar underlag för nationell definition. Metoden utgör även underlag i ett regeringsuppdrag som kan mynna ut i en nationell strategi. Nu utvecklas den för projektet, Bioekonomi - regioner i samverkan.

WSPs uppdrag för Region Skåne var att ta fram en metod som visade hur stor bioekonomin var i Region Skåne. Metoden gav en nulägesbeskrivning som används som underlag för att ta fram en handlingsplan med syfte att få en ökad bioekonomi. Metoden har varit helt avgörande för att regionen nu betraktas som en föregångare inom bioekonomi både inom Sverige och i Europa.

– Det kanske inte låter så märkvärdigt, men ingen har tidigare tänkt på att det behövs en korrekt nulägesbeskrivning som visar hur stor bioekonomin är i ett givet område. Vår metod har bland annat uppmärksammats i EU men också använts som underlag för att ta fram en nationell definition av bioekonomi, säger Karin Carlsson, miljöekonomisk analytiker, WSP Sverige.

Nu utvecklas metoden för ett projekt finansierat av Vinnova, kallat Bioekonomi - regioner i samverkan.

– Målet är att ännu fler regioner skall utreda sitt bioekonomiska näringsliv, så att vi kan skapa en helhetsbild för Sverige där alla har fått en talan. Det kommer sedan förhoppningsvis mynna ut i en nationell strategi för bioekonomi säger Rickard Hammarberg, nationalekonom.

Bioekonomi är en av de starkast växande trenderna på den globala marknaden.

Detta med anledning av att det kombinerar tillväxt och hållbarhet istället för att motarbeta varandra. Kortfattat kan det beskrivas som utfasningen av fossilbaserade råvaror till förmån för biobaserade råvaror. För länder som Sverige och Finland, som tillsammans innehar över 30 procent av EUs totala skogstillgångar, ger det stora möjligheter att generera innovation, tillväxt, sysselsättning o.s.v.

För ytterligare information

Karin Carlsson, miljöekonomisk analytiker, WSP Sverige AB
Tel: 010-10 722 86 27. E-post: karin.carlsson@wsp.com

Rickard Hammarberg, nationalekonom, WSP Sverige AB
Tel: 010 722 89 79. E-post: rickard.hammarberg@wsp.com

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58 / 073-067 84 09. E-post: maria.lindfelt@wsp.com

Om WSP

WSP  är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 42 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring  4 000 medarbetare på ett 50-tal kontor. Läs mer här.

 

WSP fick i uppdrag att ta fram en metod för att beskriva storleken på bioekonomin i Region Skåne. Det blev starten på en metod som bildar underlag för nationell definition. Metoden utgör även underlag i ett regeringsuppdrag som kan mynna ut i en nationell strategi. Nu utvecklas den för projektet, Bioekonomi - regioner i samverkan.

Läs vidare »
Ef3iig3qm3g2yenaexb2

WSP vinner uppdrag för kust- och havsplanering

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 09:03 CEST

De två kustkommunerna Örnsköldsvik och Kramfors ska ta fram en kust- och havsplanering. WSP har vunnit uppdraget att ta fram kommunernas planeringsunderlag. Arbetet pågår fram till november i år.

Mormmenmgxgdi1kmqigw

Rockig tävling för samhällsbyggare avgjord

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 13:03 CEST

I fredags arrangerade WSP i Göteborg den årliga Construction Rocks – en tävling för amatörband med musiker från samhällsbyggnadssektorn. Sju band gjorde upp på rockklubben Sticky Fingers, där de spelade varsitt kort gig.

Media no image

UnionConsult blir en del av WSP

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 14:29 CEST

WSP Norge AS har övertagit alla aktier i UnionConsult Gruppen AS.

– Med UnionConsults expertis inom projektering, multidisciplinär rådgivning och arkitektur stärker vi positionen inom byggsektorn och utökar vår närvaro i Norge, säger Knut Jonny Johansen, vd för WSP Norge AS.

Uppköpet av UnionConsult skedde den 16 mars. UnionConsult erbjuder projektering, huvudsakligen inom teknik och multidisciplinär rådgivning, samt arkitektur. Bolaget har 160 medarbetare och totalt har WSP Norge numera 600 medarbetare.

– Genom uppköpet fortsätter WSP att växa på strategiska marknader. UnionConsult tillför kompetens som gör oss ännu bättre rustade att möta trenden med stora och komplexa, multidisciplinära uppdrag, samtidigt som vi behåller möjligheten att bistå med mindre uppdrag och kunder genom våra lokala kontor, säger Knut Jonny Johansen.

UnionConsult är ett familjeägt bolag i snabb tillväxt. Under de senaste tio åren har företaget varit bland årets gaseller sex gånger, senast 2016. Tillsammans med WSP får UnionConsult en stark och professionell plattform att växa vidare i.

– Tillsammans med WSP vill vi fortsätta att utveckla vår expertis och vårt tjänsteutbud, och genom tillgång till global expertis hos WSP kommer vi vara ännu bättre rustade till att skapa värde för våra kunder, säger Jan Løkke, vd på UnionConsult Gruppen AS.

För ytterligare information

Knut Jonny Johansen, Administrerende direktør WSP Norge AS.
Tel: +47 911 64 549.
Jan Løkke, Administrerende direktør i UnionConsult Gruppen AS.
Tel: +47 976 41 910.
Ingvild Dahle Kvamstad, Kommunikasjonsansvarlig WSP Norge AS.
Tel: +47 5458 51 863.

Om WSP

WSP  är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 42 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring  4 000 medarbetare på ett 50-tal kontor. Läs mer här.

 

WSP Norge AS har övertagit alla aktier i UnionConsult Gruppen AS. – Med UnionConsults expertis inom projektering, multidisciplinär rådgivning och arkitektur stärker vi positionen inom byggsektorn och utökar vår närvaro i Norge, säger Knut Jonny Johansen, vd för WSP Norge AS.

Läs vidare »
Spgjnt8tosso54xxzozk

WSP satsar på innovativa startups

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 13:00 CEST

Den 12 april slås dörrarna upp till WSPs nya satsning på samarbeten med innovativa nordiska startups, acceleratorprogrammet Growspark. Programmet blir en nationell plattform för WSPs samtliga verksamheter att skapa möjlighet för startup-innovationer att komma ut på en bredare marknad. Growspark har tagits fram i samarbete med innovationsbolaget Eicorn i Göteborg.

Fze6wl8bbmrtdctluiqy

WSP satsar i Göteborg för att möta ökad efterfrågan

Nyheter   •   Apr 04, 2018 10:38 CEST

Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035 och behovet av stadsutvecklingstjänster ökar snabbt. För att möta den ökande efterfrågan skapar WSP en ny avdelning med fokus på hållbar stadsutveckling.

Media no image

Ny forskning: Hur bör infrastruktur finansieras?

Nyheter   •   Mar 27, 2018 09:33 CEST

WSP har tillsammans med Lunds universitet under tre år genomfört forskningsprojektet ”Höghastighetståg: markvärden och finansiering” som belyser hur infrastruktur bör finansieras. Här presenteras de övergripande slutsatserna.

 • Förhoppningar är överdrivna om att andra finansieringsformer än anslag och lån ska kunna ta stora delar av finansieringsbördan för föreslagna höghastighetsbanor. Höghastighetsbanor ger försumbara markvärdeseffekter då det främst är långväga tillgänglighet som påverkas, medan det är regional tillgänglighet som påverkar markvärden. Andra investeringar har större potential för exempelvis markvärdeseffekter. Ett antal stötestenar återstår dock när det gäller juridik, förutsägbarhet, acceptans samt relationen till planeringssystemet.
 • Höghastighetsbanor ändrar inte den övergripande tillgängligheten i Sverige. Effekten är i procent räknat ganska liten och den inbördes rangordningen mellan städer ändras inte. Detta innebär att jämförelser med stora språng som när stambanenätet byggdes ut på 1800-talet eller när elnätet byggdes ut inte är relevanta.
 • Det finns strukturella problem i dagens system för finansiering och planering av infrastruktur i form av dålig koppling mellan de som betalar och de som får nyttan av projektet. Detta skapar för hög efterfrågan på investeringar och ger incitament att underdriva kostnader och överdriva nyttor. Rapportförfattarna förordar att detta bör åtgärdas med en högre grad av regional finansiering och/eller hårdare oberoende kontroller.
 • Genom bland annat Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen har man i Sverige delvis gått över från central planering till förhandlingsplanering. Många aspekter av detta är ännu inte utforskade. En aspekt är att framgången för förhandlare att generera medfinansiering till stor del torde bero på om kommunerna som förväntas medfinansiera ligger på rad - och alla har makt att säga ja eller nej - eller om kommunerna konkurrerar med varandra om att få infrastrukturinvesteringar. Detta är sannolikt en viktig förklaring till att förhandlingarna fick så olika utfall.
 • Rapporten i sin helhet kan läsas här: https://www.wsp.com/sv-SE/foretaget/se/rapporter.
  Filmerna från projektets slutseminarium finns på: https://www.youtube.com/channel/UCsQr5JBCaqz95vYwRbJn1jw


  För ytterligare information
  Matts Andersson, Senior Consultant, PhD, WSP Sverige AB
  Tel: 010-722 86 59 / 0730-388 750. E-post: matts.andersson@wsp.com

  Åsa Hansson, Docent, Lunds Universitet
  Tel: 046-222 01 44 / 070-958 48 89. E-post: asa.hansson@nek.lu.se

  Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
  Tel: 010- 722 86 58 / 073-067 84 09. E-post: maria.lindfelt@wsp.com

  WSP har tillsammans med Lunds universitet under tre år genomfört forskningsprojektet ”Höghastighetståg: markvärden och finansiering” som belyser hur infrastruktur bör finansieras. Här presenteras de övergripande slutsatserna.

  Läs vidare »
  Leajbenhcja7yagbc7gb

  Starkt resultat för WSP

  Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 10:26 CET

  WSP koncernen gjorde ett mycket starkt resultat för räkenskapsåret 2017. Samtliga finansiella mål nåddes eller överträffades. WSP Sverige har fortsatt haft en stark organisk tillväxt med 11 procent, vilket är över snittet i koncernen.

  Media no image

  WSP vann ramavtal – ska utreda Stockholms dagvatten

  Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 10:43 CET

  WSP har tecknat ramavtal med Stockholms stad avseende tekniska konsulttjänster inom dagvattenutredning. WSP, som kom på första plats i upphandlingen, var den leverantör som bäst besvarade frågan om vilka stora utmaningar som kan identifieras kring dagvattenutredningar.

  Stockholms stads Exploateringsnämnd och Stadsbyggnadsnämnd har upphandlat tekniska konsulttjänster för att utreda Stockholms dagvatten. WSP kvalificerade sig som nummer ett i konkurrens med flera andra konsultföretag. Detta bland annat tack vare att de visade på bäst insikt på frågan om vilka utmaningar som finns för dagvattenutredningar.

  – Vi är naturligtvis mycket glada över uppdraget. Vi valde att lyfta fram tre utmaningar som vi anser speglar olika aspekter. Det är rummet och tekniken, ansvarsfördelning samt miljökrav. Det är utmaningar som vi nu får möjlighet att arbeta med i vårt uppdrag för Stockholms stad, säger Anna Dahlman Petri.

  Avtalstiden är den 1 februari år 2018 till och med den 31 januari år 2020. Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet till och med den 31 januari år 2022.

  För ytterligare information

  Anna Dahlman Petri, Avdelningschef, WSP Sverige AB
  Tel: 010-722 82 10. E-post: anna.dahlman.petri@wsp.com

  Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
  Tel: 010- 722 86 58 / 073-067 84 09. E-post: maria.lindfelt@wsp.com

  Om WSP

  WSP  är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 42 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring  4 000 medarbetare på ett 50-tal kontor. Läs mer här.

   

  WSP har tecknat ramavtal med Stockholms stad avseende tekniska konsulttjänster inom dagvattenutredning. WSP, som kom på första plats i upphandlingen, var den leverantör som bäst besvarade frågan om vilka stora utmaningar som kan identifieras kring dagvattenutredningar.

  Läs vidare »
  Slktbztvguq3dbge6u8z

  111 tjejer besöker ingenjörer på WSP

  Nyheter   •   Mar 20, 2018 12:04 CET

  På fredag 23 mars är det fjärde året i rad som ingenjörer på WSPs kontor runt om i Sverige får besök av skolelever i åldrarna 12 till 19 år, enbart tjejer. Sammanlagt är det 111 elever från Luleå i norr till Malmö i söder som kommer att få en inblick i hur det är att jobba som ingenjör och med teknik. Besöken ingår i kampanjen IGEday, Introduce a Girl to Engineering day.

  Kommande evenemang 1 evenemang

  26 Apr 08:00

  DEN INKLUDERANDE STADEN - Implementering av sociala värden i stadsutveckling

  2018-04-26, 08:00 - 09:30 CEST
  WSP, Arenavägen 7, Stockholm-Globen

  Om WSP

  Konsulter för samhälle och miljö

  WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 42 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare.

  Adress