L240swda30jl9t26vspv

MATTIAS HÖRLING NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF FÖR WSP BRO & VATTENBYGGNAD

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 13:05 CET

Den 12 februari börjar Mattias Hörling som affärsområdeschef för WSP Bro & Vattenbyggnad. Affärsområdet har ca 170 medarbetare med hög kompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion.

Zn21nkni8qqi1cisjado

WSP rekryterar erfaren chef inom geoteknik

Nyheter   •   Feb 05, 2018 11:34 CET

WSP stärker sin geotekniska verksamhet och rekryterar Gunilla Egnelöv som avdelningschef för geoteknik i Stockholm. Geotekniska frågeställningar har en avgörande roll i samhällsbyggandet och WSP satsar på att expandera inom området.

Jqkyeemg3yc03vfxbzbb

WSP får uppdraget att utreda Oceanpiren

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 12:04 CET

WSP har i konkurrens med flera andra konsultföretag fått i uppdrag att utreda och detaljprojektera kaj- och brokonstruktioner samt området kring den nya kanal som ska byggas genom Oceanpiren. Med kanalen skapas den första ön i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Uppdraget ska vara klart sommaren 2018.

Irfmiioj5wljwxyigwkr

WSP rekryterar inom stadsutveckling

Nyheter   •   Jan 22, 2018 09:56 CET

Mikael Åberg har rekryterats som gruppchef i Norrköping med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Mikael kommer även verka som programansvarig för Stadsutveckling Östergötland. WSP ser en stor potential för dessa frågor i Östergötland då både Norrköping och Linköping är i en expansiv fas.

L3eihkpt16kv3bzqkkhc

MAGNUS MEYER BLIR VD FÖR WSP EUROPE

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 10:28 CET

Magnus Meyer, som är VD för WSP Sverige och Norden, har från 1 januari 2018 även ansvar för WSP Europe, som omfattar WSPs verksamhet i Europa förutom Storbritannien.

Rx8ni7mmmpououpex1jj

Anna Lundman ny affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 13:00 CET

Anna Lundman blir ny affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad med över 1100 medarbetare. Hon får ansvar för ett affärsområde med bred inriktning inom transport- och infrastruktursektorn med allt från vägar och järnvägar till vattendistribution och telekom. Anna tillträder sin tjänst på WSP den 1 maj 2018.

Media no image

WSPs specialister på plats på Transportforum 10-11 januari

Nyheter   •   Jan 08, 2018 09:19 CET

Träffa WSP på Transportforum 10–11 januari 2018 i Linköping. Årets tema för inledningen är tillgänglighet och transporter på landsbygd, med inledningstal av Tomas Eneroth, infrastrukturminister. WSP deltar med flera specialister inom transport och infrastruktur

WSPs samtliga föreläsare:

  • Onsdag 10 januari, 15:30–17:00

Session 19 – Renässans för världens äldsta sätt att förflytta sig

Framtidens station – planera för en god resenärsmiljö i ett tidigt skede med hjälp av gångflödesanalys.
Frida Aspnäs, Malin Jakobsson, WSP

Session 25 – Finansiering

Steg 1- och 2-åtgärder i den kommunala planeringen - hinder och uteblivna nyttor.
Calle Malmström, Rikard Fogelholm, WSP

Höghastighetståg och markvärden.
Lina Jonsson, Peter Almström, WSP

Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar.
Johan Ericson, WSP

Session 31 – Markanvändning och trafikmodeller

Befolkningsprognoser som indata till trafikprognoser – från kommun till SAMS-område.
Peter Almström, WSP

Syntetisk befolkning med hushållsinformation i Sampers.
Svante Berglund, Peter Almström, Ulrika Isberg, Olivier Canella, WSP

“Nylandsplanen 2050” – erfarenheter av modellbaserad planering för ny landskapsplan i Södra Finland.
Björn Silfverberg, WSP

Session 38 – Säkra och trygga skolvägar

Trafiksäkerhetsbedömning busshållplatser.
Karin Hassner, WSP

  • Torsdag 11 januari, 11:00–12:30

Session 58 – Samhällsekonomiska kostnader

Marginalkostnad för luftfartens infrastruktur.
Johan Ericson, WSP

Session 65 – Trafiksimulering

Investigation of automated vehicle effects on driver’s behavior and traffic performance.
Erfan Aria, WSP

  • Torsdag 11 januari, 14:00–15:30

Session 84 – Kan minskad biltillgänglighet stimulera handel?

Är begränsning av biltrafiken bra för handeln?
Henrik Vestin, WSP

All info om Transportforum 2018: https://www.vti.se/sv/transportforum/


För mer information om WSPs deltagande:

Anna-Lena, projektledare, WSP Sweden AB
Tel: 010-722 72 39 / 0703-36 64 47

Träffa WSP på Transportforum 10–11 januari 2018 i Linköping. Årets tema för inledningen är tillgänglighet och transporter på landsbygd, med inledningstal av Tomas Eneroth, infrastrukturminister. WSP deltar med flera specialister inom transport och infrastruktur.

Läs vidare »
Media no image

Excellent samarbete gav excellent hållbarhetscertifiering

Nyheter   •   Dec 19, 2017 13:36 CET

Arlandas nya långtidsparkering P1 har fått den högsta hållbarhetscertifieringsnivån CEEQUAL Excellent. Målet var ursprungligen satt till nivån under, Very Good. Extra insatser och tätt samarbete mellan WSP, Arlandastad Holding, Swedavia, SET AB samt Sigtuna kommun gav ett ännu bättre resultat än förväntat.

Parkeringen invigdes i oktober och kan nu erbjuda plats för 1560 bilar. Att den skulle certifieras var bestämt redan innan projektstart.

- Certifieringen bidrog till att många olika insatser gjordes för att reducera och undvika påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv under hela livscykeln; från tillverkning av material, konstruktion- och driftsfas samt framtida rivning, berättar Katarina Wärmark, WSP, som har varit CEEQUAL-assessor i projektet och stöttat beställaren Arlandastad Holding med att se till att hållbarhetsaspekter varit integrerade i projektledningen.

Swedavia, som ansvarar för driften av parkeringen, har sedan länge ett strukturerat miljöarbete enligt ISO 14001. Detta kunde man dra stor nytta av i projektet.

- Certifieringsarbetet var tidskrävande, trots att vi kunde använda mycket från vårt eget hållbarhetsarbete. Men resultatet visar att det var värt allt arbete, säger Annika Edlund, miljörådgivare på Swedavia.

Nyckelfaktorn i projektet var ett väl fungerande samarbete mellan de olika aktörerna, vilket bidrog till att alla hade ett större perspektiv i åtanke än bara det enskilda projektet under planering och produktion. Det resulterade bland annat i att alla schaktmassor kunde återanvändas, asfalt som var mer miljöanpassad, FSC-certifierat trä och en hybrid-grävmaskin som användes under produktionen. För att minimera påfrestningar på lokala vattenresurser konstruerade man en fördröjningsdamm. Slutligen har projektet även upprättat en plan för demontering. Dessutom drivs alla bussar och transporter till och från terminal sedan tidigare med fossilfria drivmedel.

- För att lyckas med CEEQUAL måste alla i projektet förstå hur systemet fungerar, och tack vare gott samarbete gjorde alla det, säger Jakob Ahlqvist, projektledare Arlandastad Holding.

För mer information, kontakta

Katarina Wärmark, Hållbarhetskonsult, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 88 88 / 072-229 06 08
E-post: katarina.warmark@wsp.com

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 86 58 / 0730-678 409
E-post: maria.lindfelt@wsp.com

Arlandas nya långtidsparkering P1 har fått den högsta hållbarhetscertifieringsnivån CEEQUAL Excellent. Målet var ursprungligen satt till nivån under, Very Good. Extra insatser och tätt samarbete mellan WSP, Arlandastad Holding, Swedavia, SET AB samt Sigtuna kommun gav ett ännu bättre resultat än förväntat.

Läs vidare »
Media no image

WSP expert i norsk haveriutredning

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 13:44 CET

December 2016 skedde en svår halkolycka på E6 vid Mo i Rana i Norge där två människor omkom. I dagarna publiceras haverikommissionens rapport, där expertis från WSP Sverige har medverkat. Rapportens slutsatser har i många avseenden hög relevans även för vägunderhåll på svenska vägnätet.

Flera olyckor har inträffat på exakt samma plats. Undersökningen av den senaste dödsolyckan på E6 vid Bjørnbærvika visar att efter underhållsasfaltering 2015 uppmättes avvikelser hos vägbanans tvärfall. Tvärfall och kurvradie är viktiga parametrar för färdsäkerheten, men kan vara svåra för trafikanterna att se och bedöma även under goda vägfriktionsförhållanden. Statens havarikommisjon for transport SHT, anser att denna aspekt inte är beaktad rimligt väl i arbetsplaner och kontroll av asfaltarbeten. WSP har medverkat i utredningen med bland annat vägytemätning utförd med laserbil samt analys av vägsäkerhetsrisker.

- Rapportens slutsatser har lika hög relevans för vägunderhåll på svenska vägnätet. De vägsäkerhetsrisker vi fann i olyckskurvan på E6 är identiska med risker som WSP konstaterat även i Sverige. Data från svenska dödsolyckor visar att ett typiskt mönster är att förare tappar kontroll över sitt motorfordon i en feldoserad kurva på landsväg i landsbygdsmiljö med 50 till 80 km/tim hastighetsgräns, säger Johan Granlund vägteknikexpert på WSP.

Statens havarikommisjon for transport SHT, ger två säkerhetsrekommendationer till Statens vegvesen. Den ena handlar om att vägunderhåll ska rätta till feldoserade kurvor, medan den andra handlar om bättre vinterväghållning.

- I Sverige har Nollvisionen stannat upp. Ifjol dog fler i vägtrafiken än år 2010. Med vägunderhåll som följer norska SHTs säkerhetsrekommendation kan även Sverige få fart på Nollvisionsarbetet igen. Detta förutsätter att asfaltunderhållet moderniseras till att följa sunda projekteringshandlingar som exempelvis bygger om farligt nypande tvära kurvor och riktar upp feldoserade lutningar, säger Johan Granlund.

Rapporten finns här: https://www.aibn.no/Veitrafikk/Avgitte-rapporter/2017-05

För ytterligare information
Johan Granlund, vägteknikexpert WSP Sverige AB.
Tel: 010-722 57 19 / 070-337 53 88. E-post: johan.granlund@wsp.com

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58 / 073-067 84 09. E-post: maria.lindfelt@wsp.com

Om WSP

WSP  är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 39 000 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring  4 000 medarbetare. Läs mer här.

 

December 2016 skedde en svår halkolycka på E6 vid Mo i Rana i Norge, där två människor omkom. I dagarna publiceras haverikommissionens rapport, där expertis från WSP Sverige har medverkat. Rapportens slutsatser har i många avseenden hög relevans även för vägunderhåll på svenska vägnätet.

Läs vidare »
Jcic9f9iwdwf0ykjqsic

Studenter i Stockholm och Uppsala vinner WSPs tävling "100H"

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 10:20 CET

Genom portabla väggar och smarta lösningar kan kontoret på ett smidigt sätt förvandlas till studentboende vid arbetsdagens slut - likt ett scenbyte på teatern. Med den idén vann Sofia Wiklund och Henrik Sjökvist, civilingenjörsstudenter på Uppsala universitet respektive KTH, WSPs Framtidsstipendium.

Om WSP

Konsulter för samhälle och miljö

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 42 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare.

Adress