Skip to main content

Handbromsen på solel har släppts – nu krävs långsiktighet

Blogginlägg   •   Dec 05, 2016 09:36 CET

Charlotta Winkler, konsult energiteknik, WSP

Samtidigt som SOLution, den första tävlingen inom solel och innovation, genomförde sin första dag i Göteborg Energis lokaler, exploderade twitter med inlägg inför regeringens presskonferens om den omdiskuterade ”solelskatten”. Det är en energiskatt som läggs på egenanvänd el för juridiska anläggningsägare som totalt har mer än 255 kW soleleffekt installerat i sitt bestånd. Tidigare än väntat har nu regeringen reagerat på det tryck som marknaden utövat gällande flertalet politiska styrsystem och regler som påverkar enskilda satsningar, projektens ekonomiska kalkyl och tillväxten av antal solelanläggningar och därmed förnybar el i Sveriges elmix.

På måndagens, 21 nov, presskonferens meddelade regeringen att skatt på egenanvänd solel sänks från 30 öre per kWh till 0,5 öre per kWh för anläggningar med en lägre effekt än 255 kW. Skillnaden som med största sannolikhet kommer medföra uppväxling i satsningar är att gränsen nu gäller per anläggning istället för per juridisk person. Varje solelanläggning som är större än 255 kW kommer fortfarande medföra skatteplikt på den egenanvända solelen. Kommuner, statliga instanser, fastighetsägare med bestånd, som ger möjligheter att investera storskaligt i solelanläggningar har i och med måndagens budskap fått fritt fram att släppa på den handbroms, som man blivit tvungna att dra gällande investeringar i solel. Detta kommer medföra ett synligt hållbarhetsarbete och även ge fler arbetstillfällen i Sveriges byggbransch.

Branschen hurrar. Twitter har gått hett.

Nationella strategier och ambitioner inom energipolitiken rimmar mycket väl med denna regelförändring. Resultat från toppmötet COP22 i Marrakech, regeringens uttalade ambitioner om fossilfritt Sverige 2040 och EUs gemensamma mål om energieffektivisering och energioberoende ges med omskrivningen för skatten en om än liten, men väl en konkret väg att gå framåt på.

Det som är allra viktigast för en stark positiv utveckling är att samtliga politiska styrsystem och regelverk förenklas och skrivs om till att vara långsiktiga. Det är flera delar som påverkar lönsamheten i en investeringskalkyl och dessa behöver samordnas och synkroniseras så att de inte motverkar varandra utan verkar för ett gynnsamt klimat och bästa förutsättningar för tillväxt av solelinstallationer. En allmän ökad medvetenhet inom hållbarhet och intresse i att vara del i en hållbar utveckling visar sig bland annat i opinionsundersökningar där intresset för solel ligger högt. Även universitet och högskolor svarar med att inrikta utbildningar inom hållbarhet och studenter specialiserar sig inom energieffektivisering och förnybar energi.

Resultatet härifrån syns delvis i tävlingen SOLution, som hölls under 24 timmar i Göteborgs Energis lokaler 21-22 november. Arrangörerna, SP, Chalmers Ventures, Business Region Göteborg, Hållbar utveckling Väst och Shift Design & Strategy tillsammans med Göteborg Energi tog emot anmälningar från 11 lag att delta. WSP bidrog med expertis inom solel under tävlingens första dag. De tävlande lagen presenterades tre fokusområden, högst relevanta för aktuella utmaningar inom stadsbyggnad och energiförsörjning:

• Hur kan delningsekonomi eller mikromarknader användas för solenergi?
• Hur kan vi integrera solceller i samhället och stadsmiljön?
• Hur kan vi utnyttja, dela och visualisera information om solenergiproduktion?

De tävlande lagen visade på en stor innovationsrikedom och tävlingsklimatets höga tak gav frukt. Läs om de vinnande lagen här: https://solutiongoteborg.wordpress.com/.

Utvecklingen av soleltekniken kan liknas en rörelse, som engagerar otroligt många på olika nivåer och instanser i samhället. Studier visar att solelen har en mycket stor potential att bidra till att Sveriges elmix till och med mycket tidigare än 2040 skulle kunna uppgå till 100 % förnybar el. Nu har handbromsen släppts.

Charlotta Winkler, konsult energiteknik, WSP

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy