Skip to main content

Taggar

designing future cities

"Kontor by day, boende by night", det vinnande bidraget i tävlingen 100H 2017

Genom portabla väggar och smarta lösningar kan kontoret på ett smidigt sätt förvandlas till studentboende vid arbetsdagens slut - likt ett scenbyte på teatern. Med den idén vann Sofia Wiklund och Henrik Sjökvist, civilingenjörsstudenter på Uppsala universitet respektive KTH, WSPs Framtidsstipendium 2017. För tredje året i rad har WSP genomfört tävlingen ”100H” för studenter.

Ny rapport rankar robusta och sårbara kommuner

För tredje året i rad publicerar WSP rapporten ”Regionernas kamp” som rankar robusta och sårbara kommuner och regioner inom de områden som är viktigast för ekonomisk tillväxt. Rapporten noterar också tre utmaningar för Sverige: Insiders vs outsiders, protektionism och infrastrukturskulden.

Karlstad, Varberg, Gislaved och Motala - kommuner som har sin framtidsbild klar

Den 25 maj presenterar WSP projektet Framtidens stad, ett samarbete mellan WSP och Karlstads, Varbergs, Gislaveds och Motalas kommuner. Arbetet har pågått under 1,5 år. Syftet har varit att kartlägga betydelsefulla faktorer som kan påverka våra städer i framtiden för att kunna öka handlingsberedskapen inför framtida händelser. Detta dokument är en sammanfattning av projektet.

Ny rapport: Hållbara städer Ekonomi och energisatsningar

WSP har fått i uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholms stad att på ett jämnförbart sätt redovisa resultaten från renoveringen av de fyra miljoprogramsrenoveringsobjekt som erhållit stöd från Delegationen för hållbara städer. Redovisningen ska tydliggöra vilka lönsamhetskriterier som har använts för energieffektiviseringsåtgärder i samband med upprustningen.

Tjugofem fantastiska idéer

Tjugofem fantastiska idéer

Dokument   •   2015-06-03 10:00 CEST

WSP vill se fler fantastiska idéer. Allt från det lilla som kanske inte alltid synliggörs till stora idésprång som kommer att få betydelse lång tid framöver. Därför startar man nu en ny satsning som lyfter medarbetarnas idéer samlade i en bok "Tjugofem fantastiska idéer". Dessutom en tävling på webben där alla kan rösta på sin favoritidé: http://fantastiska-ideer.wspgroup.se/om-tavlingen

Bilaga till rapporten Regionernas Kamp

Bilaga till rapporten Regionernas Kamp

Dokument   •   2015-01-22 13:17 CET

Idag 22 januari 2015 publicerar WSP Analys & Strategi rapporten ”Regionernas Kamp”. Rapporten har sin bakgrund i att svensk ekonomi under de senaste åren haft en stark, men ojämn utveckling. I rapporten redovisas hur det går för svenska regioner och kommuner ur ett tillväxtperspektiv. Svenska regioner jämförs även med europeiska regioner. Bilagan visar tabell över robusta kommer.

Ny rapport: Här är Sveriges mest robusta kommuner 2014

Idag 22 jan 2015 publicerar WSP Analys & Strategi rapporten ”Regionernas Kamp”. Rapporten har sin bakgrund i att svensk ekonomi under de senaste åren haft en stark, men ojämn utveckling. I rapporten redovisas hur det går för svenska regioner och kommuner ur ett tillväxtperspektiv. Svenska regioner jämförs även med europeiska regioner.

Färre trafikolyckor med ny kunskap om kurvor

Hittills har vägkurvor utformats utan hänsyn till nyckelfaktorer för stabilitet hos höga tunga bussar, lastbilar och lastbilssläp. Denna insikt diskuterades nyligen vid Heavy Vehicle Transport Technology symposiet i Argentina. Där presenterade Johan Granlund, vägexpert på WSP, nya forskningsresultat som visar att antalet halkolyckor liksom vältolyckor kan minskas med relativt enkla åtgärder.

Färre trafikolyckor med ny kunskap om kurvor

Hittills har vägkurvor utformats utan hänsyn till nyckelfaktorer för stabilitet hos höga tunga bussar, lastbilar och lastbilssläp. Denna insikt diskuterades nyligen vid Heavy Vehicle Transport Technology symposiet i Argentina. Där presenterade Johan Granlund, vägexpert på WSP, nya forskningsresultat som visar att antalet halkolyckor liksom vältolyckor kan minskas med relativt enkla åtgärder.

Ny rapport: ”Utveckling av stadsdelscenturm – vad vet vi och hur ser den svenska stadsdelsmarknaden ut?”

I takt med att städerna växer blir alltfler stadsdelscentrum mer intressanta att bosätta sig i. Det finns ett ökat intresse från både investerare och offentliga aktörer. Därmed förbättras förutsättningarna för att rusta upp de eftersatta stadsdelscentrumen. Men för att få igång förändringsprocessen måste många involveras. Det visar en ny rapport från WSP som presenterades idag.

En ny nivå - idédokument om urbanisering

En ny nivå - idédokument om urbanisering

Dokument   •   2014-05-08 14:52 CEST

Stockholmsregionen står inför ett vägskäl. Ska vi bygga en genuin stad eller fortsätta på den inslagna linjen att låta regionen utvecklas till en hybrid mellan lantlig idyll och motorvägskorsning? Detta är ett kort idédokument om Stockholms framtid där vi ställer invanda föreställningar på huvudet. Författare: Tore Englén, Malin Marntell och Carolina Ekelund, WSP Sverige

Ny rapport från WSP: Fler tågförseningar trots ökade investeringar i järnvägen

Rapporten ”Är järnvägen på rätt spår?” är en nulägesanalys i två delar av det svenska järnvägssystemet som gjorts av konsultbolaget WSP. Den första delen, ”Järnvägsinvesteringar i Sverige – en historisk och internationell jämförelse”, presenterades 27 juni 2013. Delrapport två, ”Fem sanningar om den svenska järnvägen”, publicerades idag 30 augusti 2013.

Bilaga 2: Sårbara kommuner 2013 - hela rankinglistan

Idag publicerar WSP Analys & Strategi rapporten Sårbara kommuner 2013. I botten, med högsta sårbarhet, återfinns värmländska Filipstad. Där har man sällskap av en rad andra kommuner med hög andel sysselsatta inom industrin, låg utbildningsnivå och en skev befolkningsstruktur.

Bilaga 1: Sårbara kommuner

Bilaga 1: Sårbara kommuner

Dokument   •   2013-04-11 11:59 CEST

Idag publicerar WSP Analys & Strategi rapporten Sårbara kommuner 2013. I botten, med högsta sårbarhet, återfinns värmländska Filipstad. Där har man sällskap av en rad andra kommuner med hög andel sysselsatta inom industrin, låg utbildningsnivå och en skev befolkningsstruktur.

Konsultföretaget WSP startade sin globala kampanj ”Designing Future Cities”, med en spektakulär modeshow i Stockholm 19 sep. Unga modedesigner visade upp sin tolkning och visualisering av framtidens städer med egna kreationer. Kampanjen ”Designing Future Cities” fokuserar på de hållbarhetsutmaningar som följer med städernas tillväxt. Samverkan över branschgränserna är en viktig framgångsfaktor.