Skip to main content

Effektivare energianvändning en förutsättning för alla Agenda 2030-mål

Nyhet   •   Jan 02, 2017 09:32 CET

Del sex i WSPs artikelserie om framtidens städer handlar om hur energieffektivisering kan kopplas till alla 17 Agenda 2030-mål.

Effektivare energianvändning är en grundbult i framtidens hållbara energisystem och en förutsättning för att tackla många av de utmaningar som världen står inför såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, jämlik tillgång till vatten, sjukvård och utbildning, klimatförändringar och jämlik ekonomisk tillväxt. 

WSP har analyserat hur effektivare energianvändning påverkar förutsättningarna för världen att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling som antagits inom Agenda 2030. Vår slutsats är att energieffektivisering underlättar uppfyllandet av alla 17 mål.

När Agenda 2030 antogs av FNs Generalförsamling i september 2015 åtog sig världens länder att under de kommande 15 åren utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen. Den antagna agendan omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbarhet - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Agendan syftar till att arbeta med helhetsperspektiv och förbättringar på systemnivå i kombination med lokala initiativ och förbättringar inom varje enskilt område.

Här kan du läsa hela artikeln.

För mer information:
Agneta Persson, energiexpert, WSP Sverige AB
E-post: Agneta.Persson@WSPGroup.se
Tel: 010-722 86 98

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy