Skip to main content

Elkonsumenter blir prosumenter

Nyhet   •   Nov 03, 2016 14:40 CET

Kostnaden för solceller har fallit snabbt de senaste åren och antalet solelinstallationer ökar stadigt i Sverige. Intresset för solkraft är stort både hos privatpersoner och fastighetsbolag, med det gemensamt att de primärt är användare av el och inte kommersiella energibolag. Rollen som prosument – en individ eller hushåll som både producerar egen el och konsumerar (köper) el från nätet – kommer därför bli allt mer vanlig i det svenska energisystemet. Detta ställer helt nya krav på energisystemet.

Del fyra i WSPs artikelserie om framtidens städer handlar om användarens roll som prosument.

Tillgång till el är en förutsättning för all utveckling. Med ett hållbart elsystem kan Sverige bibehålla sin internationella konkurrenskraft och klimat- och miljövänliga elproduktion. Det svenska energisystemet har i en internationell jämförelse utvecklas mycket väl. Sverige har sedan 1970 en oförändrad total energianvändning, halverade koldioxidutsläpp samtidigt som BNP har förbubblats och folkmängden ökat med 15%. Det har i huvudsak skett genom effektivare energianvändning samt en medveten satsning på biobränslen och fossilfri elproduktion. Kärnkraft och vattenkraft har dominerat elproduktonen, och infrastrukturen har varit anpassad efter produktionsapparaten samt hur efterfrågan på el ser ut i olika delar av landet. Nu sker stora förändringar inom energisektorn. 

Sverige blir allt mer beroende av omvärlden i takt med att elsystemen kopplas ihop. Teknikutvecklingen går allt snabbare, och priserna faller på nya tekniska lösningar för produktion och lagring av el. Vindkraftproduktionen har expanderat kraftigt de senaste tio åren. Intresset för solkraft ökar stadigt, kostnaderna faller och teknikutvecklingen skapar nya möjligheter att till exempel integrera solelproduktion i fasad och takbeklädnad på byggnader, vilket kan öka utbudet av solkraft i Sverige. Nya aktörer kommer in på elmarknaden och allt fler elanvändare väljer att producera sin egen el, och blir så kallade prosumenter. Prosument är ett begrepp som är sammanslaget av orden producent och konsument. Begreppet beskriver hur en aktör producerar för eget behov samtidigt som det som den producerar kan konsumeras av andra.

Här kan du läsa hela artikeln.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.