Skip to main content

Kunskap och flexibilitet bästa vapnen mot stigande havsnivåer

Nyhet   •   Okt 20, 2016 13:21 CEST

Nya uppgifter tyder på att havsnivån kan stiga mer än förväntat i framtiden, mer än vad IPCC (FN:s klimatpanel) redovisade i sin senaste rapport. Beroende på vilka forskare som tillfrågas kan prognoserna på höjning de närmaste 50–100 åren variera så mycket som upp emot två meter. Så hur ska kommuner och regioner förhålla sig till de osäkerheter som finns i klimatprognoserna?

I andra delen av WSPs artikelserie om framtidens städer belyser vi osäkerheten i klimatscenarierna.

Osäkerheterna i klimatscenarierna har flera orsaker, osäkerheter i hur klimatet kommer att påverkas och hur väl och hur snabbt vi lyckas begränsa utsläppen av koldioxid, men även osäkerheter såsom de följdeffekter som kan uppstå till följd av ett varmare klimat.

Det krävs stor kunskap hos kommuner och beslutsfattare för att kunna tolka och använda underlag om klimatscenarier, effektstudier och t.ex. översvämningskarteringar, och samtidigt beakta de osäkerheter som finns.

Här kan du läsa hela artikeln.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy