Skip to main content

Möt WSP på Transportforum 10-11 januari

Nyhet   •   Jan 09, 2017 11:33 CET

WSP deltar på Transportforum med flera av sina experter inom samhällsbyggnad. Tillgänglighet, planeringsverktyg, effekter av trängselskatter och metoder av infrastrukturplanering är några exempel på områden som WSPs talare kommer att belysa.

Här är en sammanställning av WSPs deltagande på Transportforum:

Tisdag 10 januari

kl.10.30 - 12.00

"Now let's go get sh*t done" – att skapa tillgänglighet i ett hållbart samhälle
Fredrik Bergström, Analys- och strategidirektör, WSP, deltar i paneldebatten

kl.13.15 - 14.45

Session 1 - Uppföljning och fördjupning av inledningen: att skapa tillgänglighet i ett hållbart samhälle

Fredrik Bergström, Analys- och strategidirektör, WSP, deltar i paneldebatten

Session 2 - Effekter av Stockholms nya trängselskatter
Effekter av Stockholms nya trängselskatter, Emma Strömblad, transportsystem, WSP

Konsekvenser av förmånsbilsundantaget, Lina Jonsson, samhällsekonomi och styrning, WSP

Stämde prognoserna? Christian Nilsson, transportsystem, WSP

Session 6 - Modeller och prognoser för trafik i staden
Småstadstrafikmodell med Vissim mesoskopisk, Olivier Canella, transportsystem, WSP, och Frida Aspnäs, transportsystem, WSP

kl.15.30 - 17.00
Session 25 - Planeringsverktyg i dag och imorgon

Fyra år med åtgärdsvalsstudier – vad har det resulterat i? Patrik Tornberg, regional utveckling, WSP


Onsdag 11 januari

kl.09.00-10.30
Session 44 - Vägslitageskatt för tunga lastbilar
Förkortad väglivslängd – orsaker och kostnader, Johan Granlund, vägunderhåll, WSP

kl.11.00 - 12.30
Session 71 – Barns mobilitet

Effekter av gratis kollektivtrafik för barn och unga, Maria Nilsson, samhällsekonomi och styrning, WSP

Session 73 – Nollvision och mc/moped
MC-säkerhet – (brist på) MC-hänsyn vid drift, underhåll och utformning av vägar, Johan Granlund, vägunderhåll, WSP

kl.14.00 - 15.30
Session 80 – Bilanvändning – effekter av styrmedel

Trängselskatters och bompengars fördelningseffekter och trafikanternas attityder och anpassningsbeteenden på kort och lång sikt, Karin Brundell-Freij, transportsystem, WSP

Session 81 – Analyser och metoder för infrastrukturplanering
Hur påverkar biljettpriserna och flygmarknaden höghastighetsjärnvägens lönsamhet? Anders Bondemark, samhällsekonomi och styrning, WSP, och Peter Jörgensen, samhällsekonomi och styrning, WSP

Session 83 – Några olika perspektiv på höghastighetsjärnväg i Sverige
En ny höghastighetsbana – vad betyder det för den regionala tågtrafiken? Martin Sandberg, järnvägsutredning, WSP

Session 95 - Hur kan planeringsprocesser och lagar skapa ett hållbart transportsystem?
Miljöbedömningen av nya stambanor för höghastighetståg, Charlotta Faith-Ell, MBK och utredning, WSP


För ytterligare information v v kontakta:

Anna-Lena Peterson, WSP Sverige AB
Tel: 070-336 64 47
E-post: Anna-Lena.Peterson@WSPGroup.se

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58 / 073-967 84 09
E-post: Maria.Lindfelt@WSPGroup.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy