Skip to main content

Presenteras på Transportforum 13 januari: Ny metod för att beräkna hälsoeffekter vid aktivt resande

Nyhet   •   Jan 13, 2016 09:16 CET

WSP och Umeå universitet har tagit fram en metod för att beräkna hälsoeffekter för gång och cykling, så kallat aktivt resande. Metoden ska kunna användas för att beräkna hälsoeffekter av dagens resande i Sveriges transportsystem, följa utvecklingen över tiden samt beräkna hälsoeffekter av olika scenarier och åtgärder.

- Att vara fysiskt aktiv är viktigt för hälsan och aktivt resande kan ha stor betydelse för att hålla oss friska. Enligt beräkningar med den framtagna metoden kan dagens resor som görs till fots eller cykel förhindra 2 000 förtida dödsfall och minst 9 500 fall av kronisk sjukdom varje år jämfört med om inga resor till fots eller med cykel hade gjorts, säger Fredrik Johansson, trafikplanerare på WSP och som varit med att ta fram beräkningsmetoden.

Metoden har även använts för att beräkna hälsoeffekterna i ett tänkt klimatscenario där koldioxidutsläppen minskar med 80 procent fram till 2030 jämfört med om koldioxidutsläppen skulle fortsätta på dagens nivå. Beräkningarna visar att 4 500 förtida dödsfall och 18 500 fall av kronisk sjukdom skulle kunna undvikas varje år i klimatscenariot.

Mer om metoden presenteras på Transportforum:
13 januari, kl.14.00 - 15.30
Hälsofrämjande trafik – hur mycket hälsa får vi och vad är det värt?
ordf. Jarl Hammarqvist, Trafikverket
• Förändringar i hälsorisker med lägre nivåer av trafikföroreningar,
Bertil Forsberg, Umeå universitet
• Pasta – effektsamband och ett uppdaterat Heat
Ulf Eriksson och Erik Stigell, Trivector
• Daly-beräkningar,
Fredrik Johansson, WSP
• Daly – hälsoeffekter,
Johan Nilsson Sommar, Umeå universitet


För ytterligare information v v kontakta:

Fredrik Johansson, WSP Sverige AB
Tel. 070 - 28 37 813
E-post: fredrik.johansson@WSPGroup.se

Johan Nilsson Sommar, Umeå Universitet,
Tel. 090-785 34 53
E-post: johan.sommar@umu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.