Skip to main content

Urbanisering, förorterna och framtidens A-lägen

Nyhet   •   Okt 06, 2016 11:51 CEST

Sveriges tre storstadsregioner förväntas ha en långsiktigt stark befolkningsutveckling under de kommande decennierna. Stockholms län förväntas exempelvis växa med 900 000 personer fram till 2050, vilket motsvarar 400-450 000 bostäder. Denna mängd bostäder kommer inte att hamna i Stockholms centrala delar utan behöver byggas i nya och gamla stadsdelar och förorter. Vilka är då de intressanta lägena i framtidens storstadsregioner? I artikeln används Stockholm som exempel, men analysen är i samma anda även för Göteborg och Malmö.

Lägen som är intressanta är de som har ett Tobins Q som är större än 1 och där kvoten ökar trendmässigt. Tobins Q är kvoten mellan marknadspris och produktionskostnad. Är kvoten större än 1 är det lönsamt att bygga nytt och är kvoten dessutom ökande tyder det på en positiv värdeutveckling. Typiskt för attraktiva lägen är miljöer som kännetecknas av närhet till city, närhet till kollektivtrafik och tillgång till urbana verksamheter. Områden som har dessa kvaliteter finns det en högre betalningsvilja för. Förstärks några av dessa faktorer kommer betalningsviljan för att bo där att öka, vilket också gör det till en bättre fastighetsinvestering. Detta innebär att miljonprogramsområdena sannolikt kommer att bli mycket mer populära allt jämnt med att storstadsregionerna växer, tack vare faktorer som t.ex. närhet till kollektivtrafik och välplanerade lokala centrum.

Här kan du läsa hela artikeln: Urbanisering, förorterna och framtidens A-lägen

Det här är den första delen av WSP Roadmap på temat Future Cities. En artikelserie i sex delar om framtidens städer.

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy