Skip to main content

Taggar

designing future cities

WSP 111 Trafikverket 9 designing future cities 7 järnväg 7 bim 5 framtidens städer 5 magnus meyer 4 förvärv 4 Stadsutveckling 3 göteborg 3 hållbarhetsarbete 3 tillväxtstrategi 3 genivar 3 järnvägssatsningar 3 ljusdesign 3 Urbanisering 2 ekosystemtjänster 2 spårväg city 2 fantastiska ideer 2 en ny nivå 2 stadsdelscentrum 2 Infrastruktur 2 rikard appelgren 2 västlänken 2 Co-op City 2 transportforum 2 TMF 2 umeå kommun 2 Setlementtiasunnot Oy 2 anders tysander 2 malmbanan 2 tunnelbana 2 studenttävling 2 BM-architects 2 fastighetsutveckling 2 sveriges bästa arbetsgivare 2 Solenergi 2 järnvägsrapport 2 future cities 2 detaljhandel 2 tåg 2 energieffektiva småhus 2 Päivi Raivio 2 wsp samhällsbyggnad 2 järnvägsparadox 2 rapport 2 ERTMS 2 breeam 2 vältolyckor 2 mobility management 2 dag&nät 1 halmstad 1 Gods- och persontrafik 1 laserskanning 1 årets bygge 2015 1 wsp toronto 1 trivector 1 heavy haul 1 hållbarhetskonsult 1 är järnvägen på rätt spår? 1 sweden green building council 1 S-group 1 seminarium almedalen 1 solfångaranläggning 1 building information modeling 1 ramavtal stockholm vatten 1 teknikupphandling 1 kunddrivna tjänster 1 samhällsbyggandet 1 projektering i alla skeden 1 wsps rapport 1 järnvägsuppdrag 1 Anna Thore 1 applikation 1 infrastruktursektorn 1 arnold stifors 1 boplatser 1 seniorjobb 1 Kera Challenge 1 smarta tjänster 1 faveo 1 processteknik 1 cykelvänlig arbetsplats 1 fördubbla kollektivtrafikresandet 1 utveckla fastighetsbestånd 1 vinnare 1 cad-q 1 olle blidholm 1 Partille Port 1 citylogistik 1 handelsfastigheter 1 friktionstest 1 bränslekris 1 rosendal 1 vägkurvor 1 vårt framtida hav 1 sht 1 ventilationssystem 1 konsultbranschen 1 larsen architects tillsammans med tema 1 Johan Granlund 1 årets nykomling 1 nya e18 tvedestrand - arendal 1 godstransporter 1 pendeltågstation 1 oljeberoende 1 kollektivtrafikbranschen 1 e-handel 1 eldistribution 1 e134 1 swedavia 1 gävle 1 havsörn 1 medborgar-app 1 rapporten sårbara kommuner 2013 1 södra stambanan 1 energiområdet 1 riskfrågor 1 Byggprojektering 1 employer branding 1 kirunas nya stadshus 1 Alexander Sehlström 1 noisun 1 utveckling av stadsdelscentrum 1 arkitektur 1 rekrytering 1 PTS 1 sveriges hav 1 Råå 1 konsultbolaget wsp 1 dinsar 1 optonät 1 anna sander 1 akela 1 halkolyckor 1 konungens kyrka 1 stadsbyggnadskontoret i göteborgs stad 1 telenät 1 småhustillverkare 1 resvanor 1 Solceller 1 estlands första normalspåriga järnväg 1 bombardier 1 reijlers 1 100 H 1 stockholms stad 1 affärsområdeschef multiconsult 1 fastghetsnytt rekrteringsbarometer 1 dammbrott 1 järnvägssatsning 1 motortest 1 cykelparkering 1 umeå 1 knutpunkter 1 trafikinformation 1 miljonprogrammen 1 nytt signalsystem 1 hustak 1 havs- och vattenmyndigheten 1 korsvägen 1 godssamverkan 1 analys- och teknikkonsultbolag 1 datainsamling av stomvägnätet 1 innovationsprocess 1 Helsingborgsexpressen 1 vasaplan umeå 1 etappen Bäckeby-Tallboda 1 hållbart byggande 1 tresfjorden 1 global koncern 1 Framtidens stad 1 fastighetsekonomiska studenter 1 niklas sörensen 1 Digitalisering 1 wsp och pa consulting group 1 app 1 stambanan 1 WSPs framtidsseminarium 1 NordNordic Built Cities Challenge. 1 Arenatorget 1 certifierad 1 järnvägsinvesteringar 1 stora enso 1 datainsamling 1 Ostlänken 1 slussen ny bussterminal 1 360-graders vy 1 Köpenhamns Metro 1 energieffektivisering 1 havsplaner 1 white arkitekter 1 rail baltic 1 framtidens miljonprogram 1 hållbart boende 1 wood 2012 1 spårvagnsdepå 1 foi-ansvarig wsp 1 co2-utsläpp 1 design stage-certifikat 1 köpcentrum 1 wsp och uiwe 1 akustik 1 patrik guné 1 infrastrukturprojekt 1 almedalen 2015 1 c/o city 1 ny miljöklassning 1 katarina starberg 1 Natura 2000-områden 1 Kommunförbundet Stockholms Län 1 duodesign 1 tengbomgruppen 1 sundsvall 1 haga 1 gis-verktyg 1 teknikfunktion 1 vattenbrist 1 fremtidens tog 1 röforsbron 1 wsp process 1 bim-baserad metodik 1 satellitmätning 1 Industridoktorand 1 fördubblingsprojektet 1 ombyggnad e18 1 effektivisera bygg- och infrastruktursektorn 1 Partille Arena 1 100H 1 talanger 1 infrastrukturtjänster 1 citybanan 1 borgholm energi 1 wsps löpartävlingar 1 sjukhusprojekt 1 ljussättning 1 dagens äldre 1 regionchef stockholm 1 wsp telekom 1 byggsektorn 1 pendeltågstrafik 1 ecs ab 1 stockholm central 1 Dalhem 1 kommunikationsnät 1 göterborg 1 singapore 1 pernilla beinö 1 wsp top-5 1 rådgivning inom energi 1 nyrekryterar 1 bästa arbetsgivaren inom teknikkonsultbranschen 1 mäta bim 1 rapid transit system 1 WSPs framtidsstipendium 2016 1 ny järnvägsstudie 1 ulf rämme 1 wsp vinnare 1 Kulturhistoriska byggnader 1 sektionschef digital 1 bästa webbplatserna i världen 1 dieselspill 1 hållbarhetsinformation 1 va-sektorn 1 försäljningsdirektör 1 anslutning dagvatten 1 Energimyndigheten 1 comtest 1 cykelresor 1 trafikolyckor 1 Helsingborgs Stad 1 fotosyntes 1 svenska ljuspriset 1 hållbarhetscertifiering 1 SMC 1 uppsala 1 mc-och mopedolykcor 1 östersunds kommun 1 värgårdsskolan 1 tore englén 1 ATK 1 nordic built cities challenge awards 1 attraktiva arbetsgivare 1 danska järnvägsbolaget 1 bro & vattenbyggnad 1 norska haverikommissionen för transport 1 tung trafik 1 fiskgjuse 1 ceequal 1 västsverige 1 undermarken 1 Samhällsbyggande 1 Solel 1 gång- och cykelbron 1 Hållbara städer 1 sidas upphandling 1 Sveriges motorcyklister 1 transporter 1 norpost 1 miljöfrågor 1 avsaltningsverk 1 fantastiska ideér 1 process och provning 1 förbifart stockholm 1 Samhällsbyggnad 1 asset management 1 biogas 1 vägtransporter 1 bygghandlingsuppdrag 1 gula linjen 1 arkitektkontoret Wingårdh 1 huvudsta-duvbo 1 vvs- och energisektorn 1 eskil sellgren 1 robusta kommuner 1 trafiksäkerhet 1 Høyer Finseth 1 ramavtal jernhusen 1 Herrgårdsbron 1 förtätning 1 hållbar bebyggelse 1 ingenjörer utan gränser 1 the international business award 1 IGEday 1 InfraSweden 2030 1 bostadssektorn 1 nya poster 1 Åtgärdsvalsstudie 1 certifieringssystem 1 luleå tekniska universitet 1 beslutsstöd 1 multiconsult 1 processsteknik 1 feldoserade kurvor 1 BeSmå 1 Solkarta 1 Chalmers Tekniska Högskola 1 vattenreningsbehållare 1 restidsundersökning 1 hastighetskameror 1 kristallen 1 miljö- och samhällsutveckling 1 wsp environmental 1 vägprojekt 1 nya kontorslokaler 1 tunga lastbilar 1 ramavtal trafikverket 1 Regionernas kamp 1 12-timmardesign 1 industriellt gods 1 påfarter 1 Björnön 1 Stockholms län 1 tågresande 1 restavfall 1 odenses nya universitetssjukhus 1 DSB 1 sees 1 örebro läns landsting 1 ledningsnät i stockholm. 1 göta kanal 1 slussens nya bussterminal 1 öland 1 landvetter 1 ny studie 1 handelsutredning göteborg 1 metrojobb 1 stevie awards 1 universum 1 samhällsbyggnadssektorn 1 smart kommun 1 svenskt vatten utveckling 1 balticgruppen 1 post- och telestyrelsen 1 forskning- och utveckling 1 hellnerstadion 1 wsp göteborg 1 studenter 1 Länsstyrelsen Värmland 1 h-huset örebro 1 svenska byggbranschens utvecklingsfond 1 parsons brinckerhoff 1 flk ab 1 projektering 1 t-bana nacka 1 dricksvatten 1 försäljning 1 göteborgs centralstation 1 almedalen 2014 1 Kera 1 BREEAM-SE 1 statligt ramavtal 1 SGU 1 brobygge 1 rådhuskvarteret 1 kollektivtrafik 1 koldioxidutsläpp 1 juridisk miljöinformation 1 automatisk säkerhetskontroll 1 johan röklander 1 E4 1 hållbarhetsbevis 1 bullerplank 1 vicicom 1 telekom 1 WSP Norge AS 1 hållbarhetsfrågor 1 tågförseningar 1 järnvägsmingel 1 ProVab 1 planeringsverktyg 1 östlig förbindelse 1 norsk infrastruktur 1 energiteknik 1 biogasanläggning 1 wsp strategisk partner 1 solvatten 1 järnvägsexperter 1 karlstads universitet 1 Väsjön 1 höghastighetsjärnväg. 1 värmesystem 1 ätor 1 mätteknik 1 tunnelbanedepå 1 max iv 1 hållbar undermarksplanering 1 miljonprogram 1 dammar 1 hållbarhetsstrateg 1 byggteknik ab 1 fördubblat antal anställda 1 hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt 1 storsjö strand 1 höghastighetståg 1 arbetsresor 1 management 1 stambanenät 1 svenskt vatten 1 sollentuna 1 ny rapport 1 samarbete 1 talare 1 ny affärsområdeschef 1 Norrtälje Hamn 1 Life+ Vänern 1 wsps tävling 1 elvägar 1 Norrbotniabanan 1 skogshalls bruk 1 sidas ramavtal 1 entré syd 1 internationellt introduktionsprogram 1 ombyggnad 1 tunnelbana arenastaden 1 fusion wsp och genivar 1 energispecialist 1 spårvägsliknande busstrafik 1 tillväxt 1 PEAB 1 farligt gods 1 gällivare 1 flygplatser 1 universitetssjukhus 1 bredband 1 knutpunkt nacka- och värmdöbussarna 1 pendeltågstunnel 1 Forsvik sluss 1 nordenchef 1 Sundsvalls kommun 1 handelsplats 1 reseavdrag 1 miljonprogammen 1 Visa alla taggar
WSP vann uppdraget för Godsstråket genom Bergslagen

WSP vann uppdraget för Godsstråket genom Bergslagen

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:32 CET

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att bland annat upprätta järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för Godsstråket genom Bergslagen. Uppdraget, som avser delen Hallsberg-Stenkumla, startar i höst och pågår fram till 2026.

WSP blir generalkonsult för utveckling av Fiskebäcks hamn

WSP blir generalkonsult för utveckling av Fiskebäcks hamn

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 09:40 CET

I konkurrens med flera andra konsultbolag har WSP fått i uppdrag att bli generalkonsult för utredning av Fiskebäcks hamn. WSP ska ta fram ett detaljerat förslag som underlag när Göteborgs stad ska fatta beslut om en eventuell hamnutbyggnad. Uppdraget ska vara klart våren 2018.

WSP i Halmstad vinner pris för cykelvänlig arbetsplats

WSP i Halmstad vinner pris för cykelvänlig arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 15:00 CET

I dag får WSPs kontor i Halmstad ta emot priset som Årets nykomling i Cykelvänlig arbetsplats, tävlingen om vilken arbetsplats i Västsverige som på olika sätt motiverar till ökat cyklande. Bakom Cykelvänlig arbetsplats står Hållbart resande väst, en satsning där Västra Götalandsregionen och Region Halland, tillsammans med kommuner arbetar för hållbart resande.

Studenter tävlar i 100 timmar om WSPs Framtidsstipendium 2017

Studenter tävlar i 100 timmar om WSPs Framtidsstipendium 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 09:00 CET

På fredag den 11 november är det tredje året i rad som WSP genomför studenttävlingen ”100H”. Studenter från svenska högskolor och universitet får tävla om WSPs Framtidsstipendium. Tävlingens frågeställning släpps den 11/11 klockan 11:00, och arbetsgrupperna har sedan 100 timmar på sig att leverera den bästa lösningen. Arbetsgruppen bakom det vinnande bidraget får WSPs Framtidsstipendium 2017.

Vinterväglag på sommarvägar – det är resultatet av dieselspill

Vinterväglag på sommarvägar – det är resultatet av dieselspill

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 14:04 CEST

Varje år sker allvarliga MC- och mopedolyckor på grund av spill från tung trafik. Vanligast är dieselspill. Diesel på torr vägbana innebär lika låg friktion som en väg med packad snö. Det visar friktionstester som WSP utfört på uppdrag av Sveriges MotorCyklister, SMC.

Studenter får skräddarsydd utveckling på WSP

Studenter får skräddarsydd utveckling på WSP

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 09:22 CEST

Tio nyutexaminerade studenter påbörjar nu sin individuella utvecklingsplan på WSPs internationella introduktionsprogram. Det är fjärde året programmet genomförs och syftet är att hitta och vidareutveckla de bästa samhällsbyggartalangerna.

Creative Director till WSP Samhällsbyggnad

Creative Director till WSP Samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 15:29 CEST

WSP har rekryterat Emelie Arnoldsson som Creative Director. Emelie kommer närmast från rollen som affärsområdeschef landskapsarkitektur och en del av ledningsgruppen på Tema. Emelie har förutom sitt chefskap också arbetat som uppdragsansvarig i projekt och har god erfarenhet av planering, gestaltning och projektering av den yttre miljön med specialisering på det offentliga rummet.

Citybanan – ett av WSPs mest komplicerade uppdrag

Citybanan – ett av WSPs mest komplicerade uppdrag

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 09:00 CEST

Den 10 juli är det premiär för Citybanan, den nya pendeltågstunneln mellan Stockholms Södra och Solna. WSP har varit engagerade i projektet från första början med förstudier och utredningar och därefter med projekteringsarbete i alla skeden och i en stor mängd teknikdicipliner. Det rör sig om nästan 20 års löpande arbete som engagerat cirka 1000 medarbetare på WSP.

WSP vann Danmarks största tågprojekt

WSP vann Danmarks största tågprojekt

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 14:11 CEST

Ett historiskt kontrakt har tecknats mellan danska järnvägsbolaget DSB och WSP Norden. Det gäller rådgivande tjänster inom teknik och förvaltning vid anskaffning av framtida tågflotta för hela det danska järnvägsnätet. Kontraktet sträcker sig över 15 år och är värt 330 miljoner SEK. Investeringen, som har ett sammanlagt värde av 20 miljarder DKK, blir ett av Europas mest omfattande tågprojekt.

WSP får uppdrag av Köpenhamns Metro

WSP får uppdrag av Köpenhamns Metro

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 13:49 CEST

Köpenhamns Metro har varit i drift i 15 år och är känd för hög tillgänglighet och kundnöjdhet. För att säkerställa att tunnelbanan även fortsatt förblir ett av världens bästa kollektivtrafiksystem, har WSP fått i uppdrag att stödja kunden i införandet av en kostnadseffektiv strategi för renovering av tunnelbanesystemet med minimal påverkan på verksamheten.

Ölands avsaltningsverk för dricksvatten klart

Ölands avsaltningsverk för dricksvatten klart

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 11:10 CEST

Nu är avsaltningsverket i Sandvik klart och kommer att bli ett viktigt bidrag till dricksvatten på Öland. De extremt låga grundvattennivåerna förra året krävde snabba beslut av Borgholms kommun för att hitta lösningar på vattenbristen. WSP anlitades i augusti som generalkonsult för att bygga avsaltningsverket och nu är anläggningen redo för drift.

WSP växer i Öresundsregionen

WSP växer i Öresundsregionen

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 12:06 CEST

Fram till årsskiftet 2018/19 kommer ytterligare 150 personer att anställas på WSP:s kontor i Skåne och Köpenhamn. Det framgår av den tillväxtstrategi för Öresundsregionen som bolaget idag presenterar.

WSP FÖRNYAR VARUMÄRKET FÖR ATT SPEGLA STARK IDENTITET

WSP FÖRNYAR VARUMÄRKET FÖR ATT SPEGLA STARK IDENTITET

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 09:55 CEST

WSP presenterar idag sin nya varumärkesidentitet genom att introducera en ny enhetlig global logotype. Den nya designen ska tydliggöra företagets styrkor och affärsfilosofi samt visa på företagets starka utveckling.

WSP projekterar reparation av Herrgårdsbron i Arboga

WSP projekterar reparation av Herrgårdsbron i Arboga

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 11:43 CEST

WSP har fått i uppdrag att utreda och projektera reparation av Herrgårdsbron inklusive damm i Arboga. Bron, med nybyggnadsår 1899, har en mycket viktig funktion för fordonstransporter. Uppdragsgivare är Arboga kommun.

WSP anlitas för ny vägbro till Björnön utanför Västerås

WSP anlitas för ny vägbro till Björnön utanför Västerås

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 15:09 CEST

Västerås stad har gett WSP i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för en ny 150 meter lång vägbro till Björnön söder om Västerås. Uppdraget ska utföras under 2017.

Tuff konkurrens när årets ”Fantastiska idé” utsågs

Tuff konkurrens när årets ”Fantastiska idé” utsågs

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 08:59 CEST

I årets upplaga av tävlingen Fantastiska idéer, Idéer gör skillnad, har 29 små som stora idéer varit representerade. I tuff konkurrens vann Martin Skoglund, energikonsult på WSP i Göteborg, med sin idé om hur solceller i kombination med likströmsbaserad eldistribution kan skapa stora värden.

WSP hjälper Castellum med den första implementeringen av WELL i Norden

WSP hjälper Castellum med den första implementeringen av WELL i Norden

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 08:30 CEST

WSP har fått uppdraget att samordna certifieringen av Castellums nybyggnadsprojekt i Malmö och Castellums egna lokaler i Stockholm enligt The WELL Building Standard®. WELL är en ny internationell byggstandard som ska främja människors hälsa, välbefinnande och produktivitet i arbetslivet.

Media no image

WSP utvecklar metodik för tillståndsbedömning och strategisk planering för broar på enskilt vägnät

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 08:19 CEST

Skogforsk har tillsammans med WSP, SCA och Sveaskog sökt och beviljats bidrag för ”Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta” inom det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden 2030 - en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.

WSP branschbäst i Randstad Employer Brand Research

WSP branschbäst i Randstad Employer Brand Research

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 11:42 CEST

WSP kammade hem en fin 8:e plats när Randstad Employer Brand Research presenterade Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Rankingen bygger på attraktivitet bland de som svarat att de känner till respektive bolag.

88 tjejer besöker ingenjörer på WSP

88 tjejer besöker ingenjörer på WSP

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 16:53 CET

På fredag får ingenjörer på WSPs kontor runt om i Sverige besök av 88 skolelever i åldrarna 12 till 19 år. Eleverna kommer från skolor i hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Besöken ingår i kampanjen IGEday, som står för Introduce a Girl to Engineering day, och syftar till att ge unga tjejer en inblick i hur det är att jobba som ingenjör och med teknik.