Skip to main content

Taggar

designing future cities

WSP 115 Trafikverket 9 järnväg 8 designing future cities 7 framtidens städer 5 bim 5 magnus meyer 4 förvärv 4 ljusdesign 3 genivar 3 tillväxtstrategi 3 göteborg 3 järnvägssatsningar 3 hållbarhetsarbete 3 Stadsutveckling 3 spårväg city 2 ekosystemtjänster 2 Urbanisering 2 en ny nivå 2 stadsdelscentrum 2 robusta kommuner 2 Co-op City 2 rikard appelgren 2 transportforum 2 tåg 2 BM-architects 2 Setlementtiasunnot Oy 2 malmbanan 2 sveriges bästa arbetsgivare 2 future cities 2 tunnelbana 2 studenttävling 2 fastighetsutveckling 2 Päivi Raivio 2 Solenergi 2 detaljhandel 2 wsp samhällsbyggnad 2 umeå kommun 2 Infrastruktur 2 järnvägsparadox 2 energieffektiva småhus 2 västlänken 2 järnvägsrapport 2 Johan Granlund 2 anders tysander 2 rapport 2 vältolyckor 2 TMF 2 fantastiska ideer 2 breeam 2 mobility management 2 Regionernas kamp 2 ERTMS 2 Gods- och persontrafik 1 laserskanning 1 årets bygge 2015 1 wsp toronto 1 trivector 1 heavy haul 1 hållbarhetskonsult 1 är järnvägen på rätt spår? 1 sweden green building council 1 S-group 1 seminarium almedalen 1 solfångaranläggning 1 building information modeling 1 ramavtal stockholm vatten 1 teknikupphandling 1 kunddrivna tjänster 1 samhällsbyggandet 1 projektering i alla skeden 1 wsps rapport 1 nollvisionen 1 järnvägsuppdrag 1 Anna Thore 1 applikation 1 infrastruktursektorn 1 arnold stifors 1 boplatser 1 seniorjobb 1 Kera Challenge 1 smarta tjänster 1 faveo 1 processteknik 1 cykelvänlig arbetsplats 1 fördubbla kollektivtrafikresandet 1 utveckla fastighetsbestånd 1 vinnare 1 cad-q 1 olle blidholm 1 Partille Port 1 citylogistik 1 handelsfastigheter 1 friktionstest 1 bränslekris 1 rosendal 1 vägkurvor 1 vårt framtida hav 1 sht 1 ventilationssystem 1 konsultbranschen 1 larsen architects tillsammans med tema 1 årets nykomling 1 nya e18 tvedestrand - arendal 1 godstransporter 1 pendeltågstation 1 oljeberoende 1 kollektivtrafikbranschen 1 e-handel 1 eldistribution 1 e134 1 swedavia 1 gävle 1 havsörn 1 medborgar-app 1 rapporten sårbara kommuner 2013 1 södra stambanan 1 energiområdet 1 riskfrågor 1 Byggprojektering 1 employer branding 1 kirunas nya stadshus 1 Alexander Sehlström 1 noisun 1 utveckling av stadsdelscentrum 1 arkitektur 1 rekrytering 1 PTS 1 sveriges hav 1 Råå 1 anna lundman 1 konsultbolaget wsp 1 dinsar 1 optonät 1 anna sander 1 akela 1 halkolyckor 1 konungens kyrka 1 stadsbyggnadskontoret i göteborgs stad 1 telenät 1 småhustillverkare 1 resvanor 1 Solceller 1 estlands första normalspåriga järnväg 1 bombardier 1 reijlers 1 100 H 1 stockholms stad 1 affärsområdeschef multiconsult 1 fastghetsnytt rekrteringsbarometer 1 dammbrott 1 järnvägssatsning 1 motortest 1 cykelparkering 1 umeå 1 knutpunkter 1 trafikinformation 1 miljonprogrammen 1 nytt signalsystem 1 hustak 1 sårbara kommuner 1 havs- och vattenmyndigheten 1 korsvägen 1 godssamverkan 1 jernbanedirektoratet 1 analys- och teknikkonsultbolag 1 datainsamling av stomvägnätet 1 innovationsprocess 1 Helsingborgsexpressen 1 vasaplan umeå 1 etappen Bäckeby-Tallboda 1 hållbart byggande 1 tresfjorden 1 global koncern 1 Framtidens stad 1 fastighetsekonomiska studenter 1 niklas sörensen 1 Digitalisering 1 wsp och pa consulting group 1 app 1 stambanan 1 WSPs framtidsseminarium 1 NordNordic Built Cities Challenge. 1 Arenatorget 1 certifierad 1 järnvägsinvesteringar 1 stora enso 1 datainsamling 1 Ostlänken 1 slussen ny bussterminal 1 360-graders vy 1 Köpenhamns Metro 1 energieffektivisering 1 havsplaner 1 white arkitekter 1 rail baltic 1 framtidens miljonprogram 1 hållbart boende 1 wood 2012 1 spårvagnsdepå 1 foi-ansvarig wsp 1 co2-utsläpp 1 design stage-certifikat 1 köpcentrum 1 wsp och uiwe 1 akustik 1 patrik guné 1 infrastrukturprojekt 1 almedalen 2015 1 c/o city 1 ny miljöklassning 1 katarina starberg 1 Natura 2000-områden 1 WELL 1 Kommunförbundet Stockholms Län 1 duodesign 1 tengbomgruppen 1 sundsvall 1 haga 1 gis-verktyg 1 teknikfunktion 1 vattenbrist 1 fremtidens tog 1 röforsbron 1 wsp process 1 bim-baserad metodik 1 satellitmätning 1 Industridoktorand 1 fördubblingsprojektet 1 ombyggnad e18 1 effektivisera bygg- och infrastruktursektorn 1 Partille Arena 1 100H 1 talanger 1 infrastrukturtjänster 1 citybanan 1 borgholm energi 1 samverkan för noll olyckor i byggbranschen 1 wsps löpartävlingar 1 sjukhusprojekt 1 ljussättning 1 dagens äldre 1 regionchef stockholm 1 wsp telekom 1 byggsektorn 1 pendeltågstrafik 1 ecs ab 1 stockholm central 1 Dalhem 1 kommunikationsnät 1 göterborg 1 singapore 1 pernilla beinö 1 wsp top-5 1 rådgivning inom energi 1 nyrekryterar 1 bästa arbetsgivaren inom teknikkonsultbranschen 1 mäta bim 1 håll nollan 1 rapid transit system 1 WSPs framtidsstipendium 2016 1 ny järnvägsstudie 1 ulf rämme 1 wsp vinnare 1 Kulturhistoriska byggnader 1 sektionschef digital 1 bästa webbplatserna i världen 1 dieselspill 1 hållbarhetsinformation 1 va-sektorn 1 försäljningsdirektör 1 anslutning dagvatten 1 Energimyndigheten 1 ekonomisk tillväxt 1 comtest 1 cykelresor 1 trafikolyckor 1 Helsingborgs Stad 1 fotosyntes 1 svenska ljuspriset 1 hållbarhetscertifiering 1 SMC 1 uppsala 1 mc-och mopedolykcor 1 östersunds kommun 1 värgårdsskolan 1 tore englén 1 ATK 1 nordic built cities challenge awards 1 attraktiva arbetsgivare 1 danska järnvägsbolaget 1 bro & vattenbyggnad 1 norska haverikommissionen för transport 1 tung trafik 1 fiskgjuse 1 ceequal 1 västsverige 1 undermarken 1 Samhällsbyggande 1 Solel 1 gång- och cykelbron 1 Hållbara städer 1 sidas upphandling 1 Sveriges motorcyklister 1 transporter 1 norpost 1 miljöfrågor 1 avsaltningsverk 1 fantastiska ideér 1 process och provning 1 förbifart stockholm 1 Samhällsbyggnad 1 asset management 1 biogas 1 vägtransporter 1 bygghandlingsuppdrag 1 gula linjen 1 arkitektkontoret Wingårdh 1 huvudsta-duvbo 1 vvs- och energisektorn 1 eskil sellgren 1 trafiksäkerhet 1 Høyer Finseth 1 ramavtal jernhusen 1 Herrgårdsbron 1 förtätning 1 hållbar bebyggelse 1 ingenjörer utan gränser 1 the international business award 1 IGEday 1 InfraSweden 2030 1 bostadssektorn 1 nya poster 1 Åtgärdsvalsstudie 1 certifieringssystem 1 luleå tekniska universitet 1 beslutsstöd 1 multiconsult 1 processsteknik 1 feldoserade kurvor 1 BeSmå 1 Solkarta 1 Chalmers Tekniska Högskola 1 vattenreningsbehållare 1 restidsundersökning 1 hastighetskameror 1 kristallen 1 miljö- och samhällsutveckling 1 wsp environmental 1 vägprojekt 1 nya kontorslokaler 1 well faculty 1 tunga lastbilar 1 ramavtal trafikverket 1 12-timmardesign 1 industriellt gods 1 påfarter 1 Björnön 1 Stockholms län 1 tågresande 1 restavfall 1 odenses nya universitetssjukhus 1 DSB 1 sees 1 örebro läns landsting 1 ledningsnät i stockholm. 1 göta kanal 1 slussens nya bussterminal 1 öland 1 landvetter 1 ny studie 1 handelsutredning göteborg 1 metrojobb 1 stevie awards 1 universum 1 samhällsbyggnadssektorn 1 smart kommun 1 svenskt vatten utveckling 1 balticgruppen 1 post- och telestyrelsen 1 forskning- och utveckling 1 hellnerstadion 1 wsp göteborg 1 studenter 1 Länsstyrelsen Värmland 1 h-huset örebro 1 svenska byggbranschens utvecklingsfond 1 parsons brinckerhoff 1 flk ab 1 projektering 1 t-bana nacka 1 dricksvatten 1 försäljning 1 affärsområdeschef WSP samhällsbyggnad 1 göteborgs centralstation 1 almedalen 2014 1 Kera 1 BREEAM-SE 1 statligt ramavtal 1 SGU 1 brobygge 1 rådhuskvarteret 1 kollektivtrafik 1 koldioxidutsläpp 1 juridisk miljöinformation 1 automatisk säkerhetskontroll 1 johan röklander 1 E4 1 hållbarhetsbevis 1 bullerplank 1 vicicom 1 telekom 1 WSP Norge AS 1 hållbarhetsfrågor 1 tågförseningar 1 järnvägsmingel 1 ProVab 1 planeringsverktyg 1 östlig förbindelse 1 norsk infrastruktur 1 energiteknik 1 biogasanläggning 1 wsp strategisk partner 1 solvatten 1 järnvägsexperter 1 karlstads universitet 1 Väsjön 1 höghastighetsjärnväg. 1 värmesystem 1 ätor 1 mätteknik 1 tunnelbanedepå 1 max iv 1 hållbar undermarksplanering 1 miljonprogram 1 dammar 1 hållbarhetsstrateg 1 byggteknik ab 1 fördubblat antal anställda 1 hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt 1 storsjö strand 1 höghastighetståg 1 arbetsresor 1 management 1 stambanenät 1 svenskt vatten 1 sollentuna 1 ny rapport 1 samarbete 1 talare 1 hälsa 1 ny affärsområdeschef 1 Norrtälje Hamn 1 Life+ Vänern 1 wsps tävling 1 elvägar 1 Norrbotniabanan 1 skogshalls bruk 1 sidas ramavtal 1 entré syd 1 internationellt introduktionsprogram 1 ombyggnad 1 tunnelbana arenastaden 1 fusion wsp och genivar 1 energispecialist 1 spårvägsliknande busstrafik 1 tillväxt 1 PEAB 1 farligt gods 1 gällivare 1 flygplatser 1 universitetssjukhus 1 bredband 1 knutpunkt nacka- och värmdöbussarna 1 pendeltågstunnel 1 Forsvik sluss 1 nordenchef 1 Sundsvalls kommun 1 handelsplats 1 reseavdrag 1 miljonprogammen 1 dag&nät 1 halmstad 1 Visa alla taggar
MAGNUS MEYER BLIR VD FÖR WSP EUROPE

MAGNUS MEYER BLIR VD FÖR WSP EUROPE

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 10:28 CET

Magnus Meyer, som är VD för WSP Sverige och Norden, har från 1 januari 2018 även ansvar för WSP Europe, som omfattar WSPs verksamhet i Europa förutom Storbritannien.

Anna Lundman ny affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad

Anna Lundman ny affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 13:00 CET

Anna Lundman blir ny affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad med över 1100 medarbetare. Hon får ansvar för ett affärsområde med bred inriktning inom transport- och infrastruktursektorn med allt från vägar och järnvägar till vattendistribution och telekom. Anna tillträder sin tjänst på WSP den 1 maj 2018.

Media no image

WSP expert i norsk haveriutredning

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 13:44 CET

December 2016 skedde en svår halkolycka på E6 vid Mo i Rana i Norge, där två människor omkom. I dagarna publiceras haverikommissionens rapport, där expertis från WSP Sverige har medverkat. Rapportens slutsatser har i många avseenden hög relevans även för vägunderhåll på svenska vägnätet.

Studenter i Stockholm och Uppsala vinner WSPs tävling "100H"

Studenter i Stockholm och Uppsala vinner WSPs tävling "100H"

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 10:20 CET

Genom portabla väggar och smarta lösningar kan kontoret på ett smidigt sätt förvandlas till studentboende vid arbetsdagens slut - likt ett scenbyte på teatern. Med den idén vann Sofia Wiklund och Henrik Sjökvist, civilingenjörsstudenter på Uppsala universitet respektive KTH, WSPs Framtidsstipendium.

Media no image

WSP GÅR MED I HÅLL NOLLAN

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 14:41 CET

Det nya branschinitiativet Håll nollan har ett tydligt mål. Ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna i Sverige. Företag och organisationer från olika delar av byggsektorn har bildat Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Som första teknikkonsultföretag ansluter sig WSP.

WSP har nu Sveriges första WELL FACULTY

WSP har nu Sveriges första WELL FACULTY

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 09:37 CET

Eleftherios Zacharakis, hållbarhetskonsult på WSP i Göteborg, har blivit utnämnd av IWBI till WELL Faculty som expert inom WELL. Han är den första i Sverige som får denna titel. Dessutom har WSP ytterligare två nyutexaminerade WELL AP, Accredited Professional.

WSP vann ramavtal med norska Jernbanedirektoratet

WSP vann ramavtal med norska Jernbanedirektoratet

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:51 CET

WSP har tecknat ramavtal med norska Jernbanedirektoratet. Jernbanedirektoratet ansvarar för att utveckla den norska järnvägen med fokus på effektivitet, säkerhet och miljö. För arbete med kapacitet har myndigheten upphandlat ramavtal till ett totalt värde på 12 miljoner NOK.

Ny rapport rankar robusta och sårbara kommuner

Ny rapport rankar robusta och sårbara kommuner

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 11:25 CET

För tredje året i rad publicerar WSP rapporten ”Regionernas kamp” som rankar robusta och sårbara kommuner och regioner inom de områden som är viktigast för ekonomisk tillväxt. Rapporten noterar också tre utmaningar för Sverige: Insiders vs outsiders, protektionism och infrastrukturskulden.

WSP vann uppdraget för Godsstråket genom Bergslagen

WSP vann uppdraget för Godsstråket genom Bergslagen

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:32 CET

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att bland annat upprätta järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för Godsstråket genom Bergslagen. Uppdraget, som avser delen Hallsberg-Stenkumla, startar i höst och pågår fram till 2026.

WSP blir generalkonsult för utveckling av Fiskebäcks hamn

WSP blir generalkonsult för utveckling av Fiskebäcks hamn

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 09:40 CET

I konkurrens med flera andra konsultbolag har WSP fått i uppdrag att bli generalkonsult för utredning av Fiskebäcks hamn. WSP ska ta fram ett detaljerat förslag som underlag när Göteborgs stad ska fatta beslut om en eventuell hamnutbyggnad. Uppdraget ska vara klart våren 2018.

WSP i Halmstad vinner pris för cykelvänlig arbetsplats

WSP i Halmstad vinner pris för cykelvänlig arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 15:00 CET

I dag får WSPs kontor i Halmstad ta emot priset som Årets nykomling i Cykelvänlig arbetsplats, tävlingen om vilken arbetsplats i Västsverige som på olika sätt motiverar till ökat cyklande. Bakom Cykelvänlig arbetsplats står Hållbart resande väst, en satsning där Västra Götalandsregionen och Region Halland, tillsammans med kommuner arbetar för hållbart resande.

Studenter tävlar i 100 timmar om WSPs Framtidsstipendium 2017

Studenter tävlar i 100 timmar om WSPs Framtidsstipendium 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 09:00 CET

På fredag den 11 november är det tredje året i rad som WSP genomför studenttävlingen ”100H”. Studenter från svenska högskolor och universitet får tävla om WSPs Framtidsstipendium. Tävlingens frågeställning släpps den 11/11 klockan 11:00, och arbetsgrupperna har sedan 100 timmar på sig att leverera den bästa lösningen. Arbetsgruppen bakom det vinnande bidraget får WSPs Framtidsstipendium 2017.

Vinterväglag på sommarvägar – det är resultatet av dieselspill

Vinterväglag på sommarvägar – det är resultatet av dieselspill

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 14:04 CEST

Varje år sker allvarliga MC- och mopedolyckor på grund av spill från tung trafik. Vanligast är dieselspill. Diesel på torr vägbana innebär lika låg friktion som en väg med packad snö. Det visar friktionstester som WSP utfört på uppdrag av Sveriges MotorCyklister, SMC.

Studenter får skräddarsydd utveckling på WSP

Studenter får skräddarsydd utveckling på WSP

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 09:22 CEST

Tio nyutexaminerade studenter påbörjar nu sin individuella utvecklingsplan på WSPs internationella introduktionsprogram. Det är fjärde året programmet genomförs och syftet är att hitta och vidareutveckla de bästa samhällsbyggartalangerna.

Creative Director till WSP Samhällsbyggnad

Creative Director till WSP Samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 15:29 CEST

WSP har rekryterat Emelie Arnoldsson som Creative Director. Emelie kommer närmast från rollen som affärsområdeschef landskapsarkitektur och en del av ledningsgruppen på Tema. Emelie har förutom sitt chefskap också arbetat som uppdragsansvarig i projekt och har god erfarenhet av planering, gestaltning och projektering av den yttre miljön med specialisering på det offentliga rummet.

Citybanan – ett av WSPs mest komplicerade uppdrag

Citybanan – ett av WSPs mest komplicerade uppdrag

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 09:00 CEST

Den 10 juli är det premiär för Citybanan, den nya pendeltågstunneln mellan Stockholms Södra och Solna. WSP har varit engagerade i projektet från första början med förstudier och utredningar och därefter med projekteringsarbete i alla skeden och i en stor mängd teknikdicipliner. Det rör sig om nästan 20 års löpande arbete som engagerat cirka 1000 medarbetare på WSP.

WSP vann Danmarks största tågprojekt

WSP vann Danmarks största tågprojekt

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 14:11 CEST

Ett historiskt kontrakt har tecknats mellan danska järnvägsbolaget DSB och WSP Norden. Det gäller rådgivande tjänster inom teknik och förvaltning vid anskaffning av framtida tågflotta för hela det danska järnvägsnätet. Kontraktet sträcker sig över 15 år och är värt 330 miljoner SEK. Investeringen, som har ett sammanlagt värde av 20 miljarder DKK, blir ett av Europas mest omfattande tågprojekt.

WSP får uppdrag av Köpenhamns Metro

WSP får uppdrag av Köpenhamns Metro

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 13:49 CEST

Köpenhamns Metro har varit i drift i 15 år och är känd för hög tillgänglighet och kundnöjdhet. För att säkerställa att tunnelbanan även fortsatt förblir ett av världens bästa kollektivtrafiksystem, har WSP fått i uppdrag att stödja kunden i införandet av en kostnadseffektiv strategi för renovering av tunnelbanesystemet med minimal påverkan på verksamheten.

Ölands avsaltningsverk för dricksvatten klart

Ölands avsaltningsverk för dricksvatten klart

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 11:10 CEST

Nu är avsaltningsverket i Sandvik klart och kommer att bli ett viktigt bidrag till dricksvatten på Öland. De extremt låga grundvattennivåerna förra året krävde snabba beslut av Borgholms kommun för att hitta lösningar på vattenbristen. WSP anlitades i augusti som generalkonsult för att bygga avsaltningsverket och nu är anläggningen redo för drift.

WSP växer i Öresundsregionen

WSP växer i Öresundsregionen

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 12:06 CEST

Fram till årsskiftet 2018/19 kommer ytterligare 150 personer att anställas på WSP:s kontor i Skåne och Köpenhamn. Det framgår av den tillväxtstrategi för Öresundsregionen som bolaget idag presenterar.