Skip to main content

Branschens aktörer eniga: ”Alla kan tjäna pengar på BIM”

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 09:51 CET

Vem tjänar pengar på BIM och går det att mäta? Frågorna stod i fokus på WSPs och Byggindustrins seminarium i fredags där representanter för bland annat Akademiska hus, Trafikverket, Skanska och Huge Fastigheter diskuterade olika perspektiv på BIM.

Vad blev då svaret? Jo, det är svårt att mäta nyttan med att använda BIM-teknologi men paneldeltagarna var helt överens om att alla tjänar på det.     

Spännvidden är stor mellan offentliga bolags syn på BIM, Building Information Modeling. Att mäta effekten, vad man tjänar på BIM är en av de viktigaste incitamenten för att börja arbeta med BIM-teknologi. Det visar rapporten ”BIM – var står branschen” som har tagits fram på uppdrag av WSP och presenterades under seminariet.

Även om någon välutvecklad mätmetod inte kunde presenteras av deltagarna, var samtliga övertygade om att de förbättringar som redan nu märks i verksamheterna ändå är tillräckligt för att visa värdet av BIM. Exempelvis kan Trafikverket se förbättrad produktivitet i projekt där BIM-teknologi används. Detsamma gäller för Skanska som mäter traditionella nyckeltal och ser en minskning av antalet arbetsolyckor.

– Idag är de flesta överens om visionen och om de stora nyttorna med BIM-teknologi och dess möjlighet att påverka våra processer. Men om man verkligen ska kunna dra nytta av den fulla potentialen måste alla inblandade fortsätta verka för en öppen dialog och framförallt våga ställa hårdare krav på effektivare arbetsprocesser. Det vill säga – vi måste ställa krav på varandra, säger Pontus Bengtson, BIM-specialist på WSP.  

Ett tydligt steg mot gemensamt kravställande avseende användande av BIM-teknologi har tagits av Akademiska hus som tillsammans med ytterligare fyra stora statliga organisationer nyligen påbörjat ett arbete med att utveckla en gemensam BIM-strategi. Lika aktiva val har dock inte gjorts bland kommunala bolag. Huddingebaserade Huge Fastigheter är ett av få kommunala bolag som redan använder BIM.

– BIM har stor nytta för både kommunala fastighetsbolag och hyresgästerna. Högre kvalitet på produkt, tillverkning, värdering och underhåll. Möjlighet att kunna visualisera ett framtida boende för hyresgästen för att skapa större förståelse för olika byggnadslösningar. Det är oerhört värdefullt, säger Henrik Örneblad, Affärsområdeschef på Huge Fastigheter.  

*) Visus Market Research AB, oktober 2012

För ytterligare information v v kontakta:

Pontus Bengtson, BIM-specialist WSP Sverige AB
Tel: 040-35 42 73 / 070-910 82 95
E-post: pontus.bengtson@WSPGroup.se

Henrik Örneblad, Affärsområdeschef Huge Fastigheter AB
Tel: 08-535 329 69
E-post: henrik.orneblad@huge.se

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör
WSP Sverige AB
Tel: 08-688 67 85 / 070-266 41 72
E-post: karin.sundberg@WSPGroup.se


WSP och GENIVAR är tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 14 500 medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. www.wsp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy