Skip to main content

Nytt stort uppdrag i Göteborg

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 12:49 CEST

WSP i Göteborg har fått Banverkets förtroende att ta fram järnvägsutredning för Västlänken, uppdragsdelen Teknik och Miljö.

Västlänken är benämningen på en ny tågtunnel under centrala Göteborg. Tågtunneln möjliggör att centralstationen kan utvecklas till en genomgångsstation och att fler stationslägen i innerstaden kan skapas.

Utredningen omfattar undersökning av fyra alternativa järnvägssträckningar samt var stationer i centrala staden kan vara placerade. Projektet innebär att tågtrafiken i regionen förstärks och att pendeltrafiken gynnas.

Uppdragsdelen Teknik och Miljö omfattar delarna teknisk utformning, miljö och hälsa, kalkylsamordning och redaktör för utredningen. Kontraktssumman är cirka 14 miljoner kronor.

Till WSPs uppdragsorganisation har även knutits viss extern expertis inom tunnelbyggande från Sverige, Norge och England. Av samarbetsparterna märks särskilt Multiconsult AS i Oslo, ELU Konsult AB, Norges Geotekniska Institut och Aqualog AB.

Arbetet ska bedrivas i partneringform tillsammans med sidokonsulter för Spårsystem och kapacitetsanalys, Markanvändning och Gestaltning, Säkerhet samt Trafikanalys och samhällsekonomi. Utredningen planeras bli klar för att sändas på remiss under våren 2006.

Ytterligare information kan erhållas av Eskil Sellgren tel 08-688 6187, affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy