Skip to main content

Ökad satsning på hållbar utveckling i anläggningsbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 08:30 CEST

Nu har ett nytt utvecklingsarbete påbörjats för hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt anpassat till svenska förhållanden. Arbetet är en gemensam satsning av Trafikverket, NCC, Skanska, Peab samt konsultbolaget WSP som är projektledare. Projektet finansieras av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Målet är att lägga grunden till ett branschsamarbete kring hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt.

Hållbarhetsfrågan har fått ett ökat fokus i anläggningsbranschen och engagerar idag flera av de största aktörerna. En del i arbetet för ökad hållbarhet är att använda certifieringssystem och för anläggningsprojekt finns det brittiska systemet CEEQUAL. Systemet bedömer hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt och premierar beställare, projektörer och entreprenörer som gör mer än vad lagen kräver för att nå goda miljömässiga och sociala resultat i sitt arbete. CEEQUAL har använts i över 430 projekt i världen och även Trafikverket, NCC och Skanska har valt systemet för flera projekt i Sverige.

Det finns ett stort intresse för CEEQUAL i Sverige och därför har WSP initierat detta utvecklingsarbete. Syftet är att lägga grunden till ett branschsamarbete kring hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt, utreda om CEEQUAL kan anpassas till svenska förhållanden och om det kan implementeras hos Sweden Green Building Council.

- Det finns en efterfrågan bland både byggherrar och entreprenörer att kunna mäta projektens hållbarhet. Vi har en mängd storskaliga väg- och järnvägsprojekt som pågår runt om i landet. Enorma mängder stål och betong används utan att vi vet vad det kostar i form av slitage på jordens resurser. Därför är vi mycket glada att SBUF valde att satsa på detta projekt. Det kommer att påverka hur anläggningsbranschen ska arbeta med hållbarhetsfrågor i framtiden, säger Stefan Uppenberg, hållbarhetskonsult på WSP.

Utvecklingsarbetet påbörjades september 2012 och beräknas vara klart i mitten av 2013.

För ytterligare information v v kontakta

Stefan Uppenberg, Hållbarhetskonsult
WSP
Tel: 0660-25 56 54
E-post: stefan.uppenberg@WSPGroup.se

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör
WSP Sverige AB
Tel: 08-688 67 85 / 070-266 41 72
E-post: karin.sundberg@WSPGroup.se

WSP och GENIVAR är tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 14 500 medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. För mer information besök: www.wspgroup.se/press

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy