Skip to main content

Tätare bebyggelse kan ge grönare städer

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 15:07 CEST

Stockholm blir inte mer kompakt av högre husbyggnader. Tvärtom kan tätare bebyggelse bidra till att skapa en urban miljö som också upplevs grönare. Men då krävs att grönytorna har hög attraktivitet och tillgänglighet. Det framgår av en ny rapport från konsultbolaget WSP.

En tätbebyggd stad har unika kvaliteter för att skapa ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och en ekologiskt hållbar utveckling. Trots det begränsas Stockholms verkligt urbana områden idag främst till innerstaden. De senaste 50 åren har fler villamattor, glesa satellitförorter, ökad arbetspendling och större bostadsytor bidragit till en utglesning av stockholmsregionen. Det visar rapporten ”En ny nivå” från WSP.

–  Enligt befolkningsprognoserna kommer Stockholms län att växa med över 700 000 invånare under de kommande trettio åren. Det innebär enorma utmaningar när det gäller bostadsbyggande och infrastruktur. Samtidigt är det en unik möjlighet att läka ihop regionen genom att skapa en tätare och mer hållbar struktur, säger Magnus Meyer, VD WSP Sverige.

Ofta sätts det likhetstecken mellan förtätning och högre husbyggnader. Men rapporten visar att fler höga hus inte per automatik skapar en mer kompakt stad. Dessutom kan tätare städer upplevas som grönare. Men då måste synen på dess grönytor förändras.

–  Ska Stockholm kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt måste vi få en mer konstruktiv hållning till grönytor. Det är inte mängden grönyta som är det viktiga utan hur attraktiva och tillgängliga stadens gröna lungor är. Planerar man smart är det fullt möjligt att minska mängden grönytor och samtidigt skapa en stad som faktiskt upplevs grönare, säger Magnus Meyer.

Läs mer i bifogad rapport.


För ytterligare information v v kontakta:

Malin Marntell, arkitekt, WSP Analys & Strategi
Tel: 010-722 86 04 / 070-912 95 22
E-post: malin.marntell@WSPGroup.se

Tore Englén, analytiker, WSP Analys & Strategi
Tel: 010-722  86 20 / 070-296 69 12
E-post: ttore.englen@WSPGroup.se

Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 87 76 / 070-543 87 17
E-post: siv.axelsson@WSPGroup.se


Om WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. WSP har 15 000 medarbetare, varav 2 500 i Sverige, på över 300 kontor i 35 länder.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.