Skip to main content

WSP arbetar för ökad dammsäkerhet vid Ångermanälven och Umeälven

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 16:06 CEST

Konsultbolaget WSP har fått i uppdrag att ta fram underlag för samordnad beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden i Ångermanälven och Umeälven. I studien ingår över 70 dammar och beräkningar görs med olika kombinationer av flöden och dammbrott. Uppdragsgivare är Vattenregleringsföretagen, med stöd från Svenska Kraftnät.  

Konsultbolaget WSP, som nyligen genomfört motsvarande arbete för Ljungan och Indalsälven, kartlägger på uppdrag av Vattenregleringsföretagen vilka områden som kan översvämmas vid högflöden och eventuellt dammbrott i Ångermanälven och Umeälven.

- För att begränsa skador och störningar behöver alla aktörer samverka. WSPs kartläggning kommer att användas av dammägare, länsstyrelser, kommuner, räddningstjänst med flera för att vidareutveckla beredskapsplaneringen. Målet är att beredskapen för höga flöden och dammbrott ska vara samordnad och övad, säger projektledare Peter Calla, Vattenregleringsföretagen.

Även allmänheten kommer att informeras om vilka områden som riskerar att översvämmas och hur man ska agera om man befinner sig där. Motsvarande projekt pågår i landets elva största kraftverksälvar.

Insamling av laserscannad höjddata och ortofoto har startat och platsbesök vid dammanläggningarna pågår. Därefter ska hydrauliska modeller över älvarna byggas upp och användas för simulering av höga flöden och dammbrott.

- Projekten kommer att pågå under cirka två år och engagerar ett 30-tal aktörer från dammägare, kommuner och länsstyrelser. Det färdiga resultatet kommer att presenteras i GIS-format och innehålla detaljerad information om vattnets utbredning, säger Stina Åstrand, uppdragsledare på WSP.

Fotnot: Ett ortofoto är en flygbild som är fotograferad rakt uppifrån och som korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen.

Bilden är fri för publicering.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION V V KONTAKTA:
Stina Åstrand, WSP Sverige AB Tel:  070-620 16 39 E-post: stina.astrand@wspgroup.se

Peter Calla, Vattenregleringsföretagen Tel: 063-15 08 12 E-post: peter.calla@vattenreglering.se

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör WSP Sverige AB
Tel: 08-688 67 85 / 070-266 41 72. E-post: karin.sundberg@WSPGroup.se

Om WSP

WSP och GENIVAR är tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 14 500 medarbetare på över 300 kontor i 35 länder.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy