Skip to main content

Nytt nationellt samarbete för hållbara städer

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2011 07:47 CET

För att svenska stadsdelar ska kunna bli socialt och miljömässigt hållbara krävs större samordning mellan stat, kommun och privata intressenter. Nu har 22 samhällsaktörer börjat skapa ett gemensamt sätt att arbeta. Ett första steg på vägen är att utvärdera internationella system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar och föreslå hur de kan utvecklas och införas i Sverige.

Allt fler enskilda byggnader miljöcertifieras i Sverige. Det är en positiv utveckling men räcker inte till för att skapa lokala samhällen som är miljömässigt och socialt hållbara. För att lyckas med det behövs en utökad samordning mellan alla inblandade parter redan vid planeringen av en stadsdel. Därför samarbetar nu statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter, energibolag, organisationer och forskare för att utveckla en gemensam arbetsprocess som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling.

- Vi siktar på att gå från att vara många enskilda spelare inom samhällsbyggnad till att fungera mer som ett lag. Det är många intressen som ska tas hänsyn till men det är inspirerande att se den energi och samarbetsvilja som redan finns på plats, säger projektledaren Ann-Kristin Karlsson från WSP.

Första steget i samarbetet är att utvärdera hur internationella certifieringssystem för hållbar stadsutveckling kan utvecklas och införas i Sverige.

- Certifieringssystem kommer att hjälpa oss att driva på utvecklingen mot hållbar bebyggelse. Och det hjälper också kommuner och byggherrar att sätta upp och stämma av mål, säger Bengt Wånggren, Vd på Sweden Green Building Council som kommer att leda utvecklingen av ett framtida certifieringssystem.

- Ett certifieringssystem för stadsdelar fångar mångfalden av frågor i projektens alla steg, säger Tobias Malmgren på Energimyndigheten. Vi ser detta som ett viktigt framtida styrmedel och vill därför vara med och påverka så att kravnivåerna hamnar på en bra nivå.

Deltagande organisationer
Medverkande i projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) är NCC, PEAB, Diligentia, WSP, IVL Svenska Miljöinstitutet, Umeå kommun, Stockholms stad, Norrköpings kommun, Malmö stad, Göteborg stad, Sweden Green Building Council, Energimyndigheten, Trafikverket, Göteborg Energi, White, KTH, Atkins, Två Punkt Noll, Delegationen för hållbara städer, Vasakronan, HSB, Riksbyggen och Mistra Urban Future.

Projektet finansieras av medverkande aktörer och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Fler organisationer kan komma att ansluta till samarbetet redan under våren.

Läs mer
En webbplats har skapats för projektet (www.hallplatsen.nu), där medverkande personer och andra intressenter kan hämta information, diskutera med varandra och få inspiration avseende hållbar stadsutveckling. Elva workshops med olika teman genomförs under våren.

Projektets första steg avslutas i september med seminarium i Umeå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö.

Kontakt
Ann-Kristin Karlsson, projektledare för HCS
WSP  
Tel: 08-688 60 57
E-post: ann-kristin.karlsson@wspgroup.se

Övriga kontaktpersoner för HCS
Jonny Hellman, NCC (biträdande projektledare HCS), 08 – 585 515 42, jonny.hellman@ncc.se
Åke Iverfeldt, IVL Svenska Miljöinstitutet, 08 – 598 563 13, ake.iverfeldt@ivl.se
Angelica Andersson, PEAB, 0733 – 37 20 12, angelica.andersson@peab.se
Sven Orefelt, Diligentia, 08 – 573 655 43, sven.orefelt@diligentia.se
Ingmarie Ahlberg, Stockholms stad, 08 – 508 264 54, ingmarie.ahlberg@stockholm.se
Tomas Gustafsson, Stockholms stad, 08 – 508 263 28, tomas.gustafsson@stockholm.se
Royne Söderström, Umeå kommun, 070 – 602 14 26, royne.soderstrom@umea.se
Lisa Rehnström, Norrköpings kommun, 011 – 15 13 90, lisa.rehnstrom@norrkoping.se
Per-Arne Nilsson, Malmö stad, 040 – 34 20 30, per-arne.nilsson@malmo.se
Tobias Malmgren, Energimyndigheten, 016 – 544 21 40, tobias.malmgren@energimyndigheten.se

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än 2 000 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.