Skip to main content

WSP genomför kraftfull biogassatsning– ny affärsenhet ska möta kommande mångmiljardmarknad

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 10:10 CEST

Konsultföretaget WSP genomför nu en stor satsning på biogas och har under sommaren rekryterat tre personer till den specialistgrupp där de tidigare samlat sin kompetens inom området. Under hösten kommer ytterligare ett antal personer att rekryteras. Målet är att dubblera gruppens storlek och dessutom knyta övrig kompetens inom WSP till dem. Totalt kommer WSP kunna presentera uppemot 30 personer som kan erbjuda alla typer av tjänster från strategiska studier och tillståndsprövningar till projektering och genomförande av biogasanläggningar.

 

Utvecklingen för biogas har skett mycket snabbt de senaste tio åren. Från en situation med ett relativt litet intresse från privatpersoner och företag har vi idag kommit till ett läge där Sverige ligger långt framme vid en internationell jämförelse. Det råder brist på biogas och energibolag som E.ON och Fortum lanserar nya biogassatsningar.

 

– Vi uppskattar att det idag finns planerade biogasprojekt till ett värde av en till två miljarder kronor, säger Katarina Starberg, affärsutvecklare på WSP med ansvar för den nya biogassatsningen. Och detta är bara är en början, genomförs de projekt som annonserats under det senaste året kommer vi att se biogasprojekt under de kommande åren till ett värde på upp emot 10 miljarder kronor.

 

WSP är idag ett av Sveriges ledande konsultföretag på biogasområdet. De har mer än 15 års erfarenhet av projekt för både privata och kommunala företag och företagets konsulter har varit involverade i ett 70-tal olika projekt.

 

En av WSPs specialiteter är matavfall. Området har en stor potential då Sverige i dagsläget endast samlar in cirka 20 procent av allt matavfall. Kan än mer matavfall samlas in så finns här en råvara som är ideal i olika avseenden. Det är ett perfekt substrat för biogasutveckling, det finns redan ute hos kommunerna och restprodukten fungerar utmärkt som gödsel. WSP noterar till sin stora glädje också ett ökat tryck på kommunerna från dess innevånare. Det finns en mängd privatpersoner som vill samla in sitt matavfall. Något som säkert behövs för att få storstadsområdena mer effektiva inom detta område och något som stödjer WSPs affärsidé.

 

– WSP siktar på att bli den ledande biogaskonsulten med ett komplett tjänsteutbud till de ledande biogasaktörerna i Sverige, berättar Katarina Starberg. Vi är redan idag definitivt en av de främsta. Den omfattande erfarenhet vi har, i kombination med förstärkningen av spetskompetens, gör att målet känns klart realistiskt.

 

För ytterligare information eller högupplösta bilder v v kontakta:

 

Katarina Starberg, Affärsutvecklare Biogas

WSP Sverige AB,

Tel: 08-688 65 17 / 070 276 63 37

E-post: Katarina.Starberg@WSPGroup.se

 

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör
WSP Sverige AB
Tel: 08-688 67 85 / 070-266 41 72
E-post: Karin.Sundberg@WSPGroup.se

 

 

Om WSP

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi.
Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än 2 000 medarbetare.

För mer information besök: www.wspgroup.se/press

 

Case Sundsvall

Ett exempel på tjänster som WSP ofta genomför i kommunala bolag är den omfattande förstudie företaget genomförde för Sundsvallsregionen. Syftet var att utreda förutsättningar och möjligheter att etablera en anläggning för produktion av biogas för fordonsbränsle. Studien omfattade inventering av substratmängder, framtagande av mass- och energibalanser, teknisk utformning, ekonomiska analyser samt frågor kring organisation och juridik. Förstudien är nu avklarad och uppförandet av biogasanläggningen har påbörjats.

 

Case Region Skåne

Under våren har WSP bland annat hjälpt till med en färdplan för biogasutveckling i Skåne på uppdrag av Region Skåne. I planen har WSP visat på både dagsläget och en ambitiös vision för 2020 med nya biogasanläggningar och 160 nya biogasmackar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera