Skip to main content

WSP i ytterligare uppdrag när stambanenätet moderniseras och ERTMS införs

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 13:27 CET

Befintliga signalanläggningar på Malmbanan, inklusive sträckan Boden-Luleå, är ålderstigna och behöver moderniseras. WSP har i uppdrag av Trafikverket att upprätta systemhandlingar med förprojektering för det nya EU-gemensamma signalsystemet ERTMS mellan Boden och Luleå.

– Vi är glada över förtroendet att få arbeta med ytterligare en sträcka i Trafikverkets planerade införande av ERTMS. Detta bekräftar att WSP är i framkant avseende kompetens relaterat till ERTMS-projektering och dess specifika krav i Sverige. Denna erfarenhet och kompetens har, tillsammans med ERTMS-erfarenheter från F-banen i Danmark, nyligen hjälpt oss att vinna ett ERTMS-projekt i Queensland, Australien. Våra lärdomar från både nationella och internationella uppdrag tar vi med oss i vår ambition att utveckla och effektivisera vårt arbete ytterligare för att leverera i linje med vår kunds förväntan, säger Pelle Wahlgren, sektionschef WSP

Malmbanan inklusive Boden-Luleå är Sveriges tyngst belastade järnväg med gamla signalanläggningar och ATC system som börjar nå slutet av sin tekniska livslängd. Omfattande reinvesteringar måste därför göras och det kommer att ske genom det nya EU-gemensamma signalsystemet ERTMS, European Rail Traffic Management System. ERTMS ska ersätta utslitna anläggningar i hela Sverige och underlätta trafik mellan länder.

WSPs uppdrag omfattar projekteringen av nytt signalsystem på den aktuella sträckan. I uppdraget ingår även att projektera de handlingar som kommer att ligga till grund för upphandling av totalentreprenad av systemleverantör signal samt för upphandling av totalentreprenad ytteranläggning.

Uppdraget ska slutföras 2018-05-31.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Veronica Civill, projektledare, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 83 28 / 073-640 0707
E-post: veronica.civill@wspgroup.se

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 86 58 / 0730-678 409
E-post: maria.lindfelt@wspgroup.se

Om WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 36 500 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 3 700 medarbetare. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy