Skip to main content

WSP tecknar ramavtal med Umeå kommun – totalt ordervärde på cirka 80 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 10:17 CET

Konsultföretaget WSP har under våren deltagit i Umeå kommuns upphandling av teknikkonsulttjänster. Upphandlingen är nu avslutad och av totalt nio upphandlade teknikområden har WSP tecknat avtal i sju.

De sju ramavtal som WSP nu tecknat med Umeå kommun omfattar ”Mark och geoteknik”, ”Trafik och gatubyggnad”, ”Konstruktion, bygg” ”Projektledning”, ”VVS”, ”El och Tele” samt ”Säkerhet och Brand”. I de fyra förstnämnda blev WSP rankad som etta och kan därmed ses som huvudleverantör. Samtliga avtal innebär ett förnyat förtroende från Umeå kommun med undantag för områdena ”Säkerhet och Brand” samt ”Projektledning” där WSP nu tecknar avtal för första gången. Det totala värdet för upphandlingen beräknas till ca 80 miljoner kronor.

– Det är väldigt roligt att WSP åter en gång får teckna ramavtal med Umeå kommun, säger Eskil Sellgren, vice vd för WSP och affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad. Roligt är också att vi i år även fått teckna avtal när det gäller projektledning. Vi har arbetat med Umeå kommun under en längre tid och de har idag utvecklats till en av våra viktigaste kunder.  

Ett av de uppdrag WSP har där Umeå kommun är uppdragsgivare är projektet ”Stråket”. Här är WSPs uppgift att hitta en trafiklösning för sjukhus- och universitetsområdet i Umeå som skapar ökad tillgänglighet, funktionalitet och, säkerhet på platsen. Förhoppningen är att detta i sin tur ska bidra till utveckling av utbildning, forskning, sjukvård och näringslivet på området. Arbetet har omfattat projektering av bland annat mark, trafik, geoteknik, VA, markvärme samt El/Tele. Finansiärer av projektet är utöver kommunen, Västerbottens läns landsting, Umeå Universitet och Tillväxtverket. Etapp 1 av projektet beräknas vara klart i slutet av november 2010 och målet är att allt ska vara färdigt september 2012.


För ytterligare information v v kontakta:

Eskil Sellgren, vice VD
Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad
Tel: 08-688 61 87 / 070 591 27 99
E-post: Eskil.Sellgren@WSPGroup.se 

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör
WSP Sverige AB
Tel: 08-688 67 85 / 070-266 41 72
E-post: Karin.Sundberg@WSPGroup.se


Om WSP
WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än 2 000 medarbetare.
För mer information besök: www.wspgroup.se/press

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera