Skip to main content

WSP utreder höghastighetsbanor i Norge – nystartat samarbete med norska Multiconsult ger resultat

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:30 CET

Konsultföretaget WSP inledde förra året ett samarbete med kollegorna i norska Multiconsult, ett företag i vilket WSP äger 25 procent. Syftet var att identifiera och genomföra gemensamma projekt på den norsk-svenska marknaden. Och resultatet har inte låtit vänta på sig. Under året har de vunnit flera kontrakt, det senaste rör en förstudie av norska höghastighetsbanor där WSP skrev ett avtal med norska Jernbaneverket i början av oktober.

De norska investeringarna i infrastruktur har ökat kraftigt de senaste åren. För vägar ligger ökningen på 60 procent och för järnväg på cirka 100 procent. Bakgrunden är bland annat ett järnvägsnät som är kraftigt eftersatt och där 95 procent av järnvägen består av enkelspår. Detta kan jämföras med Sverige där 68 procent av järnvägen består av enkelspår. För att möta denna ökade efterfrågan har nu WSP och Multiconsult satt samman ett antal projektgrupper som erbjuder sina tjänster på den norska marknaden.

– WSP är starka på väg och järnväg säger Eskil Sellgren, vice vd för WSP och affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad. Samtidigt har norrmännen en brist på denna kompetens och det är svårt att rekrytera så nu passar vi på att erbjuda vår kompetens tillsammans med Multiconsult. Det är en win win-situation där ambitionen är att plocka hem minst 10 projekt under detta första år.

Samarbetet har startat mycket bra. Under förra hösten inledde företagen ett projekteringsarbete på E18 för sträckan Gulli – Langåker och under sommaren har de arbetat med att projektera utbyte av samtliga kontaktledningar på Oslo centralstation. Det senaste avtalet undertecknade i början av oktober och rör den förstudie av Höghastighetsbanor i Norge som nu påbörjas. Norrmännen har länge sneglat på såväl Sverige och övriga Europa, men nu verkar det vara dags att utreda möjligheterna för snabbtåg även hos dem. WSP och Multiconsult ansvarar för det delprojekt som kallas Järnvägsspecifik utredning och utveckling. Projektet är en del av höghastighetsutredningen och det arbete som syftar till att ge en långsiktig strategi för järnvägen i Norge.

– Detta är ett projekt av stor betydelse för WSP, säger Eskil Sellgren. WSP och Multiconsult har tillsammans redan vunnit ett antal kontrakt när det gäller infrastruktur. Fokuseringen på järnväg kan dock sägas vara kärnan i vår strategi så det var viktigt för oss att vinna detta uppdrag


För ytterligare information eller högupplösta bilder v v kontakta:

Eskil Sellgren, vice VD, Affärsområdeschef
WSP Samhällsbyggnad
Tel: 08-688 61 87 / 070 591 27 99
E-post: Eskil.Sellgren@WSPGroup.se

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör
WSP Sverige AB
Tel: 08-688 67 85 / 070-266 41 72
E-post: Karin.Sundberg@WSPGroup.se

Om WSP
WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än 2 000 medarbetare. För mer information besök: www.wspgroup.se/press

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera